การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสารของ Microsoft Purview

ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัยและตรงตามมาตรฐาน

Five people in a meeting.

การติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัยและตรงตามมาตรฐาน

ปฏิบัติตามข้อบังคับและจัดการการละเมิดนโยบายจรรยาบรรณขององค์กร

คู่มือการวางแผนกลยุทธ์อัจฉริยะที่ปรับแต่งได้

ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจหาการละเมิดใน Microsoft Teams, Exchange Online และแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Microsoft

เวิร์กโฟลว์การแก้ไขที่ยืดหยุ่น

ดำเนินการกับการละเมิดและนำข้อความกล่าวหาออกจาก Teams ด้วยเวิร์กโฟลว์การแก้ไข

ความเป็นส่วนตัวในตัว

ระบุและตรวจสอบความเสี่ยงการติดต่อสื่อสาร พร้อมกับรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ปลูกฝังวัฒนธรรมเชิงบวกในองค์กร

60%

ของพนักงานสารสนเทศระบุว่าการตรวจจับภาษาที่ไม่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของบริษัท1

45%

ของลูกค้าองค์กรที่มีการควบคุมจะตรวจพบการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมในเนื้อหาเสียงหรือวิดีโอภายในปี 20252, 3

ฟีเจอร์หลักของการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสารของ Microsoft Purview

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย

ค้นหาความเสี่ยงในการติดต่อสื่อสาร เช่น การคุกคาม การข่มขู่ หรือการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการดำเนินการนโยบายที่แนะนำ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายที่แนะนำ

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

การตรวจสอบและการแก้ไข

ระบุและดำเนินการกับข้อความอย่างรวดเร็วด้วยการจับคู่นโยบายในองค์กรของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์การแก้ไขในตัว

 

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบการแจ้งเตือน

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

ความเป็นส่วนตัวในตัว

รับความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงตามการออกแบบ รวมถึงการทำข้อมูลแฝง การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การเลือกรับผู้ใช้อย่างชัดแจ้งของผู้ดูแลระบบ และบันทึกการตรวจสอบบัญชี

 

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำข้อมูลแฝงและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย

ค้นหาความเสี่ยงในการติดต่อสื่อสาร เช่น การคุกคาม การข่มขู่ หรือการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการดำเนินการนโยบายที่แนะนำ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายที่แนะนำ

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

การตรวจสอบและการแก้ไข

ระบุและดำเนินการกับข้อความอย่างรวดเร็วด้วยการจับคู่นโยบายในองค์กรของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์การแก้ไขในตัว

 

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบการแจ้งเตือน

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

ความเป็นส่วนตัวในตัว

รับความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงตามการออกแบบ รวมถึงการทำข้อมูลแฝง การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การเลือกรับผู้ใช้อย่างชัดแจ้งของผู้ดูแลระบบ และบันทึกการตรวจสอบบัญชี

 

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำข้อมูลแฝงและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

ลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไร

Toronto Dominion.

TD Securities ใช้การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับใช้ Microsoft Teams ตรงตามมาตรฐาน

TD Securities ใช้การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับใช้ Microsoft Teams ทั่วโลกมีความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐาน

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ดูคำแนะนำทีละขั้นตอน

สำรวจคู่มือแบบโต้ตอบ พร้อมกับคำแนะนจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสาร

อัปเดตอยู่เสมอ

อ่านประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสาร

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Security

1. การศึกษาค้นคว้าเชิงปริมาณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการกำหนดลักษณะการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสาร ปี 2021 ของ Microsoft
2. Gartner ไม่รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่การวิจัย และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จำหน่ายที่มีอันดับสูงที่สุดหรือการกำหนดอื่นๆ เอกสารเผยแพร่การวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
GARTNER และ Magic Quadrant คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต All rights reserved.
3. Gartner Magic Quadrant สำหรับ Enterprise Information Archiving, Michael Hoeff | Jeff Vogel | Chandra Mukhyala, 24 มกราคม 2022