การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Priva

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นด้านความเป็นส่วนตัว

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

สร้างที่ทำงานที่มีความเป็นส่วนตัวที่ยืดหยุ่น

ระบุข้อมูลส่วนบุคคลและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ ดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และส่งเสริมให้พนักงานทำการตัดสินใจในการจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด

ระบุความเสี่ยงและข้อขัดแย้งด้านความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ

รับการมองเห็นความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป การรวบรวมข้อมูล และการถ่ายโอนด้วยการค้นพบข้อมูลอัตโนมัติ และสัญญาณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงโดยอัตโนมัติและป้องกันเหตุการณ์ด้านความเป็นส่วนตัว

ลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและป้องกันเหตุการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายอัตโนมัติและการดำเนินการของผู้ใช้ที่แนะนำ

ส่งเสริมให้พนักงานทำการตัดสินใจในการจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด

ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเป็นส่วนตัวเชิงรุกโดยการเพิ่มการตระหนักและหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวโดยไม่ลดหย่อนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ฟีเจอร์หลักของการจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Priva

Actionable insights in Microsoft Priva.

ข้อมูลเชิงลึกด้านความเป็นส่วนตัวที่ดำเนินการได้

ประเมินมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ตำแหน่งที่จัดเก็บ วิธีถ่ายโอน และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่ตรวจพบ

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

การลดขนาดข้อมูล

ช่วยตรวจหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใช้งาน ส่งสรุปอีเมลของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบและลบรายการที่ล้าสมัย และให้การฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อลดการรวบรวมข้อมูล

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

การถ่ายโอนข้อมูล

ช่วยตรวจหาการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างขอบเขตที่กำหนดเองได้ เช่น ภูมิภาคหรือแผนก และบล็อกการถ่ายโอนที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงเวลาจริง

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป

ช่วยตรวจหาการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป แจ้งให้เจ้าของไฟล์ทราบเพื่อตรวจสอบและปรับการเข้าถึง และมอบการฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อลดเหตุการณ์การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป

Actionable insights in Microsoft Priva.

ข้อมูลเชิงลึกด้านความเป็นส่วนตัวที่ดำเนินการได้

ประเมินมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ตำแหน่งที่จัดเก็บ วิธีถ่ายโอน และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่ตรวจพบ

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

การลดขนาดข้อมูล

ช่วยตรวจหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใช้งาน ส่งสรุปอีเมลของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบและลบรายการที่ล้าสมัย และให้การฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อลดการรวบรวมข้อมูล

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

การถ่ายโอนข้อมูล

ช่วยตรวจหาการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างขอบเขตที่กำหนดเองได้ เช่น ภูมิภาคหรือแผนก และบล็อกการถ่ายโอนที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงเวลาจริง

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป

ช่วยตรวจหาการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป แจ้งให้เจ้าของไฟล์ทราบเพื่อตรวจสอบและปรับการเข้าถึง และมอบการฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อลดเหตุการณ์การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป

Novartis แจกจ่ายการรักษาความปลอดภัยล้ำสมัยด้วย Microsoft Priva

Novartis กำลังใช้ Microsoft Priva รุ่นทดลองใช้เพื่อป้องกันการแชร์ข้อมูลมากเกินไป และช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจนถึงขีดสุด พร้อมกับบรรเทาความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ตามผลลัพธ์ก่อนหน้า Priva มีประสิทธิภาพสูงในทุกหน่วยวัด

Novartis“Microsoft Priva จะช่วยให้เราสามารถระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามขอบเขตและการแชร์ที่มากจนเกินไป เราส่งเสริมให้พนักงานลดความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ใช้ทรัพยากรด้าน IT ไปกับความเสี่ยงไปที่ความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูงอย่างเร่งด่วนมากขึ้น”


Beni Gelzer หัวหน้าฝ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (สวิตเซอร์แลนด์) จาก Novartis

การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของ Priva

ราคาใหม่ USD$5.00 ผู้ใช้/เดือน
ราคานี้ไม่รวมภาษี

(การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)

ใช้การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Priva เพื่อ:

  • รับการมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อม Microsoft 365 ของคุณ (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business และ Microsoft Teams) และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้เทมเพลตนโยบายความเป็นส่วนตัวเริ่มต้น รวมถึงการลดปริมาณข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลมากจนเกินไป และการถ่ายโอนข้อมูล หรือกำหนดค่านโยบายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
  • รับการดำเนินการแก้ไขที่แนะนำสำหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวเชิงรุก
  • มีส่วนร่วมกับพนักงานสารสนเทศด้วยชุดโปรแกรมประสิทธิภาพการทำงานและผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 


การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Priva จะพร้อมใช้งานเป็น Add-on สำหรับลูกค้า Microsoft 365 และ Office 365 ที่มีสิทธิ์ เรียนรู้เพิ่มเติม 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

เริ่มต้นใช้งาน

ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างและพัฒนาอนาคตของคุณตั้งแต่วันนี้ เริ่มใช้รุ่นทดลองใช้ฟรีของคุณ