Tools

Microsoft Dynamics kappaletavarateollisuudelle

Pohditaanko yrityksessäsi näitä kysymyksiä?

Miten voisimme pienentää käyttöpääomaa?
 
Raaka-aineisiin, keskeneräiseen tuotantoon, valmistuotevarastoon ja myyntisaamisiin sitoutuu tarpeettomasti pääomaa. Kalleimmat komponentit odottavat osia, jotka ovat pitkän toimitusajan päässä. Työläät suunnitteluprosessit ja heikko tiedon laatu kannustavat ylläpitämään isoja varastoja. Tuotteita valmistetaan edelleen varastoon, vaikka asiakkaiden tarpeet vähenevät. Asiakas saattaa jopa pantata maksujaan puutteellisten osatoimitusten vuoksi.

Integroidussa ERP-ratkaisussa kaikki toimivat saman tiedon mukaan, jolloin myynti-, osto-, varasto- ja tuotantosuunnitelmat ovat optimoituina synkronissa myös keskenään. Tällä on välitön vaikutus käyttöpääoman määrään.

   
Miten saisimme johdolle nopeammin luotettavaa tietoa nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymästä?
 
Myyntilanteen seurannan tulee olla helppoa ja reaaliaikaista, jotta muutoksiin voi reagoida välittömästi. Johdolla pitää olla luotettava näkymä kapasiteettiin, käyttöasteeseen, eri toimintojen kustannuksiin, varastotasoihin, toimitustarkkuuteen etc. Usein raportointi on kuitenkin olosuhteiden vuoksi käsityötä, jonka luotettavuus on kyseenalaista ja päätöksenteko kerrassaan mahdotonta.

Integroidussa ERP-ratkaisussa käytetään yhteisiä prosesseja ja tietoa kerätään helposti käytettävään muotoon. Lukujen ymmärtäminen ja luottamus niihin nopeuttaa kykyä reagoida ja helpottaa päätöksentekoa.

   
Miten pystymme nopeammin vaikuttamaan kustannuksiin kysynnän muuttuessa?
 
Organisaation eri toimintojen on vaikea toimia joukkueena, kun pitää reagoida muutokseen. Materiaali-, varasto-, kapasiteetti- ja tuotantosuunnitelmia yhdistellään manuaalisesti, jolloin synkronointi myynnin kanssa hidastuu. Vanhentunut ostosuunnitelma voi olla vahingollinen, sillä materiaalien toimitusajat ovat pitkiä ja ostotilauksia on vaikea perua.

Integroidussa ERP-järjestelmässä kaikki toiminnot käyttävät reaaliaikaisesti samaa tarvetietoa, johon johto on päättänyt varautua.

   
Miten hallitsemme toiminnan, kun tuotanto on jaettu moneen eri toimipisteeseen?
 
Yhä useammin toiminnot ovat hajautuneet eri toimipisteisiin ja verkostoihin. Tämä asettaa vaatimuksia juridisille yritys- ja veroratkaisuille, jotka saattavat monimutkaistaa tilaus-toimitusverkoston hallintaa. Samaan aikaan toimitusverkoston läpinäkyvyyden ja nopeuden vaatimukset ovat kasvaneet.

Hyvä ERP-ratkaisu integroi tilaus-toimitusverkoston saumattomasti niin, että käyttäjän ei tarvitse huolehtia juridisista yritysrakenteista.

   
Millainen olisi hyvä ERP-ratkaisu?
 
Hyvä ERP-ratkaisu
  • on joustava ja mukautuu tarpeiden mukaan
  • integroituu nykyisiin järjestelmiin ja on mutkatonta käyttöönottaa
  • on loppukäyttäjälle helppo käyttää
  • on kustannustehokas