Tìm nhà cung cấp đào tạo

Tìm Đối tác Đào tạo Microsoft Giáo dục và Nhà tư vấn Học tập có chứng nhận để tiến hành đào tạo thay mặt cho Microsoft.

Tìm nhà đào tạo

Microsoft kết nối nhà trường đến các Đối tác Đào tạo Microsoft và Nhà tư vấn Học tập uy tín để trang bị kiến thức cho lãnh đạo và giảng viên về ứng dụng công nghệ trong đào tạo và học tập. Mỗi nhà đào tạo đều trải qua chương trình đào tạo chính quy của Microsoft và được cấp chứng nhận để có thể tiến hành đào tạo thay mặt cho Microsoft. Đối tác Đào tạo Microsoft trong Giáo dục sẽ hướng dẫn giảng viên và lãnh đạo nhà trường qua chương trình đào tạo chuyên sâu và các buổi tập huấn phát triển nghiệp vụ để các giảng viên có thể vận dụng triển khai hiệu quả các sản phẩm công nghệ và học trình, hoặc giúp thầy cô hoàn thiện kỹ năng sử dụng công nghệ hiện tại. Đối tác Đào tạo Microsoft trong Giáo dục làm việc dựa trên Khung chương trình Đổi mới Giáo dục của Microsoft và tiến hành các buổi tập huấn theo chương trình Teacher Academy gồm nhiều loại hình và thời gian đào tạo đa dạng. Đối tác Đào tạo sẽ dẫn dắt thầy cô theo chương trình đào tạo phù hợp nhằm đảm bảo truyền đạt đúng kiến thức mà nhà trường và giáo viên cần. Nhà tư vấn Học tập Microsoft giới thiệu công nghệ Microsoft Giáo dục cho học viên gồm các ví dụ học tập có công nghệ hỗ trợ theo tình huống. Nhà tư vấn Học tập thường tiến hành các buổi hội thảo giới thiệu miễn phí dài hai giờ, ưu tiên cho Nhà trường đăng ký trước. Nhà tư vấn Học tập thường xuất thân là nhà giáo hoặc quản lý hành chính và làm việc cùng Microsoft để cung cấp các buổi giới thiệu này.