A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

การจัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับ Microsoft 365

ระบุและช่วยปกป้องความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวเชิงรุก ส่งเสริมให้พนักงานทำการตัดสินใจในการจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด และดำเนินการและจัดการคำขอสิทธิ์ของเจ้าของทุกระดับโดยอัตโนมัติ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นด้านความเป็นส่วนตัว

ระบุความเสี่ยงและข้อขัดแย้งด้านความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ

รับการมองเห็นความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลมากจนเกินไป การรวบรวมข้อมูล และการถ่ายโอนด้วยการค้นพบข้อมูลอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะการแมปผู้ใช้ และสัญญาณที่เกี่ยวข้อง

ทำให้การดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวและการตอบสนองคำขอสิทธิ์ของเจ้าของเป็นระบบอัตโนมัติ

ลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายอัตโนมัติ การตรวจหาและการแก้ไขความเสี่ยงในตัว และเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกัน และดำเนินการและจัดการคำขอสิทธิ์ของเจ้าของทุกระดับโดยอัตโนมัติ

ส่งเสริมให้พนักงานทำการตัดสินใจในการจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด

ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเป็นส่วนตัวเชิงรุกโดยการเพิ่มการตระหนักและหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวโดยไม่ลดหย่อนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ฟีเจอร์สำคัญของการจัดการความเป็นส่วนตัว

ระบุความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

รับการมองเห็ฯมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กร รวมถึงขอบเขตและสถานะของข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลมากจนเกินไป และการรวบรวมข้อมูล

รับการมองเห็ฯมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กร รวมถึงขอบเขตและสถานะของข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลมากจนเกินไป และการรวบรวมข้อมูล

แผนและราคาการจัดการความเป็นส่วนตัว

ความสามารถของการจัดการความเป็นส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้ผ่านสองมอดูล มอดูลการจัดการความเป็นส่วนตัว – ความเสี่ยงมอบการเข้าถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ในขณะที่มอดูลการจัดการความเสี่ยง – คำขอสิทธิ์ของเจ้าของจะอนุญาตให้สร้างและจัดการคำขอสิทธิ์ของเจ้าของ

การจัดการความเป็นส่วนตัว - ความเสี่ยง

ราคาใหม่ USD$5.00 ผู้ใช้/เดือน
ราคานี้ไม่รวมภาษี

(การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)

การจัดการความเป็นส่วนตัว – ความเสี่ยงช่วยให้คุณ:

• รับการมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อม Microsoft 365 ของคุณ (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business และ Microsoft Teams) และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

 

• ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนโยบายความเป็นส่วนตัวเริ่มต้น รวมถึงการลดปริมาณข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลมากจนเกินไป และการถ่ายโอนข้อมูล หรือกำหนดค่านโยบายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ

 

• รับการดำเนินการแก้ไขที่แนะนำเพื่อลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวเชิงรุก

 

• มีส่วนร่วมกับพนักงานสารสนเทศด้วยชุดโปรแกรมประสิทธิภาพการทำงานและผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 

การจัดการความเป็นส่วนตัว – ความเสี่ยงจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Microsoft 365 และ Office 365 ที่มีสิทธิ์ เรียนรู้เพิ่มเติม

 

คุณสามารถลองใช้การจัดการความเป็นส่วนตัว – ความเสี่ยงเป็นเวลา 90 วันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดการความเป็นส่วนตัว - การร้องขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (1)

ราคาใหม่ USD$199.80 ผู้ใช้/ปี
ราคานี้ไม่รวมภาษี

การจัดการความเป็นส่วนตัว – คำขอสิทธิ์ของเจ้าของช่วยให้คุณ:

• ดำเนินการตอบคำขอสิทธิ์ของเจ้าของและจัดการได้ทุกระดับโดยอัตโนมัติ

 

• ใช้เทมเพลต Microsoft Power Automate กับกระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติ (จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับ Power Automate)

 

• ใช้การเข้าถึงทางโปรแกรมไปยัง API

 

• ทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆ อย่างปลอดภัยผ่าน Teams (จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับ Teams)
 

การจัดการความเป็นส่วนตัว – คำขอสิทธิ์ของเจ้าของจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Microsoft 365 และ Office 365 ที่มีสิทธิ์ เรียนรู้เพิ่มเติม

 

คุณสามารถลองใช้การจัดการความเป็นส่วนตัว – คำขอสิทธิ์ของเจ้าของเป็นเวลา 90 วันหรือสร้างคำขอสิทธิ์ของเจ้าของได้สูงสุด 50 รายการ (ขึ้นอยู่กับว่าใช้งานถึงขีดจำกัดใดก่อน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลูกค้าของเรามีความคิดเห็นอย่างไร

Novartis logo

การจัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับ Microsoft 365 จะช่วยให้เราสามารถระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามขอบเขตและการแชร์ที่มากจนเกินไป เราส่งเสริมให้พนักงานลดความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ใช้ทรัพยากรด้าน IT ไปกับความเสี่ยงไปที่ความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูงอย่างเร่งด่วนมากขึ้น

Beni Gelzer หัวหน้าฝ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (สวิตเซอร์แลนด์) จาก Novartis

ทรัพยากร

บล็อกการจัดการความเป็นส่วนตัว

อ่านประกาศล่าสุดเกี่ยวกับ

วิดีโอ Microsoft Mechanics

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของการจัดการความเป็นส่วนตัวในวิดีโอนี้

คู่มือด้านเทคนิค

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าและใช้การจัดการความเป็นส่วนตัว

การจัดการความเป็นส่วนตัว

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นด้านความเป็นส่วนตัว