Làm thế nào để cài đặt lại các ứng dụng trả tiền và miễn phí từ Cửa hàng trên điện thoại Nokia Lumia của tôi?

Để cài đặt lại các ứng dụng từ điện thoại

  1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn Store (Cửa hàng) (trước đây là Marketplace).
  2. Nhấn vào Search (Tìm kiếm) để tìm ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn cài đặt lại.
  3. Nếu nó là ứng dụng hoặc trò chơi miễn phí, hãy nhấn Install (Cài đặt). Nếu không, hãy nhấn vào Buy (Mua), sau đó bạn sẽ thấy một thông báo trên màn hình xác nhận nói rằng bạn đã mua ứng dụng này. Nhấn Install (Cài đặt) để cài đặt lại ứng dụng.
  4. Thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt lại ứng dụng. Bạn có thể cần phải nhập lại ID Tài khoản Microsoft của mình.

Để cài đặt lại các ứng dụng từ web

  1. Trên máy tính PC, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.
  2. Di chuyển đến menu thả xuống My Phone (Điện thoại của tôi) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó nhấp vào Purchase history (Lịch sử mua hàng).
  3. Sau đó Đăng nhập bằng cùng ID Tài khoản Microsoft bạn sử dụng trên điện thoại.
  4. Dưới App Purchase History (Lịch sử Mua Ứng dụng), hãy tìm ứng dụng bạn muốn cài đặt lại và nhấp Reinstall (Cài đặt lại).
  5. Thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt lại ứng dụng. Bạn có thể cần phải nhập lại ID Tài khoản Microsoft của mình.