Ta en tur med FastTrack

FastTrack är utformat för dina distributionsbehov och använder en beprövad metod som går ut på att förutse, registrera och öka värde.
Microsoft 365 Dynamics 365
A person in front of a large monitor leading a videoconference

Envision

Identifiera och prioritera scenarier samtidigt som du tar reda på mer om tillgängliga resurser när du planerar för distributionen. Det här steget är mycket viktigt, eftersom du anger affärsmål för att kunna mäta framgången.

Onboard

I Onboard-steget utför du fjärråtgärder mot FastTrack-teamet och/eller din partner. Tillsammans färdigställer ni miljön och en projektplan för att kunna starta processen att flytta till molnet.
A person working at a desk while on the phone
Three people in an office conferring over a device

Öka värdet

En långsiktig framgång för molntjänsterna är beroende av hur nöjd kunden är samt hur tjänsten används. Att uppnå denna framgång kräver planering och utförande i Envision- och Onboard-faserna samt kontinuerlig driftsäkerhet.

FastTrack-resurser för Microsoft 365

Affärsvärdesprogram

Utforska kraften i digital omvandling på din arbetsplats.

Framgångsplaner

Logga in för att skapa dina FastTrack-planer.

Hitta en kvalificerad partner

Få kontakt med betrodda leverantörer av Microsoft-lösningar.

Produktivitetsbiblioteket

Upptäck enkla exempel på hur du kan få ut det mesta möjliga av Microsoft 365.

Införanderesurser

Förenkla och snabba på införandet.

Vanliga frågor och svar

Hitta svar på vanliga frågor under Vanliga frågor och svar.


Kom igång i dag

Logga in på FastTrack nu.