Časté otázky

|

FastTrack je služba od Microsoftu, která pomáhá zákazníkům zavádět (onboardovat) řešení pro Microsoft Cloud a zajišťovat rychlou adaptaci uživatelů na tato řešení. Zákazníci s předplatnými pro Microsoft 365, Office 365, Azure, Dynamics 365 a další produkty, která mají nárok na FastTrack, můžou uvedenou službu využívat bez dalších poplatků po celou dobu trvání předplatného.
 
FastTrack nabízí: 
 • Online zdroje informací a nástroje, které jsou dostupné všem zákazníkům.
 • Kompletní poradenství od inženýrů Microsoftu
 • Služby zajišťované inženýry Microsoftu nebo schválenými partnery
 • Dostupnost pro Microsoft 365, Office 365, Azure, Dynamics 365 a další produkty

Pokud se chcete přihlásit, musíte mít aktivní pracovní nebo školní účet (ID organizace nebo ID Azure Active Directory) v rámci aktivního tenanta (včetně bezplatných zkušebních verzí tenantů). Tento pracovní nebo školní účet je e-mailová adresa a účet, který používáte k přihlášení k Microsoftu 365, Office 365, EMS nebo jiným cloudovým službám společnosti Microsoft pro pracovní nebo školní účely. Pokud uvedený účet nemáte, můžete ho získat při nákupu cloudových služeb společnosti Microsoft nebo při registraci do zkušební verze. Další informace o možnostech nákupu a zkušební verze pro Office 365 získáte na této stránce.
 
Poznámka: Váš pracovní nebo školní účet se liší od vašeho účtu Microsoft. Váš účet Microsoft je účet, který používáte pro osobní služby, jako je například Xbox Live, Outlook.com, Bing a další. Pomocí tohoto ID se nedá přihlásit do FastTracku.

Pokud máte aktuálně nárok na FastTrack, ale narazili jste na potíže s přihlášením k portálu FastTrack, protože máte účet typu Government, obraťte se prosím na tým FastTrack prostřednictvím e-mailu na adresu na ftgccrfa@microsoft.com s předmětem „FastTrack GCC RFA“ a uveďte následující údaje:

 • Jméno
 • Název společnosti
 • Firemní doména
 • Telefonní číslo, na kterém vás mohou pracovníci podpory kontaktovat
 • Časové pásmo, ve kterém se nacházíte

Upozorňujeme, že odesláním těchto údajů dáváte souhlas k tomu, aby vás zástupce služby FastTrack kontaktoval. Vaše údaje nebudou sdíleny s nikým mimo tým služby FastTrack a budou použity výhradně k poskytování podpory.

Přečtěte si v předchozí časté otázce další informace o ID Azure Active Directory. Pokud v současné době máte nárok na využití FastTracku, ale nemůžete se přihlásit na jeho portál, protože nemáte ID Azure Active Directory, kontaktujte prosím tým FastTracku prostřednictvím e-mailu na adrese FastTrackNoTenantSub@Microsoft.com, do předmětu zprávy napište FastTrack Non-AAD login (Přihlášení ke službě FastTrack bez AAD) a uveďte následující informace:

 • Jméno
 • Název společnosti
 • Telefonní číslo, na kterém vás mohou pracovníci podpory kontaktovat
 • Časové pásmo, ve kterém se nacházíte

Upozorňujeme, že odesláním těchto údajů dáváte souhlas k tomu, aby vás zástupce služby FastTrack kontaktoval. Vaše údaje nebudou sdíleny s nikým mimo tým služby FastTrack a budou použity výhradně k poskytování podpory.

Služba FastTrack postupuje podle osvědčeného procesu a provádí zákazníky nasazováním:
 
1. Návrh: Prostřednictvím FastTracku poskytujeme zdroje informací, nástroje a osvědčené postupy, abychom pomohli zákazníkům a partnerům naplánovat úspěšné nasazení řešení. Zákazníci začínají vytvořením plánu úspěšnosti, který je přizpůsobený jejich firmě a který zahrnuje jak strategii technické implementace, tak i strategii adaptace uživatelů v rámci řešení Microsoft 365, Azure a Dynamics 365.
 
2. Onboarding: Jakmile jsou zákazníci připravení, můžou v rámci onboardingu požádat o individuální pomoc od specialistů týmu FastTracku, kteří jim pomůžou vyhodnotit jejich technické prostředí a kteří budou spolupracovat se zaměstnanci IT oddělení nebo s partnerem, aby zajistili bezproblémový onboarding řešení a migraci dat.
 
3. Dosahování vyšší hodnoty: Vzhledem k tomu, že naším cílem je pomáhat firmám co nejlépe zhodnotit jejich investice do IT, poskytuje FastTrack zákazníkům osvědčené postupy, asistenci a zdroje informací usnadňující adaptaci uživatelů na nová řešení. Zákazníci získají navíc výhody díky nástrojům a pokynům, které jim pomůžou transformovat existující IT postupy a efektivně řídit změny.

Specialisté týmu Microsoft FastTracku můžou úzce spolupracovat se zákazníky i partnery během jejich zapojení do FastTracku. Tato týmová spolupráce pomáhá zákazníkům využívat výhody v podobě veškerých zdrojů informací a možností poradenství, které jsou dostupné prostřednictvím FastTracku. V případě nákupu vhodného předplatného můžou zákazníci, partneři nebo pracovníci v terénu požádat o pomoc v rámci FastTracku. Díky přístupu k osvědčeným postupům FastTracku můžou zákazníci a partneři využít standardizovaný a opakovatelný proces podporující úspěšná nasazení. Partneři mohou navíc kombinovat své odborné znalosti se službami FastTrack a poskytovat tak nejlepší řešení pro plány svých zákazníků.
 
Jakmile se schválený partner zapojí do procesu, spolupracuje se zákazníkem na vytvoření plánu, který zajistí dosažení stanovených obchodních cílů. Zároveň se zdokumentují požadavky na místní prostředí a časové osy, aby se mohly prioritizovat zdroje. Specialista týmu FastTracku může pomoct plán zkontrolovat a může poskytnout rady týkající se obchodních cílů, požadavků na místní infrastrukturu (v souvislosti s místním nebo cloudovým řešením), načasování a potřebných zdrojů.
 
Po dokončení plánování má partner a zákazník k dispozici plán pro správu zavádění řešení u zákazníka.

Specialista týmu FastTracku je vaším průvodcem celým procesem FastTracku a odpovídá za průběh vašeho onboardingu. Je pravděpodobné, že po zapojení do procesu budete řešit různé oblasti s různými specialisty týmu FastTracku podle jejich konkrétního zaměření a odbornosti, které bude vaše situace vyžadovat. Specialisté týmu FastTracku představují schválené partnery, dodavatele a zaměstnance Microsoftu. Specialista týmu FastTracku plní následující role:

 1. Pomůže vám se sadou procesů onboardingu doporučenou Microsoftem a příslušnými doprovodnými materiály.
 2. Koordinuje specializované technické workshopy, které se tématům věnují více do hloubky.
 3. Pomůže vám porozumět tomu, jak zajistit úspěšnou adaptaci uživatelů na nové řešení.
 4. Vede technické workshopy a poskytuje konkrétní doprovodné materiály.
 5. Je vám k dispozici jako odborník na nejrůznější technologie.

Naši průvodci vás provedou nastavením služeb, které chcete používat. Vyberete si funkce a možnosti, které chcete nasadit, a průvodci sestaví podrobný plán nastavení přesně na míru vašim potřebám. Získáte kompletní sadu pokynů, videí, referenčních článků a skriptů. Někteří průvodci nabízí automatizaci, která změní určitá nastavení za vás, zatímco v jiných oblastech průvodce můžete nastavení a data změnit sami, takže se pak dostanete dál tímto způsobem. Tyto průvodce můžete využít kdykoli, dokonce i během plánování nebo i v případě, že už máte služby nastavené, abyste získali další informace o funkcích a možnostech Microsoftu 365. Pomocí těchto průvodců můžete zároveň připravit prostředí a nastavit e-mail, Exchange Online Protection, Windows 10 s Office 365, SharePoint, Microsoft 365 Apps pro velké organizace, OneDrive pro firmy, Azure AD Connect, Azure AD Basic a Premium, Microsoft Teams, skupiny Office 365, Skype pro firmy, Yammer a StaffHub.

Uživatelé, partneři a zákazníci Microsoftu zadávají svoje žádosti na webu FastTracku. Uživatel se nejdříve musí přihlásit ke svému účtu, aby mohl žádost zadat. Po přihlášení se uživateli automaticky zobrazí řídicí panel jeho účtu, kde si může prohlížet existující žádosti o pomoc nebo může zadat žádost novou. Jakmile se žádost zadá a schválí, přiřadí se k ní specialista týmu FastTracku, který je potom uvedený v zobrazení stavu FastTracku pro příslušného zákazníka.


Online zdroje informací, které jsou dostupné přímo tady na tomto webu, může využívat kdokoli a kdykoli. Podrobnější informace o požadavcích, které je nutné splnit, abyste měli nárok na využívání FastTracku, najdete na naší stránce s informacemi o službách a plánech, které umožňují tuto službu využívat.
 
Microsoft 365
 • Všichni zákazníci s aktuálními plány předplatného Microsoftu 365 a s nárokem na FastTrack můžou využívat jeho služby pro onboarding, migraci a rychlou adaptaci uživatelů.
 • Kromě přístupu k online zdrojům informací FastTracku mohou zákazníci, kteří na tuto službu mají nárok, prostřednictvím komunikace na dálku využívat poradenství od specialistů týmu FastTracku nebo od schválených partnerů.
 • Předplatná jednotlivých součástí řešení Microsoftu 365 (Office 365, EMS a Windows 10) zároveň umožňují využívat služby FastTracku. Podrobné informace o konkrétních službách a produktech povolených v rámci FastTracku najdete níže.
 • Tady získáte další podrobnosti o FastTracku.
Office 365
 • Všichni zákazníci s aktuálními předplatnými Office 365 a s příslušným nárokem můžou využívat služby FastTracku pro onboarding, migraci a rychlou adaptaci uživatelů.
 • Kromě přístupu k online zdrojům informací FastTracku mohou zákazníci, kteří na tuto službu mají nárok, prostřednictvím komunikace na dálku využívat poradenství od specialistů týmu FastTracku nebo od schválených partnerů.
 • Zákazníci s více než 150 licencemi Office 365 mají v rámci služeb FastTracku přístup k otázkám a odpovědím týkajícím se Office 365.
 • V případě nákupu 500 nebo více licencí je k dispozici asistence při migraci e-mailů a souborů.
 • Poštu z místních systémů Exchange Server, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise nebo systémů podporujících IMAP je možné přesunout do Exchange Online. Soubory z úložišť Disk Google, Box nebo ze sdílených složek je možné přesunout na OneDrive pro firmy. Soubory ze sdílených složek je také možné přesunout na týmové weby SharePointu Online.
 • Podívejte se na podrobnosti o počtech licencí a edicích.
EMS
 • EMS a cloudové služby zahrnuté do nabídky FastTrack Center Benefit pro EMS: Enterprise Mobility + Security, Enterprise Mobility + Security (pokud je součástí Secure Productive Enterprise).

 • Samostatně koupená předplatná: Microsoft Azure Active Directory Premium (E3 a E5), Microsoft Intune, Microsoft Intune for Education, Microsoft Azure Information Protection (E3 a E5) a Microsoft Defender for Cloud Apps.

 • Tady najdete další podrobnosti o službách EMS.
Azure
 • FastTrack for Azure vyžaduje nominaci službou Microsoft Field.
 • Zákazníci v některé z následujících geografických lokalit, kde je FastTrack k dispozici: Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Spojené království, Spojené státy nebo západní Evropa (definovaná jako oblast Microsoft WE): Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, nordické státy, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
 • Upozorňujeme, že služby FastTracku jsou k dispozici pouze v angličtině.
 • Zákazníci, kteří můžou tyto služby využívat, musí mít zároveň identifikovaný projekt Azure využívající služby Azure (na úrovni TPID) v hodnotě minimálně 5 000 USD měsíčně (nebo v odpovídající hodnotě v místní měně). Upozorňujeme, že všichni komerční zákazníci a zákazníci ze státní správy mají na službu nárok, pokud splní uvedená kritéria, a to bez ohledu na prodejní kanál a licencování.
 • Služba FastTrack představuje poprodejní nástroj, takže aby na něj zákazníci měli nárok, musí mít aktivní placené předplatné Azure.
 • Zákazníky nemůže přímo podporovat architekt řešení pro Microsoft Cloud.
Dynamics 365

Služba FastTrack je dostupná na všech trzích.

Tým služby FastTrack poskytuje pomoc na dálku v následujících 12 jazycích: angličtina, francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, portugalština (Brazílie), thajština, tradiční čínština (mandarínský dialekt), španělština, vietnamština a zjednodušená čínština (mandarínský dialekt).

Web FastTrack.microsoft.com je dostupný v následujících 27 jazycích: angličtina, čeština, dánština, finština, francouzština, indonéština, italština, japonština, korejština, maďarština, malajština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, portugalština (Brazílie), rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, tradiční čínština, turečtina, vietnamština a zjednodušená čínština. To zahrnuje možnost vytvoření plánu úspěšnosti ve vybraném jazyce. Upozorňujeme, že lokalizovaný plán nelze automaticky změnit na jiný jazyk.

Upozorňujeme, že tým služby FastTrack provádí pravidelné aktualizace a přidává na tento web nové funkce a zdroje informací. Lokalizace nových funkcí nebo zdrojů informací může trvat od jednoho do tří měsíců. V mezičase jsou nové funkce a zdroje dostupné v angličtině, takže se uživatelé můžou setkat s tím, že na příslušné stránce bude text v jejich vybraném jazyce i v angličtině, dokud nebude dokončena lokalizace.

FastTrack pro App Assure

|

Služba App Assure zajišťuje vzdálenou pomoc pro zákazníky s opravňujícími plány Microsoftu 365 a Windows 10 s více než 150 licencemi a pomáhá jim řešit problémy s kompatibilitou při přechodu na Windows 10/11 na zařízeních s procesory Intel, AMD nebo ARM, při přechodu na Microsoft 365 Apps pro velké organizace nebo při nasazování nového Microsoft Edge, Azure nebo Windows 365 Cloud PC.


Systém Windows 10 je nejkompatibilnější verze Windows všech dob a stal se nejrychleji přijímaným a nejvíce používaným počítačovým operačním systémem v historii – uživatelů Windows 10 je na celém světě více než 500 milionů. 99 % aplikací pro Windows 7 běží i ve Windows 10 (podle telemetrie Windows), což redukuje potřebu nákladného testování. Data ze sady Office Readiness Toolkit naznačují podobně vysokou úroveň kompatibility při migraci Office. Přesto jsme si vědomi, že kompatibilita aplikací s Windows 10 a Microsoft 365 Apps pro velké organizace může být pro mnoho zákazníků a nezávislých výrobců softwaru (ISV) zdrojem obav, které nasazování těchto produktů zpomalují. V souvislosti s uvedenými informacemi zavádíme službu App Assure, která zákazníkům a výrobcům ISV dodá při přechodu na Windows 10 a Microsoft 365 Apps pro velké organizace pocit jistoty, a to díky příslibu přímé podpory od Microsoftu při řešení problémů s kompatibilitou aplikací. Tato služba umožní našim zákazníkům dále urychlit nasazování Windows 10 a Microsoft 365 Apps pro velké organizace a adaptaci na tyto produkty, aby jejich systémy byly a zůstaly aktuální.

Otázka kompatibility aplikací – a nejistota spojená s identifikací možných problémů – představuje u zákazníků, kteří tyto obavy mají, skutečný blok. Tento program jim přináší jistotu. A v případě malé skupiny aplikací, které problémy způsobují, program zajišťuje přímou pomoc Microsoftu při hledání nápravných řešení.

Stejně jako všechny nabídky FastTracku bude App Assure s opravňujícím předplatným (více než 150 licencí) k dispozici bez dalších poplatků.

Ano, tato tvrzení odpovídají realitě. Tento program si můžeme dovolit, protože problémy s kompatibilitou se týkají jen velmi malého počtu aplikací. Dokážeme (a zavazujeme se) zákazníkům při řešení souvisejících problémů pomáhat. Kroky, které jsme už podnikli v rámci Windows 10 a Windows 11, nicméně zaručují, že skutečný výskyt problémů s kompatibilitou aplikací je minimální.

Angličtina, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, portugalština (Brazílie) a španělština.

App Assure bude pro zákazníky s Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro a Windows 10 Education s opravňujícím předplatným (více než 150 licencí) k dispozici bez dalších poplatků. Nárok na odeslání žádosti o pomoc mají zákazníci z komerčního, vzdělávacího a veřejného sektoru s předplatným zahrnujícím minimálně 150 licencí na Microsoft 365 E3/E5/A3/A5, Windows 10 E3/E5/A3/A5 nebo Windows 10 Enterprise se Software Assurance nebo nezávislí výrobci softwaru (ISV), kteří vyvíjejí komerční aplikace pro Windows 10. Zákazníci a výrobci ISV musí cílit na Windows 10 a Microsoft 365 Apps pro velké organizace nebo časově neomezenou verzi Office, která je aktuálně k dispozici v příslušném období údržby (včetně kanálu pro dlouhodobou údržbu).

Ne. Nárok vychází z licencí na Windows 10. Přesto platí, že s řešením problémů s kompatibilitou s Microsoft 365 Apps pro velké organizace, které vznikly v důsledku přechodu na Windows 10 nebo při aktualizaci Office, budeme pomáhat, pokud se bude jednat buď o (i) podporovanou verzi Microsoft 365 Apps pro velké organizace, (ii) nebo časově neomezenou verzi Office v hlavní fázi technické podpory. 

 

Pro vznik nároku je třeba mít minimálně 150 licencí na některý z následujících produktů:

 • Windows 10 E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Windows 10 Enterprise se Software Assurance
 • Windows 10 Pro
 • Microsoft 365 E3/E5.
 • Microsoft 365 Education A3/A5

Ano, App Assure je k dispozici pro zákazníky z veřejného sektoru, federálních úřadů či ministerstva obrany USA. Požadavky a proces zapojení zůstávají u App Assure stejné. Zákazník musí žádost o pomoc odeslat odsud.

App Assure podporuje Microsoft 365 Apps pro velké organizace, Office 2016, Office 2019 a Office LTSC v hlavní fázi technické podpory ve Windows 10.

Všechny podrobnosti o zabezpečení, ochraně osobních údajů, dodržování předpisů a transparentnosti najdete v Centru zabezpečení Microsoftu. Centrum zabezpečení můžete navštívit tady.

Následující podpora je k dispozici pro obchodní aplikace vyvinuté zákazníky (LOB) a aplikace vyvinuté externími nezávislými výrobci softwaru (ISV). 

 

Obchodní aplikace vyvinuté zákazníky:

 • Diagnostika aplikací za účelem určení základní příčiny problému a jeho odstranění (Pokud je k dispozici zdrojový kód od zákazníka, doporučí inženýři Microsoftu na základě komunikace s vývojářem aplikace potřebné změny kódu. Za implementaci doporučení do zdrojového kódu zodpovídá zákazník.)
 • Shimming a zabalení aplikací s cílem vyřešit problémy s kompatibilitou
 • Řešení regresí ve Windows 10 a Windows 11 s dopadem na kompatibilitu aplikací

 

Aplikace vyvinuté externími výrobci ISV:

 • Diagnostika aplikací za účelem určení základní příčiny problému a jeho vyřešení a spolupráce s výrobci ISV na odstranění problémů v jejich aplikacích
 • Řešení regresí ve Windows 10 a Windows 11 s dopadem na kompatibilitu aplikací
 • Zapojení výrobců ISV do vývoje pro platformu Windows 10 a ověření platnosti prohlášení o podpoře Windows 10

Ano, App Assure pokrývá a podporuje doplňky pro Office od externích nezávislých výrobců softwaru.

Ne. Počet aplikací, které je možné odeslat, není nijak omezený. Doporučujeme vám ale, abyste nejdříve upřednostnili svoje hlavní aplikace.

V případě App Assure neplatí žádné omezení pro typ balíčku.

Ne. Tým App Assure vytvoří nový balíček jen u aplikací, které předtím prošly opravou pro Windows 10 nebo Windows 11. Zákazníky můžeme odkázat na několik kvalifikovaných partnerů Microsoftu, kteří uvedenou službu nabízejí.

Aplikaci od zákazníka můžeme po opravě zabalit v jednom z těchto formátů: APPX, App-V, MSI, EXE a MSIX (pokud je k dispozici).

Zákazníci musí cílit na verzi Windows 10 nebo Windows 11, která je ve fázi umožňující provádění údržby. Získejte informace o verzích Windows 11.

Nepodporuje následující operace související se zjišťováním připravenosti aplikací:

 • Inventarizace a testování aplikací s cílem zjistit, co ve Windows 10 nebo Windows 11 funguje a nefunguje. Pomoc s inventarizací a ověřováním aplikací získáte na stránce posuzování moderních desktopů.
 • Ověřování aplikací od externích výrobců ISV z hlediska platnosti jejich prohlášení o kompatibilitě s Windows 10 nebo Windows 11 a podpoře tohoto systému.
 • Změny v aplikaci na úrovni kódu (můžeme ovšem vývojářům poskytnout poradenství, pokud je k dispozici zdrojový kód a prostředky).

Doplňky a makra VBA pro Office do programu App Assure spadají.

Výrobci ISV můžou žádost o pomoc odeslat tak, že se přihlásí do FastTracku a na dlaždici App Assure vyberou možnost požádat o služby a potom vyberou možnost požádat o služby pro aplikace a řešení problémů.

K posouzení moderních desktopů můžete využít služeb partnera. Přihlaste se tady. Tento program je k dispozici do 30. června 2019.

 

Kromě toho je k dispozici sada řešení Windows Analytics, která může zákazníkům poskytnout rozsáhlá data o stavu zařízení v jejich prostředí. Upgrade Readiness v rámci Windows Analytics nabízí sadu nástrojů pro plánování a správu celého procesu upgradu, což zákazníkům umožní rychlejší přijímání nových vydaných verzí Windows. Upgrade Readiness nepodporuje jenom řízení upgradu z Windows 7 a Windows 8.1 na Windows 10 nebo Windows 11, ale i upgrady Windows 10 v rámci modelu Windows jako služba (WaaS) a upgrady z Windows 10 na Windows 11. Obdobně nabízí Office Readiness Toolkit tyto možnosti pro Microsoft 365 Apps pro velké organizace.

Desktop Analytics je cloudová služba, která se integruje s Configuration Managerem a poskytuje analytické informace, které vám umožní rozhodovat se o připravenosti klientů Windows na aktualizace. Kombinuje data z vaší organizace s daty agregovanými z milionů zařízení připojených ke cloudovým službám společnosti Microsoft.

Program SUVP (Microsoft Security Update Validation Program) poskytuje přednostní přístup k aktualizacím zabezpečení Microsoftu – až 3 týdny před oficiálním vydáním – pro účely ověřování a testování interoperability.

Ano, služba App Assure bude poskytovat pomoc výrobcům ISV, kteří mají problémy s kompatibilitou s Windows 10, Windows 11 a Microsoft 365 Apps pro velké organizace, a to včetně prvotních verzí vyvinutých pro Windows 10 a Windows 11.

V rámci App Assure neplatí pro počet aplikací žádný limit.

Získejte další informace o tom, jak řešit kompatibilitu aplikací s Windows 10. Kliknutím sem získáte další informace o kompatibilitě aplikací s Windows 11.

 

Specifické pokyny

Aby bylo možné zajistit bezplatné služby pro zjišťování připravenosti aplikací, využívá služba App Assure pro diagnostiku a opravy jednu z těchto metod, případně jejich kombinaci:

 1. Microsoft poskytne zákazníkovi vzdálenou podporu při nasazení nástrojů pro diagnostiku a řešení problémů, aby bylo možné shromáždit protokoly chyb aplikací. Podobně jako při zajišťování běžné podpory provede Microsoft analýzu výsledků a implementuje doporučené změny, aby aplikaci opravil.
 2. Zákazník poskytne Microsoftu instalační program aplikace. Microsoft instalační program nasadí ve svém testovacím prostředí, kde už má připravené nástroje pro diagnostiku a opravy.
 3. Zákazník poskytne technikům Microsoftu přístup k testovacímu prostředí přes síť VPN. Microsoft nasadí své nástroje pro diagnostiku a opravy a provede nutné kroky přímo v prostředí zákazníka.

Jakmile zákazník odešle žádost o pomoc, ozve se mu do 24 hodin pracovník v pozici App Assure Manager. Doby diagnostiky a opravy aplikací se ale můžou výrazně lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří:

 • Složitost problému
 • Ochota výrobců ISV ke spolupráci
 • Schopnost zákazníka rychle Microsoftu poskytnout informace o aplikaci
 • Model, jehož prostřednictvím oprava probíhá (síť VPN nebo testovací prostředí Microsoftu)

O tom, jestli je vhodné definovat smlouvu o úrovni služeb a sdělovat předpokládanou dobu odezvy, rozhodneme, jakmile budeme mít o žádostech zákazníků více informací.

Tým služby App Assure poskytuje různé úrovně podpory a je rozmístěn po celém světě, aby mohl všude zajišťovat místní podporu. Podporu poskytuje podle místní pracovní doby, a to od pondělí do pátku.

Pracovníci v pozici App Assure Manager představují zdroje FastTracku přiřazené ke konkrétním klientům (účtům). Jsou vlastníky vztahu se zákazníkem pro všechny žádosti o opravy aplikací a zařizují zapojení technických zdrojů s odpovídající kvalifikací do řešení problémů s kompatibilitou aplikací. Tento vztah může zahrnovat více žádostí, více aplikací a zapojení několika technických skupin. Cílem je zajistit efektivní prostředí, kdy zákazník nebude muset opakovaně vysvětlovat veškeré okolnosti, jak u něho probíhal proces upgradu, řešení problémů s kompatibilitou aplikací nebo adaptace na Windows 10, Windows 11 a Microsoft 365 Apps pro velké organizace.

Problémy s kompatibilitou aplikací se obvykle řeší procesem, při kterém se zjistí základní příčina a stanoví se postup opravy. Nejběžnější typy řešení:

 • Aktualizace aplikací externích výrobců ISV na podporovanou verzi

 • Použití veřejně dostupných oprav hotfix

 • Změny kódu aplikace

 • Shimming

 • Opravy chyb v operačním systému Windows

Shim představuje proxy zajišťující potřebné funkce pro úpravu chování staršího softwaru. Mění způsob interakce aplikace s operačním systémem. Nejde o změnu samotného softwaru aplikace. Shim se pak publikuje do centrální knihovny, kde ho můžou získat všichni klienti aplikace, kteří budou potřebovat problém vyřešit.

 • Toto jsou některá ze zařízení, která podporujeme (výrobci OEM budou i nadále oznamovat nová zařízení ARM)

  Surface Pro X, Samsung Galaxy Book S, Samsung Galaxy Book2, Asus NovoGo, HP Envy X2, Lenovo Flex 5G, Lenovo Yoga C630 WOS, Lenovo Miix 630.
 • Další informace o kompatibilitě aplikací Surface Pro X najdetetady

Aplikace, které používají ovladače softwaru nekompatibilní s ARM, používají OpenGL nebo OpenCL nebo jsou dostupné jenom v 64bitové verzi (x64)​.

Microsoft vytvořil speciální emulátor, který umožňuje, aby tradiční 32bitové aplikace běžely na procesorech ARM. Aplikace běží v 32bitovém emulátoru. 64bitové aplikace se zatím na zařízení ARM nepodporují, protože vývoj 64bitového emulátoru teprve probíhá a tento emulátor zatím není k dispozici.

Open Graphics Library – OpenGL je rozhraní API pro různé jazyky a platformy, které je určené k vykreslování vektorové grafiky 2D a 3D. Toto rozhraní API se obvykle používá k interakcím s GPU (grafickým procesorem).

Open Computing Language – OpenCL je standard pro psaní programů, které se spouštějí napříč heterogenními platformami skládajícími se z CPU, GPU, DSP (digitální signálové procesory) a dalších procesorů nebo hardwarových akcelerátorů. Open CL specifikuje programovací jazyky pro programování těchto zařízení a rozhraní API pro ovládání platformy a spouštění programů na výpočetních zařízeních.

FastTrack pro Microsoft 365

|

FastTrack pro Microsoft 365 poskytuje IT profesionálům přizpůsobené poradenství pro onboarding a adaptaci na Microsoft 365, včetně přístupu k odborným znalostem inženýrů Microsoftu, osvědčeným postupům, nástrojům a zdrojům informací. Služba FastTrack je součástí předplatných Microsoft 365, která na ni mají nárok, a usnadňuje zákazníkům migraci dat, umožňuje efektivní týmovou spolupráci, chrání organizaci před kybernetickými útoky nebo pomáhá udržovat vaše zařízení a aplikace v aktualizovaném stavu.

Naši průvodci vás provedou nastavením služeb, které chcete používat. Vyberete si funkce a možnosti, které chcete nasadit, a průvodci sestaví podrobný plán nastavení přesně na míru vašim potřebám. Získáte kompletní sadu pokynů, videí, referenčních článků a skriptů. Někteří průvodci nabízí automatizaci, která změní určitá nastavení za vás, zatímco v jiných oblastech průvodce můžete nastavení a data změnit sami, takže se pak dostanete dál tímto způsobem. Průvodci jsou nepřetržitě k dispozici tady, dokonce i během plánování nebo i v případě, že už máte služby nastavené, abyste získali další informace o funkcích a možnostech Microsoftu 365. Pomocí těchto průvodců můžete zároveň připravit prostředí a nastavit e-mail, Exchange Online Protection, Windows 10 s Office 365, SharePoint, Microsoft 365 Apps pro velké organizace, OneDrive pro firmy, Azure AD Connect, Azure AD Basic a Premium, Microsoft Teams, skupiny Office 365, Skype pro firmy, Yammer a StaffHub.

Zapojení do služby Microsoft 365 FastTrack můžete sledovat, když se přihlásíte na stránce služby FastTrack a zobrazíte svůj řídicí panel zákazníka. Řídicí panel je k dispozici pro uživatele a partnery společnosti Microsoft a poskytuje pokyny pro konkrétní účet na základě toho, v jaké fázi přechodu se zákazník nachází.

Zákazníci ze vzdělávacích organizací můžou využívat digitální prostředí na webu fasttrack.microsoft.com stejně jako všichni ostatní zákazníci. Informace o požadavcích na získání nároku můžete zjistit v tématu o předplatných se službou FastTrack. Migrace dat je k dispozici jenom u licencí (placených) pro pedagogický sbor a zaměstnance školy, nikoli u zvýhodněných licencí pro studenty. Služba FastTrack může navíc těmto zákazníkům doporučit odborníky na vzdělávací organizace. Pokud chcete získat toto doporučení, použijte žádost o pomoc určenou pro zákazníky ze vzdělávacích organizací.

FastTrack for Azure

|

Služba FastTrack for Azure je momentálně k dispozici pro zákazníky Azure oprávněné tuto službu využívat, kteří se nacházejí v Austrálii, v Kanadě, na Novém Zélandu, ve Spojeném království, ve Spojených státech nebo v západní Evropě (služby jsou poskytovány pouze v angličtině).

Zákazníci musí splňovat všechna tato kritéria:
 
– Musí se nacházet v Austrálii, v Kanadě, na Novém Zélandu, ve Spojeném království, ve Spojených státech nebo v západní Evropě (komunikace pouze v angličtině).
– Musí mít identifikovaný projekt Azure využívající služby Azure v hodnotě alespoň 5 000 USD měsíčně (nebo v odpovídající hodnotě v místní měně).
– Musí mít aktivní placené předplatné Azure.
– Nesmí je přímo podporovat architekt řešení pro Microsoft Cloud.
– Musí se připravit na vytvoření a nasazení řešení pro Azure podporovaného FastTrackem, jak uvádí roadmapa služby FastTrack for Azure.

Délka zapojení se liší v závislosti na vašich potřebách. Zákazníci s odpovídajícím nárokem můžou zdroje služby FastTrack for Azure využívat pro jedno nebo více podporovaných řešení pro Azure, jak popisuje roadmapa.

Ne. Služba FastTrack for Azure provádí zákazníky instalací, konfigurací, vývojem a výrobou řešení pro Azure na dálku. Pro oprávněné zákazníky je k dispozici bez poplatků.

Hlavní fáze typického zapojení u služby FastTrack for Azure jsou tyto:

 

Zjišťování: Identifikace hlavních účastníků, pochopení cíle nebo vize u problémů, které řešíte, a vyhodnocení potřeb architektury.
Realizace řešení: V této fázi se seznámíte s principy návrhu pro vytváření aplikací, zrevidujete architekturu aplikací a řešení a obdržíte pokyny a nástroje k tomu, abyste se od ověření koncepce dostali až k výrobě.
Nepřetržité partnerství: Inženýři nebo programoví manažeři z týmu služeb Azure vás budou pravidelně kontaktovat, aby ověřili, že nasazování řešení probíhá podle plánu a aby vám pomohli odstraňovat blokující problémy, které máte vy (interní zdroje) nebo váš partner pro Azure.

Ne, zapojení u služby FastTrack for Azure probíhá na dálku.

Ano. Služba FastTrack for Azure je k dispozici oprávněným zákazníkům jak u komerčního cloudu Azure, tak i u cloudu Azure Government.

Pokud už spolupracujete s některým partnerem, konzultačními službami společnosti Microsoft nebo s podporou Premier, zapojí vás tým služby FastTrack spolu s tímto partnerem, aby všichni měli zdroje, které jsou potřebné k úspěšnému nasazení řešení pro Azure. Pokud ještě z žádným partnerem nespolupracujete, můžeme vás spojit s partnerem služby FastTrack for Azure, který vám může pomoct s vašimi potřebami při nasazování řešení.

Služba FastTrack for Azure poskytuje zákazníkům zdroje informací, nástroje a přístup k odborníkům (inženýrům a partnerům služby Azure), aby jim pomohla nasadit řešení pro Azure do produkčního prostředí u projektů využívajících služby Azure v hodnotě 5 000 USD (nebo v odpovídající hodnotě v místní měně) měsíčně. Activate Azure je čtyřdenní spolupráce s inženýrem služeb Microsoft přímo ve firmě, která slouží k nasazení úvodního řešení pro nekomplikované úlohy prostřednictvím aktivit ověření konceptu. Zákazník oprávněný využívat FastTrack for Azure už by měl být nad úrovní vyžadující zapojení Activate Azure. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na tým zákaznických účtů a zjistěte, který program je pro vás nejvhodnější.

Podívejte se na aktualizace Azure, kde najdete informace o nových verzích a řešeních souvisejících se službou FastTrack for Azure.

FastTrack pro Dynamics 365

|

Podrobné informace o programu najdete na webu služby FastTrack pro Dynamics 365.

Začněte ještě dnes

Přihlaste se ke službě FastTrack hned teď.