Skype för företag – Server

Distribuera snabbmeddelanden, närvaro, möten samt lokala samtal och dra fördel av viktiga molnupplevelser.

Screenshot of Skype for Business Clients
Skype för företag – Online pensioneras

Skype för företag – Server, funktioner

Här är bara några av funktionerna som utformats för att hjälpa din verksamhet.

Chatt, möten och samtal, lokalt

Kör enhetliga kommunikation på egna servrar.

Distribuera och hantera på egna servrar

Håll allt säkert på egna servrar. Ingen tillgång till molnet krävs.

Stöd för den modernaste infrastrukturen

Distribuera och kör Skype för företag – Server på de senaste Windows- och SQL-servrarna i ditt datacenter.

Välj egna molntjänster

Välj vilken funktionalitet som ska utökas via molnet: rapportering av samtalskvalitet, möten eller röstbrevlåda.


Device screen displaying a Skype for Business online meeting overlapped by a mobile device screen connected to the same meeting

Komplett uppsättning funktioner för enhetlig kommunikation

Snabbmeddelanden, närvaro och möten. Stöd för ljudkonferenser1, VoIP för företag och plattform för serverutvecklare. Appar finns för AndroidTM, iOS, Mac, Windows och webbläsare2.

 

Total kontroll

Säkrare kommunikation med inbyggd kryptering och auktorisering via Azure Active Directory. Distribueras i verksamhetens datacenter och du styr hanteringen.

 
A person standing in front of blade servers using a tablet.
A person typing on a Surface tablet, with a Skype for Business online meeting appearing on the screen

Väl utbyggd samverkan

Direkt SIP- och gatewaysamverkan med tredjeparts PBX-system. Samverkan med äldre system för telefonkonferenser. Stöd för åtkomstkontroll och tjänstkvalitet (QoS).

 

Tillgång till molnet vid behov

Fördela användare mellan Skype för företag och Microsoft Teams beroende på behov. Flytta enkelt till molnet om mer avancerad serverdistribution krävs. Använd Skype för företag – Server med Exchange Online.

 
Tablet showing Skype for Business Hybrid screen
A person on a conference call with a headset sharing a presentation on two monitors.

Först möten

Använd Skype för företag-servrar för samtal och snabbmeddelanden och utnyttja Teams för möten. Användarna kan njuta av moderna möten medan företaget upplever förbättrad prestanda i molnet.


Ytterligare resurser

Hitta en partner

Tillgodose företagets kommunikationsbehov med hjälp av en av våra partner.

Bli partner

Förändra sättet att kommunicera med hjälp av en lösning som räcker långt bortom den egna verksamheten.

För IT-tekniker

Läs mer om licensieringsguiden.

Saknar du Skype för företag – Online?

Skype för företag – Online är numera Microsoft Teams.

1 Tillgängliga ljudkonferenser och samtalsabonnemang varierar mellan olika länder och regioner. Visa de länder och regioner som stöds för mer information.

2 Tillgängliga mobilappar varierar mellan olika länder och regioner.