Изтегляне на Microsoft Teams

Свързвайте се и работете съвместно с всеки от всяко място в Teams.

A tablet screen showing a survey result in Teams and a phone screen showing a list of chats in Teams

Получаване на мобилното приложение на Teams

Как се използва имейл адресът ви.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Microsoft ще използва вашия имейл само за целите на тази еднократна транзакция. Информацията няма да се съхранява.