บริการ Microsoft Security สำหรับการปรับปรุงให้ทันสมัย

ปกป้ององค์กรสมัยใหม่ของคุณ.

A person pointing to a map with lit up pins on different cities around the world.

การเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญ

เปิดรับความสามารถด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยและดำเนินการตามเส้นทางการเปลี่ยนแปลงความปลอดภัยของคุณ

ความชำนาญด้านการเปลี่ยนแปลง

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ และนโยบายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

สามารถปรับขนาดได้อย่างราบรื่น

สร้างและเปิดใช้งานการควบคุมความปลอดภัยควบคู่ไปกับ Microsoft และระบบนิเวศของคู่ค้าของเรา

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบและพัฒนาเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัยของคุณ

ความสามารถที่รวม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แนวโน้มในขอบเขตไซเบอร์

ฟังผู้นำ Microsoft Security ในการสนทนากับ CISO ที่โดดเด่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

แนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัย

เรียนรู้วิธีเพิ่มการมองเห็นและการควบคุมทรัพย์สินองค์กรไฮบริดของคุณ

การทำให้การดำเนินการรักษาความปลอดภัยทันสมัย

ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติสำหรับศูนย์การดำเนินการรักษาความปลอดภัยและเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญ

เปิดรับความสามารถด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Security สำหรับการปรับปรุงให้ทันสมัย ติดต่อผู้บริหารบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ไดอะแกรมนี้อธิบายวิธีที่ Microsoft ไล่ล่าไปไกลกว่าปลายทางและให้คำแนะนำในกระบวนการห้าขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการกำหนดสมมติฐานเพื่ออธิบายข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นจึงค้นหาบริบทโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการสังเกต จากนั้น Microsoft จะไล่ล่าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด จากนั้น Microsoft จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิ่งที่ค้นพบพร้อมคำแนะนำ