SharePoint Syntex

บริการเนื้อหาอัจฉริยะที่ทำงานตามรูปแบบการใช้ของคุณ

A person standing at a marble kitchen island using a pen and tablet device.

ความเข้าใจเนื้อหา

สร้างโมเดล AI ที่รวบรวมความเชี่ยวชาญในการจัดประเภทและแยกข้อมูล ตลอดจนนำเมตาดาต้าไปใช้โดยอัตโนมัติ

Person using a tablet device and a large, touchscreen desktop monitor.
 • รวบรวมความเชี่ยวชาญด้วย AI

  สร้างโมเดล AI แบบไม่ใช้โค้ดที่สอนให้ระบบคลาวด์อ่านเนื้อหาตามรูปแบบการใช้ของคุณ

 • เนื้อหาและเมตาดาต้าที่สมบูรณ์

  ค้นหาข้อเท็จจริงสำคัญในเนื้อหาของคุณเพื่อปรับปรุงการค้นหาและการทำงานเป็นทีม

การประมวลผลเนื้อหา

ทำให้การบันทึก นำเข้า และจัดประเภทเนื้อหาเป็นอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการที่อิงเนื้อหาใช้ง่ายขึ้น

A person using a large, touchscreen desktop monitor
 • จัดประเภทเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

  ใช้ AI ขั้นสูงใน SharePoint Syntex เพื่อบันทึกและแท็กเนื้อหาที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

 • ทำให้กระบวนการเนื้อหาใช้งานง่ายขึ้น

  ผสานรวมกับ Power Automate เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ประโยชน์เมตาดาต้าที่แยกออกมา

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านเนื้อหา

เชื่อมต่อและจัดการเนื้อหาเพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

Two people working together looking at a screen and having a discussion.
 • ผสานรวมเนื้อหาจากระบบต่างๆ

  เชื่อมต่อ SharePoint Syntex กับเนื้อหาทั้งภายในและภายนอก Microsoft 365

 • ป้องกันและจัดการเนื้อหา

  บังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยป้ายชื่อระดับความลับและป้ายชื่อการเก็บข้อมูลที่นำไปใช้โดยอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และสิทธิประโยชน์ของบริการเนื้อหา

  


ทรัพยากรเพิ่มเติม

ศูนย์ทรัพยากร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SharePoint Syntex

FastTrack

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จาก FastTrack

คู่ค้า

ค้นหาคู่ค้าเพื่อเร่งการเดินทางของคุณ

รับทันที

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และสิทธิประโยชน์ของบริการเนื้อหา