Project

Quản lý tài nguyên

Resource management

Microsoft Project giúp tổ chức chủ động quản lý việc sử dụng tài nguyên, xác định sớm khó khăn, dự đoán đúng nhu cầu tài nguyên, cải thiện lựa chọn và bàn giao dự án đúng hạn.


Yêu cầu tài nguyên có hệ thống

Sử dụng tính năng Cam kết Tài nguyên nhằm yêu cầu và cố định tài nguyên để các dự án của bạn luôn có đủ nguồn lực.
Device with Project file open titled Resource Request
Device with Project file open titled Capacity and Engagements Heatmap with a chart of color-coded information

Bản đồ nhiệt trực quan

Xem cách sử dụng tài nguyên bằng bản đồ nhiệt Năng suất. Nhanh chóng xác định tài nguyên bị sử dụng quá mức và tài nguyên không được tận dụng để tối ưu hóa các nhiệm vụ.

Phân tích tài nguyên mạnh mẽ

So sánh tài nguyên trên dữ liệu tiêu chuẩn và dự đoán mức sử dụng dự kiến. Các báo cáo được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn giám sát tiến độ và giải quyết các khúc mắc.
Device showing Power BI open with a series of data visualizations

Theo dõi Project

Theo dõi Project trên Twitter

Blog Project