Vanliga frågor och svar

|

FastTrack är en tjänst från Microsoft som hjälper kunder att registrera sig för Microsoft-molnlösningar och underlätta införandet av användarna. Kunder med berättigande prenumerationer på Microsoft 365, Office 365, Azure eller Dynamics 365 med flera kan utan ytterligare kostnad använda FastTrack under hela prenumerationstiden.
 
FastTrack erbjuder: 
 • Resurser och verktyg online som är tillgängliga för alla kunder.
 • Vägledning från början till slut från Microsofts tekniker.
 • Leverans av Microsofts tekniker eller godkända partner.
 • Tillgängligt för Microsoft 365, Office 365, Azure, Dynamics 365 med flera.

För att logga in måste du ha ett aktivt arbets- eller skolkonto (organisations-ID eller Azure Active Directory-ID) på en aktiv klientorganisation (inklusive klientorganisationer med kostnadsfria utvärderingsversioner). Detta arbets- eller skolkonto är den e-postadress och det konto som du använder för att logga in på Microsoft 365, Office 365, EMS och andra Microsoft-molntjänster för arbete eller skola. Om du inte har ett arbets- eller skolkonto kan du få ett genom att köpa Microsoft-molntjänster eller registrera dig för en utvärderingsversion. Mer information om alternativ för att köpa och utvärdera Office 365 finns på den här sidan.
 
Obs! Ditt arbets- eller skolkonto är inte detsamma som ditt Microsoft-konto. Ditt Microsoft-konto är det som du använder för privata tjänster som Xbox Live, Outlook.com, Bing med mera. Du kan inte logga in på FastTrack med detta ID.

Mer information om Azure Active Directory-ID finns i ovanstående fråga och svar. Om du för närvarande är berättigad till FastTrack men inte kan logga in på FastTrack-portalen eftersom du inte har något Azure Active Directory-ID bör du kontakta FastTrack-teamet genom att skicka ett e-postmeddelande till FastTrackNoTenantSub@Microsoft.com med ämnesraden ”FastTrack Non-AAD login” och ange följande uppgifter:

 • Namn
 • Företagets namn
 • Telefonnummer där du kan nås för support
 • Din tidszon

Observera att du genom att skicka uppgifterna ger tillåtelse för att en FastTrack-representant kontaktar dig. Din information delas inte utanför FastTrack-teamet, och kommer enbart att användas i supportsyfte.

FastTrack följer en beprövad process som vägleder kunderna genom distributionen:
 
1. Visualisera: Med FastTrack erbjuder vi resurser, verktyg och metodtips som hjälp för kunder och partner som planerar för en framgångsrik distribution. Kunder börjar med att skapa en framgångsplan som är skräddarsydd för företaget och som innehåller både teknisk implementering och strategier för användarinförande för Microsoft 365, Azure och Dynamics 365.
 
2. Registrera: När kunderna är klara kan de begära att bli registrerade för att få personlig fjärrhjälp från våra FastTrack-experter. De hjälper kunderna att utvärdera den tekniska miljön och att arbeta med IT-personalen eller partnern för en smidig registrering och migrering.
 
3. Öka värdet: Vårt mål är att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av sina IT-investeringar. Med FastTrack får kunder metodtips, vägledning och resurser som hjälper dem att få fler användare. Dessutom får kunderna verktyg och vägledning som hjälper dem att utveckla sina nuvarande IT-metoder och effektivt skapa och hantera förändringar.

Microsoft FastTrack-experter kan arbeta nära med både kunder och partner under FastTrack-uppdrag. Tack vare det här lagarbetet kan kunder dra nytta av resurserna och vägledningen i FastTrack. Då en berättigad prenumeration har köpts kan kunder, partner eller personal på plats begära hjälp för FastTrack-tjänster. Kunder och partner som har tillgång till FastTrack och dess metodtips kan använda en standardiserad och upprepbar process som stöd för framgångsrika distributioner. Partner kan dessutom kombinera sin expertis med FastTrack-tjänsterna och erbjuda lösningar i toppklass för kundernas planer.
 
När ett uppdrag har påbörjats jobbar en godkänd partner med kunden och hjälper till att skapa en plan för att uppnå företagets mål. Den lokala miljön tas i beaktande och dokumenteras tillsammans med tidsplaner för att prioritera resurser. En FastTrack-expert kan hjälpa till med att granska planen och ge vägledning angående företagets mål, krav på infrastruktur (lokalt och/eller i molnet), tidsplanering och resursbehov.
 
När planeringen är klar har partnern och kunden en skiss för hur kunddistributionen ska hanteras.

En FastTrack-expert fungerar som din ambassadör för FastTrack-processen och ansvarar för din övergripande registreringsupplevelse. Under processen kommer du antagligen att arbeta med flera andra FastTrack-experter inom särskilda ämnen som har expertkunskaper för din specifika situation. FastTrack-experter kan vara Microsoft-personal, återförsäljare eller godkända partner. En FastTrack-expert:

 1. Hjälper dig med de registreringsprocesser och den vägledning som rekommenderas av Microsoft.
 2. Samordnar särskilda avancerade tekniska workshoppar.
 3. Hjälper dig att förstå de huvudsakliga faktorerna för ett lyckat införande.
 4. Håller i tekniska workshoppar och ger särskild vägledning.
 5. Fungerar som ämnesexperter för olika tekniker.

Våra guider vägleder dig genom konfigurationen av de tjänster som du vill använda. Du väljer de funktioner och alternativ som du vill distribuera. Sedan skapar guiderna en stegvis konfigurationsplan som är anpassad efter dina behov. Du får en fullständig uppsättning instruktioner, videor, referensartiklar och skript. Vissa guider innehåller automatisering som ändrar några av dina inställningar, medan du i andra delar av guiden kan ändra inställningarna och data för att vägleda dig. Du kan använda de här guiderna när som helst, även under planering eller när du redan har konfigurerat tjänsterna, om du vill lära dig mer om funktioner och alternativ i Microsoft 365. Dessutom kan du använda guiderna för att förbereda din miljö och konfigurera e-post, Exchange Online Protection, Windows 10 med Office 365, SharePoint, Microsoft 365-applikationer för företag, OneDrive för företag, Azure AD Connect, Azure AD Basic och Premium, Microsoft Teams, Office 365 Grupper, Skype för företag, Yammer och StaffHub.

Microsofts användare, partner och kunder påbörjar sin förfrågan på FastTrack-webbplatsen. Användaren måste logga in på sitt konto för att slutföra förfrågan. När användaren har loggat in visas kontots instrumentpanel. Här kan användaren visa pågående förfrågan om hjälp eller påbörja nya. När förfrågan om hjälp har slutförts och godkänts tilldelas ärendet till en FastTrack-expert. De visas sedan för kunden i listan i vyn för FastTrack-status.


Alla kan – när som helst – utnyttja våra resurser online som finns tillgängliga här på webbplatsen. Mer detaljerad information om berättigandekrav för FastTrack-tjänsten finns på vår sida med berättigade tjänster och abonnemang.
 
Microsoft 365
 • Alla kunder med aktuella och berättigade Microsoft 365-prenumerationer kan använda FastTrack-tjänsterna registrering, migrering och införande.
 • Utöver tillgång till FastTrack-resurser online har berättigade kunder tillgång till fjärrvägledning från FastTrack-experter och godkända partner.
 • Prenumerationer på individuella komponenter av Microsoft 365, (Office 365, EMS och Windows 10) berättigar också till FastTrack-tjänster. Mer information om specifika tjänster och produkter som aktiveras av FastTrack finns nedan.
 • Mer information om FastTrack finns här.
Office 365
 • Alla kunder med aktuella och berättigade Office 365-prenumerationer kan använda FastTrack-tjänsterna registrering, migrering och införande.
 • Utöver tillgång till FastTrack-resurser online har berättigade kunder tillgång till fjärrvägledning från FastTrack-experter och godkända partner.
 • Kunder med mer än 150 Office 365-platser har tillgång till FastTrack-tjänster för frågor och svar om Office 365.
 • Migreringshjälp för e-post och filer blir tillgänglig vid köp av 500 eller fler platser.
 • E-post kan flyttas till Exchange Online från lokal Exchange Server, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise eller IMAP-kompatibla system. Filer kan flyttas till OneDrive för företag från Google Drive, Box eller filresurser, och till SharePoint Online-gruppwebbplatser från filresurser.
 • Mer information om licensantal och utgåvor.
EMS
 • EMS och de molntjänster som ingår i FastTrack Center-förmånen för EMS: Enterprise Mobility + Security, Enterprise Mobility + Security (som en del av Secure Productive Enterprise).

 • Köpt fristående: Microsoft Azure Active Directory Premium (E3 and E5), Microsoft Intune, Microsoft Intune for Education, Microsoft Azure Information Protection (E3 and E5) och Microsoft Cloud App Security.

 • Mer information om EMS finns här.
Azure
 • Det krävs en nominering från Microsoft-fältet för FastTrack for Azure.
 • Finns i en av de geografiska platserna nedan, där FastTrack är tillgängligt: USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien eller Västeuropa (definierat enligt Microsofts Västeuropa-region), Belgien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norden, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige och Österrike.
 • Obs! FastTrack levereras endast på engelska.
 • Berättigade kunder måste även ha ett Azure-projekt som beräknas förbruka minst 5 000 USD per månad (eller motsvarande i lokal valuta) för Azure-tjänster (på TPID-nivå). Observera att alla kommersiella kunder eller myndighetskunder är berättigade om de uppfyller kriterierna, oavsett inköpssätt eller licensiering.
 • FastTrack är ett verktyg som används efter försäljning, så kunder måste ha en aktiv, betald Azure-prenumeration för att vara berättigade.
 • Kunder kan inte få direkt support av en Microsoft-molnlösningsarkitekt.
Dynamics 365

FastTrack är tillgängligt på alla marknader.

FastTrack-teamet ger fjärrhjälp på följande 12 språk: engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska – förenklad (mandarin), kinesiska – traditionell (mandarin), koreanska, portugisiska (brasiliansk), spanska, thailändska, tyska och vietnamesiska.

FastTrack.microsoft.com är tillgängligt på följande 27 språk: danska, engelska, finska, franska, grekiska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska – förenklad, kinesiska – traditionell, koreanska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, portugisiska (brasiliansk), rumänska, ryska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska och vietnamesiska. Möjligheten att skapa en framgångsplan i det valda språket ingår. Observera att det inte går att ändra en lokaliserad plan till ett annat språk automatiskt.

Observera att FastTrack-teamet gör periodiska uppdateringar och lägger till nya funktioner och resurser på sidan. Lokalisering av nya funktioner/resurser kan ta mellan en och tre månader. De nya funktionerna/resurserna finns under tiden tillgängliga på engelska, så det är möjligt att sidor visas på det valda språket och på engelska ända tills lokaliseringen har fullgjorts.

FastTrack för App Assure

|

Med App Assure-tjänsten får kunder med berättigade Microsoft 365- och Windows 10-abonnemang med minst 150 licenser fjärrhjälp för att lösa problem med appkompatibilitet när de flyttar till Windows 10 på Intel-, AMD- eller ARM-enheter, Microsoft 365-applikationer för företag – eller distribuerar nya Microsoft Edge eller Windows Virtual Desktop.


Windows 10 är den mest kompatibla versionen av Windows någonsin och har blivit det snabbast införda och mest använda datoroperativsystemet i historien, med över 500 miljoner Windows 10-användare över hela världen. Baserat på Windows-telemetri kan 99 procent av Windows 7-appar köras på Windows 10, vilket minskar behovet av kostsam testning. Office Readiness Toolkit-data indikerar liknande höga nivåer av kompatibilitet för Office-migreringar. Med detta sagt vet vi att appkompatibiliteten för Windows 10 och Microsoft 365-applikationer för företag kan utgöra en oro för många kunder och oberoende programvaruleverantörer (ISV) som saktar ned distributionen. Med detta i åtanke lanserar vi App Assure-tjänsten så att kunder och oberoende programvaruleverantörer kan känna sig säkra under övergången till Windows 10 och Microsoft 365-applikationer för företag med löftet om direkt support från Microsoft för att få hjälp med problem med appkompatibilitet. Tjänsten hjälper kunderna att ytterligare snabba på distribution och införandet av Windows 10 och Microsoft 365-applikationer för företag för att komma igång och hålla allt uppdaterat.

Uppfattningar om appkompatibilitet – och de okända faktorer som förknippas med att identifiera problem – är något som stoppar kunder som upplever oro. Det här programmet ger kunderna trygghet. Och för det mindre antal appar som har problem ger det tillgång till direkt hjälp från Microsoft med åtgärder.

Som alla FastTrack-erbjudanden kommer App Assure att finnas tillgängligt utan extra kostnad med en berättigad prenumeration (mer än 150 platser).

Ja, dessa anspråk är verkliga. Vi har råd att erbjuda det här programmet eftersom endast ett mycket litet antal appar har kompatibilitetsproblem. Vi kan – och vill gärna – hjälpa kunderna att lösa dessa problem. Men de åtgärder vi redan har vidtagit i hjälpen för Windows 10 garanterar att de faktiska förekomsterna av problem med appkompatibilitet är mycket få.

Engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), koreanska, portugisiska (Brasilien), spanska och tyska.

App Assure kommer att erbjudas utan extra kostnad för Windows 10 Enterprise-, Windows 10 Pro- och Windows 10 Education-kunder med en berättigad prenumeration (mer än 150 platser). Kunder inom kommersiell och offentlig sektor och utbildningssektorn med 150 eller fler licenser för Microsoft 365 E3/E5/A3/A5, Windows 10 E3/E5/A3/A5 eller Windows 10 Enterprise med Software Assurance i sina prenumerationer eller oberoende programvaruleverantörer som utvecklar kommersiella Windows 10-appar är berättigade att skicka en begäran om assistans. Kunder och oberoende programvaruleverantörer måste vara inriktade på en Windows 10- och Microsoft 365-applikationer för företag- eller evig Office-version som för närvarande finns i deras respektive tjänstperiod (inklusive Long-Term Servicing Branch).

Nej. Berättigande baseras på Windows 10-licenser. Men om vi ska kunna hjälpa till att åtgärda ett kompatibilitetsproblem med Microsoft 365-applikationer för företag som inträffat som ett resultat av en flytt till Windows 10 eller vid uppdatering av Office, måste det vara antingen (i) en version av Microsoft 365-applikationer för företag som stöds eller (ii) en evig Office-version med mainstream-support. 

 

För berättigande krävs 150 eller fler licenser av något av följande:

 • Windows 10 E3/E5.
 • Windows 10 Education A3/A5.
 • Windows 10 Enterprise med Software Assurance.
 • Windows 10 Pro
 • Microsoft 365 E3/E5.
 • Microsoft 365 Education A3/A5.

Ja, App Assure är tillgänglig för offentlig sektor, federala och DoD-kunder (Department of Defense). Kraven och processen för registrering är desamma för App Assure. Kunden måste skickar en begäran om assistans här.

App Assure har stöd för Microsoft 365-applikationer för företag, Office 2016 och Office 2019 när de omfattas av mainstream-support på Windows 10.

På Microsoft Säkerhetscenter hittar du all information du behöver om säkerhet, sekretess, efterlevnad och transparens. Besök Säkerhetscentret här.

Följande support är tillgänglig för kundutvecklade verksamhetsspecifika appar och tredjepartsappar som utvecklats av oberoende programvaruleverantörer (ISV). 

 

För kundutvecklade verksamhetsspecifika appar:

 • Diagnos av appar för att fastställa orsaken till felet och ta fram korrigeringar för en app. Om kundens källkod är tillgänglig arbetar Microsofts tekniker tillsammans med apputvecklaren och rekommenderar kodändringar för appen. Kunden är ansvarig för att implementera rekommendationerna i den egna källkoden.
 • Shimming och paketering av appar för att åtgärda kompatibilitetsproblem.
 • Hantering av Windows 10-regressioner som påverkar appkompatibilitet.

 

För ISV-appar från tredje part:

 • Diagnos av appar för att fastställa orsaken till felet och ta fram korrigeringar för appar, och i samarbete med oberoende programvaruleverantörer åtgärda apparna.
 • Hantering av Windows 10-regressioner som påverkar appkompatibilitet.
 • Samarbete med oberoende programvaruleverantörer för att introducera dem till Windows 10 och säkra Windows 10-supportinstruktioner.

Ja, Office-tillägg från tredjeparts-ISV omfattas och stöds av App Assure.

Nej. Det finns inga begränsningar för antalet appar som kan skickas. Men vi rekommenderar att du prioriterar de viktigaste apparna först.

Det finns inga begränsningar för paketeringstyp för App Assure.

Nej. App Assure-teamet ompaketerar endast appar som först kräver åtgärd för Windows 10. Vi kan rekommendera kunderna flera kvalificerade Microsoft-partner som erbjuder den tjänsten.

När vi åtgärdar kundens app kan vi ompaketera appen i något av följande format: APPX, App-V, MSI, EXE och MSIX (om tillgängligt).

Kunderna måste vara inriktade på en Windows 10-version som omfattas av sin underhållsperiod. Få information om Windows 10-versioner.

Följande typer av appberedskap stöds inte:

 • Appinventering och testning som fastställer vad som fungerar respektive inte gör det i Windows 10. Se Modern Desktop Assessment för hjälp med inventering och validering av dina appar.
 • Undersökning av ISV-tredjepartsappar avseende Windows 10-kompatibilitet och supportinstruktioner.
 • Ändringar på kodnivå i en app (vi kan dock ge vägledning till utvecklare om källkod och resurser är tillgängliga).

Office-tillägg och VBA-makron omfattas av App Assure.

ISV kan skicka en begäran om assistans genom att logga in på FastTrack, välja alternativet för att begära tjänster och sedan välja alternativet för att begära program- och åtgärdstjänster på App Assure-panelen.

Du kan be en partner om hjälp med Modern Desktop Assessment. Ansök här. Det här programmet är tillgängligt fram till den 30 juni 2019.

 

Dessutom är Windows Analytics en uppsättning lösningar som kan ge kunderna omfattande data om enheternas tillstånd i deras miljö. Windows Analytics uppgraderingsberedskap erbjuder en uppsättning verktyg som kan användas för att planera och hantera hela uppgraderingsprocessen, vilket gör att kunderna kan införa nya Windows-versioner snabbare. Uppgraderingsberedskap har inte bara stöd för uppgraderingshantering från Windows 7 och Windows 8.1 till Windows 10, utan även Windows 10-uppgraderingar i WaaS-modellen (Windows as a Service). På samma sätt erbjuder Office Readiness Toolkit dessa funktioner för Microsoft 365-applikationer för företag.

Desktop Analytics är en molnbaserad tjänst som är integrerad med Configuration Manager för att tillhandahålla insikter och information så att du kan fatta välgrundade beslut om uppdateringsberedskapen för dina Windows-klienter. Det kombinerar data från din organisation med data som samlats in från miljontals enheter som kopplats till Microsofts molntjänster.

Microsoft SUVP (Security Update Validation Program) ger tidig åtkomst till Microsofts säkerhetsuppdateringar – upp till tre veckor före den officiella utgåvan – för validering och samverkanstestning.

Ja, App Assure-tjänsten kommer att erbjuda assistans till ISV som har kompatibilitetsproblem med Windows 10 och Microsoft 365-applikationer för företag inklusive tidiga utgåvor som utvecklas för Windows 10.

Det finns ingen gräns för antalet appar för App Assure.

Få mer information om hur du hanterar Windows 10-appkompatibilitet här.

 

Specifik vägledning

Som stöd för en kostnadsfri appberedskapstjänst utnyttjar App Assure-tjänsten en eller en kombination av följande metoder för appdiagnos och åtgärder:

 1. Microsoft ger fjärrsupport till kunderna för att hjälpa till med distribution av diagnos- och felsökningsverktyg för att samla in apparnas felloggar. Precis som de flesta vanliga supporttjänster analyserar Microsoft resultaten och gör rekommenderade ändringar för att åtgärda appen.
 2. Kunden delar installationsprogrammet för appen med Microsoft. Microsoft distribuerar installationsprogrammet i en Microsoft-laboratoriemiljö där vi redan har distribuerat våra diagnos- och åtgärdsverktyg.
 3. Kunden tillhandahåller VPN-åtkomst till en testmiljö för Microsofts tekniker. Microsoft distribuerar diagnos- och åtgärdsverktygen och utför åtgärderna i kundens miljö.

När kunden har skickat in en begäran om assistans tar en App Assure Manager kontakt med kunden inom 24 timmar. Men hur snabbt appdiagnos och åtgärder kan utföras varierar mycket beroende på flera faktorer, bland annat på följande:

 • Problemets komplexitet.
 • Hur snabbt tredjeparts-ISV agerar.
 • Kundens möjligheter att samarbeta med Microsoft för att tillhandahålla appinformationen.
 • Den modell som används för att utföra åtgärderna (VPN eller Microsoft-laboratorier).

Vi bedömer om det är lämpligt att definiera ett serviceavtal och ge uppskattade svarstider när vi har fått tillgång till mer data från kunden.

App Assure-tjänstens team tillhandahåller olika supportnivåer och finns över hela världen för att kunna ge support lokalt. De tillhandahåller support under lokala kontorstider, måndag till fredag.

App Assure Managers är FastTrack-resurser som tilldelats ett konto. De äger relationen med kunden för alla begäranden om appåtgärder och hjälper till att engagera rätt teknikresurser för att lösa problemen med appkompatibilitet. Den här relationen kan sträcka sig över flera begäranden, flera appar och involvera engagemang av flera teknikgrupper. Syftet är att ge en smidig hantering där kunden inte hela tiden behöver förklara omständigheterna på nytt när de uppgraderar, löser problem med appkompatibilitet och inför Windows 10 och Microsoft 365-applikationer för företag.

Problem med appkompatibilitet löses vanligtvis med hjälp av en process som består av att diagnostisera rotorsaken och identifiera steg för att åtgärda problemet. De vanligaste lösningstyperna är:

 • Uppdatering av ISV-tredjepartsappar till en appversion som stöds.

 • Tillämpning av korrigeringar som redan finns tillgängliga offentligt.

 • Ändringar i appkod.

 • Shimming.

 • Felkorrigeringar i Windows OS.

Shim tillhandahåller en proxy för att kunna leverera nödvändiga funktioner för att hantera beteendet hos äldre programvara. Detta ändrar hur en app interagerar med operativsystemet. Det är inte en ändring i själva programvaran för appen. En shim publiceras därefter i ett centralt bibliotek där alla appklienter kommer åt den för att lösa problemet.

 • Här är några av de enheter som vi stöder (OEM:er fortsätter presentera nya ARM-enheter)

  Surface Pro X, Samsung Galaxy Book S, Samsung Galaxy Book2, Asus NovoGo, HP Envy X2, Lenovo Flex 5G, Lenovo Yoga C630 WOS, Lenovo Miix 630.
 • Du hittar mer information om appkompatibilitet för Surface Pro X här

Appar som använder programvarudrivrutiner som inte är kompatibla i ARM, använder OpenGL eller OpenCL eller som endast är tillgängliga i 64-bitars versioner (x64).

Microsoft har skapat en särskild emulator som gör att traditionella 32-bitars program kan köras på ARM-processorer; apparna körs i en 32-bitars emulator. En 64-bitars emulator är under utveckling, men 64-bitars appar stöds för närvarande inte på ARM-enheter eftersom en 64-bitars emulator inte är tillgänglig än.

Open Graphics Library; OpenGL är ett språkoberoende, plattformsoberoende API för att återge 2D- och 3D-vektorgrafik. API:et används vanligtvis för att interagera med en GPU (grafikprocessor).

Open Computing Language; OpenCL är ett ramverk för att skriva program som körs på olika plattformar med CPU:er, GPU:er, DSP:er (digitala signalprocessorer) och andra processorer och maskinvaruacceleratorer. Open CL specificerar programmeringsspråk för att programmera dessa enheter och API:er för att kontrollera plattformen och köra program på beräkningsenheterna.

FastTrack för Microsoft 365

|

Med FastTrack för Microsoft 365 får IT-tekniker anpassad vägledning för registrering och införande av Microsoft 365. Tillgång till Microsofts tekniska expertis, metodtips, verktyg och resurser ingår. Med FastTrack, som ingår i berättigade Microsoft 365-prenumerationer, kan kunder få hjälp med att migrera data, effektivisera lagarbetet, skydda organisationen från cybersäkerhetshot och se till att enheterna och apparna hålls uppdaterade.

Våra guider vägleder dig genom konfigurationen av de tjänster som du vill använda. Du väljer de funktioner och alternativ som du vill distribuera. Sedan skapar guiderna en stegvis konfigurationsplan som är anpassad efter dina behov. Du får en fullständig uppsättning instruktioner, videor, referensartiklar och skript. Vissa guider innehåller automatisering som ändrar några av dina inställningar, medan du i andra delar av guiden kan ändra inställningarna och data för att vägleda dig. Guiderna är alltid tillgängliga här, även under planering eller när du redan har konfigurerat tjänsterna, om du vill lära dig mer om funktioner och alternativ i Microsoft 365. Dessutom kan du använda guiderna för att förbereda din miljö och konfigurera e-post, Exchange Online Protection, Windows 10 med Office 365, SharePoint, Microsoft 365-applikationer för företag, OneDrive för företag, Azure AD Connect, Azure AD Basic och Premium, Microsoft Teams, Office 365 Grupper, Skype för företag, Yammer och StaffHub.

Du håller koll på Microsoft 365 FastTrack-uppdrag genom att logga in på FastTrack och visa Min kundinstrumentpanel. På instrumentpanelen som är tillgänglig för alla Microsoft-användare och partner finns kontospecifik vägledning som baseras på hur långt kunden har kommit i sin implementering.

Education-kunder kan, som alla andra kunder, utnyttja den digitala hjälpen på fasttrack.microsoft.com. Se FastTrack-prenumerationen för berättigandekrav. Datamigrering är endast tillgängligt för (betalda) platser för lärare och övrig personal, inte för platser för studentanvändarförmåner. FastTrack kan också hänvisa kunder till Education-specialister. Använd en förfrågan om hjälp som är specifik för Education-kunder för en hänvisning.

FastTrack for Azure

|

FastTrack for Azure är för närvarande tillgängligt för berättigade Azure-kunder i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien eller Västeuropa (leverans endast på engelska).

Kunder måste uppfylla samtliga av följande kriterier:
 
– Befinna sig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien eller Västeuropa (endast engelska).
– Ha ett Azure-projekt som beräknas förbruka minst 5 000 USD per månad (eller motsvarande i lokal valuta) för Azure-tjänster.
– Ha en aktiv, betald Azure-prenumeration.
– Inte få direkt support av en Microsoft-molnlösningsarkitekt.
– Vara redo att bygga och distribuera en Azure-lösning som stöds av FastTrack enligt FastTrack for Azure-produktvägledningen.

Längden på uppdraget varierar beroende på dina behov. Berättigade kunder kan använda FastTrack for Azure-resurser för en eller flera av Azure-lösningarna som stöds enligt produktvägledningen.

Nej. FastTrack for Azure vägleder kunderna genom installation, konfiguration, utveckling och produktion av Azure-lösningar på distans. Det kostar ingenting för berättigade kunder.

De viktigaste delarna i ett typiskt FastTrack for Azure-uppdrag är:

 

Identifiering: Identifiera viktiga intressenter, förstå målet eller visionen för problemen du försöker lösa och utvärdera arkitektoniska behov.
Hitta lösningarna: Lär dig designprinciperna för hur du bygger appar, granska apparnas och lösningarnas arkitektur och få vägledning och verktyg som gör att du kan gå från koncepttest till produktion.
Kontinuerligt partnerskap: Azures tekniker och/eller programansvariga kontrollerar med jämna mellanrum att allt går bra med din distribution. De hjälper också dig (för interna resurser) eller din Azure-partner att ta bort blockerare.

Nej, FastTrack for Azure-uppdrag levereras på distans.

Ja. FastTrack for Azure är tillgängligt för berättigade kunder i både Azure Commercial-molnet och Azure Government-molnet.

Om du redan arbetar med en partner, Microsoft Consulting Services eller Premier Services samarbetar FastTrack-teamet med både dig och din partner och ser till att ni båda har de resurser som behövs för att framgångsrikt distribuera Azure-lösningarna. Om du inte ännu arbetar med en partner kan vi sätta dig i kontakt med en FastTrack for Azure-partner som kan hjälpa dig med alla distributionsbehov.

Med FastTrack for Azure får kunder resurser, verktyg och tillgång till experter (Azure-tekniker och partner) som hjälper till med att distribuera Azure-lösningar för projekt som beräknas förbruka 5 000 USD (eller motsvarande summa lokalt) per månad för Azure-tjänster. Activate Azure är ett uppdrag som tar fyra dagar och som utförs på plats med en tekniker för Microsoft-tjänster. Det är ämnat för distribution av den första Azure-arbetsbelastningen med hjälp av testmiljöer. En kund som är berättigad till FastTrack for Azure bör inte längre behöva ett Activate Azure-uppdrag. Arbeta tillsammans med ditt kontohanteringsteam om du vill ha mer information om vilket program som passar dig bäst.

Ta en titt på Azure-uppdateringarna för att få den senaste informationen om lanseringar och lösningar för FastTrack for Azure.

FastTrack för Dynamics 365

|

Se webbplatsen FastTrack for Dynamics 365 för information om programmet.

Kom igång i dag

Logga in på FastTrack nu.