Garantiinformasjon for Microsoft Hardware

Velkommen til garantiinformasjonsiden for Microsoft Hardware. Her finner du den begrensede garantien som dekker maskinvareprodukter bare med fastvare (det vil si produkter som ikke krever programvareoppdateringer). Du finner generell produktinformasjon i Microsofts produktveiledning.

Last ned ett av følgende:

  • Universell begrenset garanti PDFXPS
  • Garanti for Australia PDFXPS
  • Ett års begrenset garantiPDF

For støtte gå til www.microsoft.com/hardware/support

For støtte og garantiinformasjon for Xbox One, gå til http://support.xbox.com/nb-no/browse/xbox-one/warranties-and-repair

For støtte og garantiinformasjon for Xbox 360, gå til http://support.xbox.com/nb-no/browse/xbox-360/repair

Microsoft