โปรแกรมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft Hardware

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ IP ของ Microsoft

Microsoft เสนอโปรแกรมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ๋ (IP) ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยืดหยุ่น สำหรับผลงานด้านเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตของเราให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ในแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

เนื่องจาก Microsoft เปิดตัวโปรแกรมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ที่เน้นที่แบรนด์ผู้ค้าปลีก OEM และผู้ผลิตสัญญาจ้าง ดังนั้นเทคโนโลยีของ Microsoft จึงเห็นได้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ใช้กับ PC ของผู้ผลิตรายอื่น Microsoft ในความร่วมมือกับผู้ได้รับสิทธิ์อุตสาหกรรมของเรามุ่งเน้นที่นวัตกรรม ขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา

Microsoft ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จร่วมกันโดยการเปิดโอกาสให้มีการสร้างรายได้สำหรับคู่ค้าและผู้ได้รับสิทธิ์ของ Microsoft

  • เข้าถึงนวัตกรรมล่าสุด
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ตลาดผู้ผลิตออนไลน์
  • ให้ตัวเลือกคุณสมบัติและซัพพลายเออร์กับแบรนด์ลูกค้า/ผู้ค้าปลีก OEM
  • ความเสี่ยงต่ำสุด

Microsoft เสนอตลาดของผู้ผลิตออนไลน์ที่ช่วยให้ซัพพลายเออร์ที่ได้รับสิทธิ์สามารถติดต่อกับลูกค้าแบรนด์ผู้ค้าปลีกและลูกค้า OEM ได้

ตลาดของผู้ผลิตคือไซต์ปลายทางสำหรับแบรนด์ผู้ค้าปลีกและ OEM ทั่วโลกที่กำลังมองหาซัพพลายเออร์ที่ได้รับสิทธิ์เทคโนโลยี Microsoft Hardware

Microsoft