Microsoft Defender for Endpoint

ค้นพบและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทางทั่วทั้งองค์กรที่มีหลายแพลตฟอร์มของคุณ

Device screen showing the Microsoft Defender Security Center security operations dashboard

จุดศูนย์กลางสำหรับการรักษาความปลอดภัยปลายทางที่ครอบคลุม

หยุดการโจมตีอย่างรวดเร็ว ปรับขนาดทรัพยากรความปลอดภัย และพัฒนาการป้องกันในระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์เครือข่าย

หยุดภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว

ถือไพ่เหนือกว่าภัยคุกคามที่ซับซ้อน เช่น แรนซัมแวร์และการโจมตีระดับรัฐชาติ

ปรับขนาดการรักษาความปลอดภัยของคุณ

คืนเวลาให้กับผู้ป้องกันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและยกระดับเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัยของคุณ

พัฒนาการป้องกันของคุณ

ก้าวไปไกลกว่าไซโลปลายทางและเพิ่มความปลอดภัยของคุณโดยอิงจากรากฐานสำหรับการตรวจหาและการตอบสนองแบบขยาย (XDR) และ Zero Trust 

ความสามารถ

รับมุมมองสภาพแวดล้อมของคุณแบบครบวงจร ลดภัยคุกคามขั้นสูง และตอบสนองต่อการแจ้งเตือนจากแพลตฟอร์มเดียวแบบครบวงจรอันเดียว

Device inventory list in Microsoft 365 Defender.

ขจัดจุดบอดในสภาพแวดล้อมของคุณ

ค้นพบปลายทางและอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีการจัดการและไม่ได้รับอนุญาต และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินเหล่านี้โดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวม

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint threat and vulnerability management dashboard

ค้นหาช่องโหว่และการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องในเวลาจริง

รวบรวมการรักษาความปลอดภัยและ IT ไว้ด้วยกันกับการจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่เพื่อค้นหา จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขช่องโหว่ และการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


เรียนรู้เพิ่มเติม

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint investigation graph

ดำเนินการตั้งแต่การแจ้งเตือนไปจนถึงการแก้ไขในขนาดที่ต้องการด้วยระบบอัตโนมัติ

ตรวจสอบ คำเตือนและปรับแก้ ภัยคุกคามที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติในไม่กี่นาที นำแนวทางปฏิบัติและอัลกอริทึมการตัดสินใจอัจฉริยะไปใช้เพื่อระบุภัยคุกคามที่ยังมีผลอยู่และกำหนดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ

ดูวิดีโอ

Device screen displaying Windows Security protection history showing details about a blocked threat.

บล็อกภัยคุกคามที่ซับซ้อนและมัลแวร์

ป้องกันมัลแวร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมีหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงได้ และภัยคุกคามแบบไม่ใช้ไฟล์และแบบใช้ไฟล์ด้วยการป้องกันรุ่นต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันรุ่นต่อไป

Device screen displaying Microsoft Defender Security Center showing alert details about a pass-the-ticket attack.

ตรวจหาและตอบสนองต่อการโจมตีขั้นสูงด้วยการตรวจสอบและการวิเคราะห์ภัยคุกคามเชิงลึก

เพิ่มศักยภาพศูนย์การดำเนินการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วยความรู้เชิงลึก การตรวจสอบและการวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง ตรวจหาการโจมตีและช่องโหว่แบบ Zero-day โดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเหตุการณ์

Device screen displaying Microsoft 365 security attack surface reduction rule detections

กำจัดความเสี่ยงและลดพื้นหน้าของการโจมตีของคุณ

ใช้การลดพื้นหน้าของการโจมตีเพื่อลดพื้นที่ที่องค์กรของคุณอาจเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

เรียนรู้เกี่ยวกับการลดพื้นหน้าของการโจมตี

Device screen displaying Microsoft Defender service status.

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

รับความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามจากมือถือสำหรับ Android และ iOS ด้วย Microsoft Defender for Endpoint

Device screen displaying Microsoft defender configuration management.

ทำให้การจัดการการรักษาความปลอดภัยปลายทางกลายเป็นเรื่องง่าย

ดูการกำหนดค่า การปรับใช้ และการจัดการปลายทางด้วย Microsoft Endpoint Manager

Device inventory list in Microsoft 365 Defender.

ขจัดจุดบอดในสภาพแวดล้อมของคุณ

ค้นพบปลายทางและอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีการจัดการและไม่ได้รับอนุญาต และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินเหล่านี้โดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวม

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint threat and vulnerability management dashboard

ค้นหาช่องโหว่และการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องในเวลาจริง

รวบรวมการรักษาความปลอดภัยและ IT ไว้ด้วยกันกับการจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่เพื่อค้นหา จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขช่องโหว่ และการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


เรียนรู้เพิ่มเติม

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint investigation graph

ดำเนินการตั้งแต่การแจ้งเตือนไปจนถึงการแก้ไขในขนาดที่ต้องการด้วยระบบอัตโนมัติ

ตรวจสอบ คำเตือนและปรับแก้ ภัยคุกคามที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติในไม่กี่นาที นำแนวทางปฏิบัติและอัลกอริทึมการตัดสินใจอัจฉริยะไปใช้เพื่อระบุภัยคุกคามที่ยังมีผลอยู่และกำหนดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ

ดูวิดีโอ

Device screen displaying Windows Security protection history showing details about a blocked threat.

บล็อกภัยคุกคามที่ซับซ้อนและมัลแวร์

ป้องกันมัลแวร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมีหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงได้ และภัยคุกคามแบบไม่ใช้ไฟล์และแบบใช้ไฟล์ด้วยการป้องกันรุ่นต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันรุ่นต่อไป

Device screen displaying Microsoft Defender Security Center showing alert details about a pass-the-ticket attack.

ตรวจหาและตอบสนองต่อการโจมตีขั้นสูงด้วยการตรวจสอบและการวิเคราะห์ภัยคุกคามเชิงลึก

เพิ่มศักยภาพศูนย์การดำเนินการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วยความรู้เชิงลึก การตรวจสอบและการวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง ตรวจหาการโจมตีและช่องโหว่แบบ Zero-day โดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเหตุการณ์

Device screen displaying Microsoft 365 security attack surface reduction rule detections

กำจัดความเสี่ยงและลดพื้นหน้าของการโจมตีของคุณ

ใช้การลดพื้นหน้าของการโจมตีเพื่อลดพื้นที่ที่องค์กรของคุณอาจเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

เรียนรู้เกี่ยวกับการลดพื้นหน้าของการโจมตี

Device screen displaying Microsoft Defender service status.

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

รับความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามจากมือถือสำหรับ Android และ iOS ด้วย Microsoft Defender for Endpoint

Device screen displaying Microsoft defender configuration management.

ทำให้การจัดการการรักษาความปลอดภัยปลายทางกลายเป็นเรื่องง่าย

ดูการกำหนดค่า การปรับใช้ และการจัดการปลายทางด้วย Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Defender for Endpoint ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถหยุดการโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ปรับขนาดทรัพยากรความปลอดภัย และพัฒนาการป้องกันของคุณโดยมอบการรักษาความปลอดภัยปลายทางที่ดีที่สุดใน Windows, macOS, Linux, Android, iOS และอุปกรณ์เครือข่าย รู้สึกมั่นใจในแนวทางการรักษาความปลอดภัยของคุณ โดยรู้ว่า Microsoft Defender for Endpoint มีเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการรับมุมมองสภาพแวดล้อมของคุณแบบครบวงจร บรรเทาภัยคุกคามขั้นสูง และตอบสนองต่อการแจ้งเตือนทั้งหมดจากแพลตฟอร์มแบบครบวงจรอันเดียวในทันที

โซลูชันการป้องกันภัยคุกคามที่ครบวงจรด้วย SIEM และ XDR

Microsoft จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวป้องกันในองค์กรของคุณโดยมอบเครื่องมือและข่าวกรองที่ถูกต้องให้กับคนที่เหมาะสม รวม Security Information and Event Management (SIEM) และการตรวจหาและการตอบสนองแบบขยาย (XDR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับป้องกันทรัพย์สินดิจิทัลของคุณ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม

Microsoft 365 Defender

 

ป้องกันและตรวจจับการโจมตีทั่วทั้งปริมาณงาน Microsoft 365 ของคุณด้วยความสามารถ XDR ในตัว

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

ป้องกันและตรวจจับการโจมตีทั่วทั้งปริมาณงาน Microsoft 365 ของคุณด้วยความสามารถ XDR ในตัว

การรับรองจากอุตสาหกรรม

ดูว่าลูกค้าของเรามีความคิดเห็นอย่างไร

เปรียบเทียบตัวเลือกการซื้อที่ยืดหยุ่น

สำรวจความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมใน Microsoft Defender for Endpoint P2 ที่รวมอยู่ใน Microsoft 365 E5 และ Microsoft Defender for Endpoint P1 ที่รวมอยู่ใน Microsoft 365 E3

การป้องกันปลายทางมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน

Microsoft Defender for Endpoint P1

Microsoft Defender for Endpoint P1 นำเสนอชุดความสามารถพื้นฐาน รวมถึงการป้องกันมัลแวร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม การลดพื้นหน้าของการโจมตี และการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขที่อิงตามอุปกรณ์

 • เครื่องมือการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรและการจัดการแบบรวมศูนย์
 • การป้องกันมัลแวร์รุ่นถัดไป
 • กฎการลดพื้นหน้าของการโจมตี
 • การควบคุมอุปกรณ์ (เช่น USB)
 • ไฟร์วอลล์ปลายทาง
 • การป้องกันเครือข่าย
 • การควบคุมเว็บ / การบล็อก URL ตามประเภท
 • การเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขที่อิงตามอุปกรณ์
 • การเข้าถึงโฟลเดอร์ที่มีการควบคุม
 • API, ตัวเชื่อมต่อ SIEM, Threat Intelligence แบบกำหนดเอง
 • การควบคุมแอปพลิเคชัน

การป้องกันปลายทางด้วยการตรวจหาและการตอบสนองขั้นสูง

Microsoft Defender for Endpoint P2

Microsoft Defender for Endpoint P2 นำเสนอชุดความสามารถทั้งหมด รวมถึงทุกอย่างใน P1 ตลอดจนการตรวจหาและการตอบสนองปลายทาง การตรวจสอบโดยอัตโนมัติและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่

มีทุกอย่างใน Endpoint P1 รวมถึง:

 • การตรวจหาและการตอบสนองปลายทาง
 • การตรวจสอบและการแก้ไขอัตโนมัติ
 • การจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่
 • Threat Intelligence (การวิเคราะห์ภัยคุกคาม)
 • Sandbox (การวิเคราะห์เชิงลึก)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยคุกคามจาก Microsoft6

ผลิตภัณฑ์ Microsoft Defender ที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดจาก Microsoft

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่าง

ทำให้อนาคตของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น สำรวจตัวเลือกความปลอดภัยของคุณวันนี้

 1. Forrester และ Forrester Wave เป็นเครื่องหมายการค้าของ Forrester Research, Inc.
 2. The Forrester Wave™: ผู้ให้บริการการตรวจหาและการตอบสนองปลายทาง Q2 2022, Allie Mellen เมษายน 2022
 3. The Forrester New Wave™: ผู้ให้บริการการตรวจหาและการตอบสนองแบบขยาย (XDR), Q4 2021, Allie Mellen, ตุลาคม 2021
 4. Gartner ไม่รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่การวิจัย และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จำหน่ายที่มีอันดับสูงที่สุดหรือการกำหนดอื่นๆ เอกสารเผยแพร่การวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  GARTNER และ Magic Quadrant คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต All rights reserved.
 5. Gartner Magic Quadrant สำหรับแพลตฟอร์มการป้องกันปลายทาง, Peter Firstbrook, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Lawrence Pingree, Paul Webber, 5 พฤษภาคม 2021
 6. รวมการแจ้งเตือนการโจมตีเป้าหมาย (TAN) และผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการ (EOD) ลูกค้าต้องสมัคร TAN และ EOD สามารถซื้อเป็น Add-on ได้
 7. แอปพร้อมใช้งานบน Windows, macOS, Android™ และ iOS ใน ภูมิภาคการเรียกเก็บเงิน Microsoft 365 Family หรือ Personal บางส่วน