A laptop sits on a desk next to a notebook and phone. A PowerPoint file open on the laptop screen

ถ้าคุณกำลังมองหา Office คุณมาถูกที่แล้ว

แอป Office ที่คุณรู้จักและชื่นชอบนั้นรวมอยู่ใน Microsoft 365 แล้ว

ระบบคลาวด์ในการทำงานของคุณครอบคลุมทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

|

รับแอป Office เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive และอื่นๆ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน Microsoft 365:

Microsoft 365 มีทุกอย่างที่คุณรู้จักใน Office 365 Microsoft 365 ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนและธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยแอป Office อันล้ำสมัย บริการ Cloud อัจฉริยะ และความปลอดภัยระดับโลก

แผน Microsoft 365 for home

 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal

 

แผน Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ

 • Microsoft 365 Business Basic
 • Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business Premium
 • Microsoft 365 Apps for business

 

แผน Microsoft 365 สำหรับองค์กร

 • Microsoft 365 E3
 • Microsoft 365 E5
 • Microsoft 365 F1
 • Microsoft 365 Apps for enterprise

การสมัครใช้งาน Office 365 บางรายการจะกลายเป็นการสมัครใช้งาน Microsoft 365 โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

 • Office 365 Personal จะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 Personal
 • Office 365 Home จะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 Family
 • Office 365 Business Essentials จะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 Business Basic
 • Office 365 Business Premium จะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business จะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 Business Premium
 • Office 365 Business จะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 Apps for business
 • Office 365 ProPlus จะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 Apps for enterprise

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผน Office 365 สำหรับองค์กรต่อไปนี้:

 • Office 365 E1
 • Office 365 E3
 • Office 365 E5

ไม่ ค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้งานจะไม่เปลี่ยนแปลง

แผน Office 365 สำหรับองค์กรต่อไปนี้ยังพร้อมใช้งาน:

 

 • Office 365 E1
 • Office 365 E3
 • Office 365 E5

ใช่ จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งและเปิดใช้งาน Microsoft 365 และรับแอปและบริการรุ่นล่าสุดทั้งหมด

 

โปรดทราบว่า หากคุณเป็นสมาชิกที่มีอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งใหม่หรือซื้อการสมัครใช้งานอื่น

 

คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานแอป Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint เนื่องจากแอปเหล่านี้ได้รับการติดตั้งแบบสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft 365

ใช้งานที่บ้าน