Bỏ qua để tới nội dung chính

Tăng cường khả năng cho từng học sinh, sinh viên để bứt phá thành công hơn

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo trải nghiệm toàn phần đầy thu hút để truyền cảm hứng học tập trọn đời, thúc đẩy phát triển các kỹ năng đời sống thiết yếu và hỗ trợ các nhà giáo dục trong việc dẫn dắt và vun đắp niềm đam mê của học sinh, sinh viên. Chúng tôi sẽ trang bị sức mạnh công nghệ cho học sinh, sinh viên cũng như nhà giáo dục để sáng tạo và chia sẻ theo những cách thức hoàn toàn mới, giảng dạy và học tập thông qua tìm tòi khám phá, thích ứng theo nhu cầu học tập của từng cá nhân, từ đó mọi người có thể thiết kế, chế tạo, phát minh và xây dựng bằng công nghệ.

Theo dõi chúng tôi tại
MM.dd.yyyy