การป้องกันภัยคุกคามที่ดีที่สุดแบบครบวงจร

ดูวิธีที่ Microsoft Threat Protection ช่วยให้องค์กรของคุณมีการรักษาความปลอดภัยที่จะปกป้องแอสเซทของคุณ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และเพิ่มศักยภาพตัวป้องกันของคุณ

Photograph of two people standing in front of a large screen discussing what they see on the map displayed on the screen.

Four people meeting at a table in a conference room. One person has a Surface Pro 6 in Laptop Mode.

Gartner Magic Quadrant

Gartner ยกให้ Microsoft เป็นผู้นำในปี 2019 สำหรับแพลตฟอร์มการป้องกันปลายทาง (EPP) ของ Magic Quadrant


RapidDeploy พึ่งพา Azure Sentinel เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นช่วยชีวิตผู้คน

RapidDeploy สร้างระบบการส่งบริการฉุกเฉินบนระบบคลาวด์ ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นดำเนินการปกป้องสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงมีมากมาย และแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์แบบเนทีฟของบริษัทจะต้องปลอดจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงต่างๆ ดังนั้น เมื่อ RapidDeploy นำระบบ Security Information and Event Management (SIEM) ไปใช้ บริษัทจึงเลือก Microsoft Azure Sentinel ซึ่งเป็น SIEM บนระบบคลาวด์แบบเนทีฟรายแรกของโลก ปัจจุบัน RapidDeploy ใช้การมองเห็นทั้งหมด การตอบสนองอัตโนมัติ และการปรับใช้งานรวดเร็วซึ่งให้บริการโดย Azure Sentinel เพื่อช่วยให้บริษัทปกป้องระบบความปลอดภัยสาธารณะได้ โดยมีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของน้อยกว่า

Photograph of two people working together at a desk, looking at two monitors. One person is reaching in front of the other across the desk to use the mouse.

โซลูชัน Microsoft Threat Protection

Microsoft Azure Sentinel

รับการวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยโซลูชัน SIEM บนระบบคลาวด์

Microsoft Defender Advanced Threat Protection

ปกป้อง ตรวจหา และตอบสนองต่อภัยคุกคามขั้นสูงด้วยการรักษาความปลอดภัยปลายทางแบบครอบคลุม

Office 365 Advanced Threat Protection

ใช้การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในรุ่นเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของ Office 365 ทั้งหมดจากภัยคุกคามในปัจจุบัน

Azure Advanced Threat Protection

ระบุ ตรวจหา และตรวจสอบภัยคุกคาม ข้อมูลประจำตัวที่ถูกล่วงละเมิด และการดำเนินการที่มุ่งร้ายของบุคคลภายใน

Microsoft Cloud App Security

รับการมองเห็นอย่างละเอียด ควบคุมการไหลเวียนของข้อมูล และตรวจหาภัยคุกคามไซเบอร์ทั่วทั้งบริการ Cloud ของคุณ

Azure Security Center

เสริมความแข็งแกร่งให้กับการรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลของคุณ และรับการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงทั้งในระบบคลาวด์และในองค์กร

Azure Active Directory

จัดการและช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลประจำตัว และทำให้การเข้าถึงสำหรับพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของคุณง่ายดายขึ้น

การออกอากาศทางเว็บเชิงลึก

Telit logo

"เราไม่ต้องกังวลในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยอีกต่อไป เราปลอดภัยเมื่อมี Microsoft 365"

—Itzik Menashe รองประธานด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและ IT บริษัท Telit

ผู้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ทำให้การรักษาความปลอดภัยง่ายดายขึ้น

Clover Technologies Group ใช้ Windows Defender Advanced Threat Protection เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคาม


แหล่งข้อมูลของการป้องกันภัยคุกคามเพิ่มเติม

Graphic icon representing a radar

ตรวจจับการโจมตีด้วยข่าวกรอง

เรียนรู้วิธีที่ Microsoft ใช้ประโยชน์จากสัญญาณหลายพันล้านรูปแบบเพื่อมอบข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ตรงประเด็นและตรงกับสถานการณ์

Microsoft Threat Protection

เรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการกำหนดค่า Microsoft Threat Protection รุ่นทดลองใช้

ป้องกันปริมาณงานบนระบบคลาวด์

เรียนรู้วิธีที่ Azure Security Center ช่วยบล็อกการเข้าถึงที่เป็นอันตรายและการแจ้งเตือน

กรณีศึกษาเกี่ยวกับ Office 365 TI ROI

อ่านกรณีศึกษาของ Forrester Consulting เกี่ยวกับข่าวกรองภัยคุกคามของ Office 365 ซึ่งจัดทำโดย Microsoft

การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดโดยมีความซับซ้อนน้อยที่สุด