Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Microsoft Security

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Security

ขจัดช่องว่างและรับการป้องกันและความเชี่ยวชาญที่เรียบง่ายและครอบคลุมที่คุณต้องการเพื่อสร้างสรรค์และเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลง เริ่มต้นใช้งานวันนี้

AI ด้านความปลอดภัย

Microsoft Copilot สำหรับการรักษาความปลอดภัย

ปกป้องด้วย AI ที่รวดเร็วและมีขนาดใหญ่ด้วยผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนโดย AI สร้างสรรค์

ข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง

Microsoft Entra ID (เดิมคือ Azure Active Directory)

จัดการและปกป้องผู้ใช้ แอป ปริมาณงาน และอุปกรณ์

Azure Key Vault ของ Microsoft

จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย เช่น คีย์ API รหัสผ่าน ใบรับรอง หรือคีย์การเข้ารหัสในแอปและบริการบนระบบคลาวด์

Microsoft Entra ID Governance

ปกป้อง เฝ้าระวัง และตรวจสอบการเข้าถึงแอสเซทที่สำคัญ

Microsoft Entra Permissions Management

จัดการสิทธิ์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และปริมาณงานทั้งหมดในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์หลักทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร

Microsoft Entra Verified ID

สร้าง ออก และตรวจสอบข้อมูลประจำตัวที่เคารพความเป็นส่วนตัวด้วยการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวที่ช่วยให้คุณอํานวยความสะดวกในการโต้ตอบที่ปลอดภัยกับทุกคนหรือสิ่งใดก็ตาม

Microsoft Entra Workload ID

จัดการและช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวสำหรับปริมาณงานดิจิทัล เช่น แอปและบริการ ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรบนระบบคลาวด์ด้วยนโยบายตามความเสี่ยงและการบังคับใช้สิทธิ์การเข้าถึงระดับสูงเท่าที่จำเป็น

XDR and SIEM

Microsoft Sentinel

มองเห็นและยับยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

Microsoft Defender for Cloud

ปกป้องสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์และไฮบริดด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงขณะทำงาน

Microsoft Defender XDR

ช่วยหยุดการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติข้ามโดเมนและ AI ในตัว

Microsoft Defender for Endpoint

ค้นพบและช่วยรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Windows, macOS, Linux, Android, iOS และเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน

Microsoft Defender for Office 365

ป้องกัน Office 365 จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ขั้นสูง อย่างเช่น การล่วงละเมิดอีเมลทางธุรกิจและฟิชชิ่งข้อมูลประจำตัว ตรวจสอบและแก้ไขการโจมตีทางไซเบอร์โดยอัตโนมัติ

Microsoft Defender for Identity

ปกป้องข้อมูลประจําตัวภายในองค์กรของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกและระบบอัจฉริยะในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตการโจมตีทางไซเบอร์

Microsoft Defender for Cloud Apps

ปรับวิธีรักษาความปลอดภัยแอปให้ทันสมัย ปกป้องข้อมูลของคุณ และยกระดับเสถียรภาพแอปด้วยการรักษาความปลอดภัยของการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS)

Microsoft Defender Threat Intelligence

ปกป้ององค์กรของคุณจากผู้ไม่หวังดีสมัยใหม่ด้วยมุมมองช่องโหว่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ครอบคลุม 

การจัดการความเสี่ยงของ Microsoft Security

ลดความเสี่ยงและจำกัดการเปิดเผยแอสเซทที่สำคัญที่สุดของคุณด้วยการจัดการความเสี่ยงแบบครบวงจรที่มอบการมองเห็นแอสเซทและเส้นทางการโจมตีทางไซเบอร์ตั้งแต่ต้นจนจบ

การจัดการช่องโหว่ของ Microsoft Defender

เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ระหว่างทีมรักษาความปลอดภัยและทีม IT และลดความเสี่ยงด้วยโซลูชันเดียวสําหรับการค้นพบช่องโหว่ การจัดลําดับความสําคัญ และการเฝ้าระวัง

การรักษาความปลอดภัยในคลาวด์

Microsoft Defender for Cloud

ปกป้องสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์และไฮบริดด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงขณะทำงาน

การจัดการเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัยในคลาวด์ของ Microsoft Defender

เสริมความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์และไฮบริดด้วยการจัดการเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัยในคลาวด์ตามบริบท

Microsoft Defender for DevOps

รับการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย DevOps แบบรวมศูนย์ในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์และหลายไปป์ไลน์ เปิดใช้งานสิ่งนี้ใน Microsoft Defender for Cloud เพื่อแสดงตัวอย่างฟีเจอร์

การจัดการพื้นหน้าของการโจมตีภายนอกของ Microsoft Defender

ดูพื้นหน้าของการโจมตีทางไซเบอร์ภายนอกทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาจริง

Microsoft Azure Firewall

ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์เครือข่ายอัจฉริยะบนคลาวด์

Microsoft Azure Web Application Firewall

ปกป้องเว็บแอปจากเทคนิคการแฮ็กเว็บทั่วไป เช่น การแทรก SQL และจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เช่น การเขียนสคริปต์ข้ามไซต์

Microsoft Azure DDoS Protection

ช่วยปกป้องแอปของคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์โดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS)

GitHub Advanced Security for Microsoft Azure DevOps

รู้ทันปัญหาด้านความปลอดภัยและระบุ ปรับแก้ และช่วยป้องกันช่องโหว่ด้วย GitHub

การรักษาความปลอดภัยและการจัดการอุปกรณ์ปลายทาง

Microsoft Defender XDR

ยกระดับการป้องกันของคุณด้วยการมองเห็น การตรวจสอบ และการตอบสนองที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งห่วงโซ่การโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการตรวจจับและการตอบสนองแบบขยาย (XDR) ชั้นนําของอุตสาหกรรม

Microsoft Defender for Endpoint

ค้นพบและช่วยรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Windows, macOS, Linux, Android, iOS และเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน

Microsoft Defender for IoT – enterprise IoT

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ทั้งหมดขององค์กรของคุณ

Microsoft Defender for IoT – เทคโนโลยีการดําเนินงาน

รักษาความปลอดภัยของการดําเนินการของคุณด้วยการป้องกันสําหรับระบบอุตสาหกรรม กระบวนการการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ

Microsoft Defender for Business

ช่วยปกป้องอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ออนไลน์ เช่น แรนซัมแวร์และมัลแวร์ด้วยการป้องกันระดับองค์กรสําหรับธุรกิจที่มีพนักงานสูงสุด 300 คน

Microsoft Intune Suite

รวมโซลูชันการจัดการปลายทางและความปลอดภัยขั้นสูงที่มีความสำคัญต่อภารกิจเข้าด้วยกัน 

Microsoft Intune Suite ประกอบด้วยความช่วยเหลือระยะไกลของ Microsoft Intune, Microsoft Intune Endpoint Privilege Management, Microsoft Intune Advanced Analytics, การจัดการแอปพลิเคชันองค์กรของ Microsoft Intune, Microsoft Cloud PKI และความสามารถขั้นสูงใน Microsoft Intune Plan 2

Microsoft Defender for Cloud Apps

การป้องกันภัยคุกคามของข้อมูลประจำตัว

Microsoft Defender for Identity

ปกป้องข้อมูลประจําตัวภายในองค์กรของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกและระบบอัจฉริยะในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตการโจมตีทางไซเบอร์

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

การจัดการความเสี่ยงและความเป็นส่วนตัว

Microsoft Purview

ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยโซลูชันสำหรับนโยบายการกำกับดูแล การปกป้องข้อมูล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วทั้งระบบคลาวด์และแพลตฟอร์มต่างๆ

การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Priva

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้การบรรเทาความเสี่ยงเป็นระบบอัตโนมัติ และจัดการคำขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตามขนาด

คำขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของ Microsoft Priva

เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานในการป้องกันข้อมูลด้วบเทมเพลตนโยบายที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการคำขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

การปกป้องข้อมูล

Microsoft Purview

ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยโซลูชันสำหรับนโยบายการกำกับดูแล การปกป้องข้อมูล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วทั้งระบบคลาวด์และแพลตฟอร์มต่างๆ

การป้องกัน DDoS ของ Azure

ติดตาม Microsoft