Obuka sa simulacijom napada

Vaši ljudi su vaš perimetar. Podstaknite zaposlene da se odbrane od phishing napada pomoću inteligentnih simulacija i ciljanih obuka.

A person showing data on a laptop to two coworkers.

Alatka za smanjenje rizika vezanih za phishing

Automatski primenite program obuke za obaveštenost o bezbednosti i izmerite promene ponašanja.

Procenite rizik

Izmerite osnovnu obaveštenost o phishing napadima kod zaposlenih.

Poboljšajte ponašanje korisnika

Umanjite rizik uz obuku za obaveštenost o bezbednosti koju pruža Terranova Security i koja je osmišljena da promeni ponašanje.

Procena toka

Procenite smanjenje rizika vezanog za phishing na svim vektorima društvenog inženjeringa.

Sveobuhvatni pristup bezbednosti

Pružanje ljudima obaveštenosti i obuke predstavlja ključni deo celokupne Office 365 bezbednosne strategije.

Ključne mogućnosti

A list of simulations under attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Inteligentna simulacija

Precizno otkrivajte rizik vezan za phishing pomoću stvarnih e-poruka koje napadači mogu da šalju zaposlenima u vašoj organizaciji. Automatizujte kreiranje simulacije, prilaganje korisnih podataka, ciljanje korisnika, planiranje i čišćenje.

 

Saznajte kako da kreirate i automatizujete simulaciju

A dashboard overview of attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Izveštavanje – analitika i uvidi

Saznajte status dovršavanja obuke i simulacije za organizaciju. Pratite napredak organizacije u odnosu na osnovnu predviđenu stopu ugrožavanja.

 

Saznajte kako da koristite izveštavanje

A list of completed trainings in Microsoft 365 Defender.

Obuka za obaveštenost o bezbednosti

Istražite ogromnu biblioteku kurseva i informacija dostupnih na preko 30 jezika. Obezbedite personalizovanu i ciljanu obuku o phishingu na osnovu performansi simulacije.

A list of simulations under attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Inteligentna simulacija

Precizno otkrivajte rizik vezan za phishing pomoću stvarnih e-poruka koje napadači mogu da šalju zaposlenima u vašoj organizaciji. Automatizujte kreiranje simulacije, prilaganje korisnih podataka, ciljanje korisnika, planiranje i čišćenje.

 

Saznajte kako da kreirate i automatizujete simulaciju

A dashboard overview of attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Izveštavanje – analitika i uvidi

Saznajte status dovršavanja obuke i simulacije za organizaciju. Pratite napredak organizacije u odnosu na osnovnu predviđenu stopu ugrožavanja.

 

Saznajte kako da koristite izveštavanje

A list of completed trainings in Microsoft 365 Defender.

Obuka za obaveštenost o bezbednosti

Istražite ogromnu biblioteku kurseva i informacija dostupnih na preko 30 jezika. Obezbedite personalizovanu i ciljanu obuku o phishingu na osnovu performansi simulacije.

Dodatni resursi

Microsoft Tech Community

Pročitajte više o najnovijim izdanjima i ispravkama proizvoda o obuci sa simulacijom napada od strane stručnjaka za Microsoft proizvode.

Blog o Microsoft bezbednosti

Saznajte šta Microsoft radi da bi zaštitio vaše Office 365 aplikacije od phishinga.

Postupni vodiči

Pronađite uputstva za kreiranje korisnih podataka, dizajniranje i primenu simulacija, kao i pristup izveštajima.

Kratak opis rešenja

Saznajte više o mogućnostima i pogodnostima korišćenja obuke sa simulacijom napada u organizaciji.

Ova slika prikazuje celokupnu Office 365 bezbednosnu strategiju i obuhvata sledeće stubove sa ikonama: stanje bezbednosti, sprečavanje, otkrivanje, ispitivanje i potragu za pretnjama, reakcije i oporavak, kao i istaknutu obaveštenost i obuku.