Saveti i trikovi za Windows 11

Windows 11 dolazi sa ugrađenim mogućnostima koje vam olakšavaju život. Saznajte kako da koristite Windows 11 da biste povećali produktivnost, organizovali radnu površinu, personalizovali uređaj, omogućili postavke pristupačnosti i još mnogo toga. Pratite ove savete i trikove za Windows da biste na najbolji način iskoristili svoj uređaj.

Najčešća pitanja

Windows 11 ima tri ugrađena načina za pravljenje snimaka ekrana. Da biste napravili snimak ekrana u sistemu Windows 11, možete:

 • da koristite Alatku za isecanje u „Start“ meniju.
 • da pritisnete i držite taster sa logotipom Windows + Shift + S na tastaturi.
 • da pritisnete Win + G na tastaturi da biste otvorili Xbox Game Bar i koristili funkciju oblasti Snimi.

Ako želite da snimite aktivnosti na ekranu, Windows 11 ima ugrađene mogućnosti snimanja ekrana. Da biste snimili ekran na Windows 11 uređaju:

 • Otvorite Alatku za isecanje u „Start“ meniju.
 • Pritisnite dugme Snimaj i izaberite Novo.
 • Izaberite Start pošto navedete koji deo ekrana želite da snimite.

Ekran u operativnom sistemu Windows 11 možete da snimate i koristeći Xbox Game Bar. Pritisnite Win + G na tastaturi da biste otvorili aplikaciju i kliknite na Snimaj da biste započeli snimanje ekrana.

Windows 11 vam omogućava da traku zadataka držite u donjem središnjem delu ekrana ili da je premestite u središnji levi deo ekrana. Ako želite da premestite traku zadataka:

 • Kliknite desnim tasterom miša na traku zadataka da biste otvorili Podešavanja trake zadataka.
 • Proširite odeljak Ponašanje trake zadataka.
 • Promenite izbor u padajućem meniju Poravnanje trake zadataka iz Centar u Levo.

Ako ne želite da se traka zadataka prikazuje na ekranu, Windows 11 vam omogućava da pristupite traci zadataka samo kada vam je potrebna. Da biste sakrili traku zadataka u operativnom sistemu Windows 11:

 • Kliknite desnim tasterom miša na traku zadataka da biste otvorili Podešavanja trake zadataka.
 • Proširite odeljak Ponašanje trake zadataka.
 • Označite polje pored Automatski sakrij traku zadataka.

Windows 11 vam omogućava da lako promenite korisničko ime. Da biste promenili korisničko ime lokalnog naloga u operativnom sistemu Windows 11:

 • Otvorite odeljak Kontrolna tabla > Korisnički nalozi.
 • Izaberite profil čije korisničko ime želite da promenite.
 • Izaberite Promenite svoje ime/ime naloga.

Ako je Windows 11 uređaj povezan sa Microsoft nalogom, moraćete da uredite ime na spoljnoj veb-stranici. Idite u odeljak Postavke > Nalozi > Vaše informacije > Upravljanje mojim nalozima na uređaju. Kada se nova veb-stranica otvori, proširite karticu Vaše informacije i izaberite stavku Uredi ime.

Windows 11 vam pruža mogućnost da koristite više monitora sa računarom. Da biste povezali Windows 11 računar sa više monitora:

 • Kada su kablovi za novi monitor(e) pravilno povezani, otvorite Postavke.
 • U meniju Sistem izaberite Ekran. Uređaj bi trebalo da automatski otkrije nove monitore. Ako nije, izaberite stavku Više ekrana, a zatim stavku Otkrij.
 • U padajućoj listi izaberite kako želite da se ekran prikazuje.
 • Izaberite Primeni.

Da biste pristupili postavkama napajanja i režima spavanja u operativnom sistemu Windows 11 i prilagodili ih:

 • Izaberite Start.
 • Izaberite Postavke.
 • Izaberite Sistem.
 • Izaberite Napajanje i baterija.
 • Izaberite Ekran i spavanje.

Ekran vam omogućava da prilagodite koliko dugo ekran ostaje uključen dok ne koristite uređaj. Režim spavanja vam omogućava da podesite koliko dugo uređaj čeka pre nego što ode u stanje spavanja kada nije u upotrebi.

Da biste uključili i isključili Bluetooth na računaru sa operativnim sistemom Windows 11:

 • Izaberite Start.
 • Izaberite Postavke.
 • Izaberite Bluetooth i uređaji.
 • Na ovom ekranu možete da uključite ili isključite Bluetooth.

Bluetooth možete da uključite i isključite na računaru sa operativnim sistemom Windows 11 i iz brzih postavki ako uređaj automatski otkrije Bluetooth adapter.

Pravljenje snimka ekrana vam omogućava da odštampate ono što je prikazano na ekranu uređaja. Da biste napravili snimak ekrana u operativnom sistemu Windows 11 pomoću tasterske prečice, izaberite i držite taster PrtSc. Ako uređaj nema dugme Print Screen, koristite Fn + taster sa Windows logotipom + razmaknicu da biste snimili ekran. Da biste videli snimljenu sliku, nalepite je u Microsoft Word, Paint ili Bojanku 3D. Snimci ekrana se takođe mogu automatski popuniti u fasciklu Slike u programu Istraživač datoteka.

Možete da koristite Alatku za isecanje u operativnom sistemu Windows 11 da biste napravili snimak ekrana. Da biste koristili Alatku za isecanje pomoću miša i tastature:

 • Pritisnite taster sa Windows logotipom + Shift + S.
 • Koristite miš da biste izabrali oblast za snimak ekrana.

Da biste koristili Alatku za isecanje samo pomoću miša:
 • Izaberite Starti potražite stavku „Alatka za isecanje“.
 • Izaberite Novo.
 • Koristite miš da biste izabrali oblast za snimak ekrana.

Sijalica sa plavim krugom oko nje

Treba vam više saveta ili podrške?

Otkrijte više načina da iskoristite sve prednosti operativnog sistema Windows 11.

Sijalica sa plavim krugom oko nje


 • 1 Određene funkcije zahtevaju određeni hardver, pogledajte specifikacije operativnog sistema Windows 11. Ćaskanje putem SMS poruka dostupno je samo u nekim zemljama i postupno će postajati dostupno u ostalim. Više detalja potražite na ovoj stranici. Potreban je pristup internetu. Mogu da se naplate troškovi ISP-a.
 • 2 Korišćeni su simulirani ekrani. Dostupnost funkcija i aplikacija može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.
 • 3 Potreban je računar sa mogućnošću dodirnog ekrana.
 • 4 Potreban je pristup internetu. Mogu da se naplate naknade.