Bättre upplevelser. Bättre insikter. Bättre vård.

Upptäck lösningar för att leverera personlig vård, stärka vårdteamen och förbättra verksamhetens resultat.

Leverera bättre vård på ett tryggare sätt

Lämna rätt hälsoinformation i rätt tid genom att sätta människan i centrum och bidra till att säkerställa efterlevnad, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för data.


Se hur hälso- och sjukvårdsbranschen hittar nya, innovativa sätt att uppnå bättre vårdresultat

Ta fram lösningar för sjukvård och biovetenskap som ger bättre upplevelser, insikter och vård.

En grupp kvinnor i healthcenter

Phulukisa Healthcare

Använda styrkan hos AI för att förbättra vård på distans och rädda fler liv.

En person sitter framför ett stort fönster och deltar i ett videosamtal via en bärbar dator

Arkin använder Microsoft 365 för att upprätthålla nära kopplingar till patienterna

Använd virtuell hjälp för att ta hand om de mest utsatta.

No Data Available

National Health Service (NHS)

Förbättra patientupplevelsen och vårdpersonalens effektivitet.

No Data Available

Case Western Reserve University

Använda kvantberäkningar för att snabba upp MRT-undersökningar och förbättra korrektheten hos diagnoser med nära 30 procent.

Uppnå bättre resultat inom hälso- och sjukvård

Förbättra patientupplevelsen, skapa god samverkan mellan klinisk och administrativ personal och samla djupare insikter för att få bättre resultat i verksamheten.

Se hur ni kan omvandla era vårdupplevelser