Trung tâm Tài nguyên

Tầm nhìn của trường

Khám phá nguồn tài nguyên này để tìm hiểu về cách áp dụng Mô hình Cải tổ Giáo dục cho nhà trường. Tập tin dạng PDF bằng tiếng Anh.


Giải pháp cho trường sở

Các eBook sau cung cấp thông tin chi tiết về các giải pháp đa dạng của Microsoft dành cho nhà trường. Tập tin dạng PDF bằng tiếng Anh.

Quản lý chu kỳ hoạt động và thành tích học viên

EBOOK AN NINH & AN TOÀN THỂ CHẤT

Kết nối thống nhất trong nhà trường

EBOOK PHÂN TÍCH DỰ BÁO

Tài nguyên bổ sung

Kỹ năng Kỹ thuật số

Tiếp cận tư liệu giảng dạy môn khoa học máy tính và nguồn tài nguyên giúp các em phát triển tính sáng tạo, tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề.

TÌM NGUỒN

Nghiên cứu tình huống

Tham khảo cách ứng dụng công nghệ Microsoft tại các trường để cải tổ phương pháp dạy và học giúp nâng cao kết quả học tập.

ĐỌC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

Khóa đào tạo và tài nguyên cho giáo viên

Cộng đồng Giáo dục Mircrosoft là nơi lý tưởng để các giáo viên kết nối, cộng tác và tìm khóa đào tạo.

TÌM KHÓA