Vision hero

Mang ý tưởng vào công việc

Con người không phải là những cỗ máy năng suất một chiều. Chúng ta là duy nhất, phức tạp và tràn đầy sức sống—và điều đó không thay đổi trong công việc. Đã đến lúc tái hiện trải nghiệm nhân viên, tạo ra văn hóa làm việc tiếp nhận những khác biệt của chúng ta, đồng thời hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc tốt nhất.

Giới thiệu về Microsoft Viva

Microsoft Viva là một nền tảng trải nghiệm nhân viên, giúp bạn tạo ra môi trường làm việc đặt con người lên hàng đầu, thúc đẩy kết quả kinh doanh tốt hơn.

vision empower

Hỗ trợ mọi người và các nhóm

Tăng cường văn hóa và giao tiếp

Kết nối, điều chỉnh và truyền cảm hứng cho mọi người để đóng góp tối đa bằng Microsoft Viva Connections.

Cân bằng năng suất và trạng thái tốt

Thúc đẩy văn hóa nơi mọi người có thể phát huy tối đa tố chất và các tổ chức phát triển mạnh mẽ với Microsoft Viva Insights.

Khai thác kiến thức và chuyên môn

Hỗ trợ mọi người bằng kiến thức và chuyên môn trong các ứng dụng họ sử dụng hàng ngày với Microsoft Viva Topics.

Tăng cường kỹ năng và phát triển

Biến việc học tập và phát triển cá nhân thành một phần tự nhiên trong công việc với Microsoft Viva Learning.

Tiếp theo là gì?

Khám phá thêm về Microsoft Viva cũng như cách ứng dụng này cải thiện hiệu suất và sự gắn kết.

Kinh doanh tốt hơn khi mọi người làm hết sức mình

94% nhân viên cho biết họ sẽ gắn bó lâu hơn với công ty nếu công ty đầu tư cho việc học tập và phát triển của nhân viên.1

Nhân viên có thể đạt 11-14% năng suất hàng ngày với bộ công cụ khám phá kiến thức được triển khai đúng cách.2

Các tổ chức có nhân viên gắn kết cao sẽ có khả năng sinh lợi lớn hơn 21%.3

A person smiling and looking down at a laptop.

Khám phá các chiến lược EX có mối liên kết với kết quả kinh doanh

Đọc các nội dung phát hiện chính của “Employee Experience: The Definitive Guide, Summer 2021 edition” (Trải nghiệm nhân viên: Hướng dẫn toàn diện, phiên bản Mùa hè năm 2021), do The Josh Bersin Company thực hiện theo yêu cầu của Microsoft, để tìm hiểu những chiến lược và chương trình nào có liên quan tới kết quả về kinh doanh, con người và sự đổi mới trong thực tế.

[noalt]

Image_Divider

Tìm hiểu thêm về Microsoft Viva

Hiểu rõ hơn về cách các công cụ và dịch vụ tích hợp của Microsoft Viva hoạt động cùng nhau để hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc tốt nhất.

Gặt hái nhiều hơn với Microsoft 365

Duy trì kết nối và hoàn thành nhiều việc hơn với các ứng dụng cũng như trải nghiệm thông minh, các dịch vụ đám mây tích hợp và bảo mật tích hợp sẵn.

Tái hiện trải nghiệm nhân viên với Microsoft Viva

Khám phá tầm quan trọng của nền tảng trải nghiệm nhân viên dựa trên dữ liệu, thông tin chuyên sâu mới hiện đã tăng cao ra sao.

Trường hợp trải nghiệm

Năm vừa qua đã chứng minh rằng trải nghiệm làm việc kỹ thuật số cho công ty chính là trải nghiệm nhân viên.