Co je vizualizace dat?

Vizualizace dat je vizuální zobrazení dat pomocí grafiky neboli vizuálů, jako jsou grafy nebo animace. Tyto vizuály usnadňují pochopení složitých dat.

Proč je vizualizace dat důležitá

Vizualizace dat pomáhá lidem zpracovávat velká množství dat tím, že tato data zobrazuje ve vizuální podobě, kterou lidský mozek dokáže rychle pochopit.

 • Zorientujte se ve velkých objemech dat

  V době velkých objemů dat není zpracování bilionů datových bodů najednou nic neobvyklého. Vizualizace dat pomáhá zvýraznit to nejdůležitější tím, že odstraní šum v datové sadě a převede ji do formátu, který je srozumitelnější. 

  Vizualizace dat je nezbytnou součástí procesu datové vědy, který říká, že po shromáždění, zpracování a modelování dat je nutné tato data vizualizovat, aby bylo možné vyvozovat nějaké závěry. Bez těchto vizualizací jsou velké objemy dat příliš velké na to, aby byly okamžitě užitečné.

 • Hledání a sdílení užitečných přehledů

  Vizualizace dat je skvělý způsob, jak najít a sdílet užitečné přehledy. Někteří lidé používají vizualizaci dat ke generování nápadů nebo řešení problémů, jiní se na tuto metodu spoléhají při odhalování vzorů v datech a ke komunikování složitých vztahů v datech.

  To funguje, protože lidský mozek přirozeně přitahují barvy a vzory. Dokážeme například snadno rozlišit červenou a zelenou barvu nebo trojúhelník a kruh. Datoví vědci tento instinkt využívají a pomáhají nám rozpoznat, co je v datech skutečně důležité.

 • Rychlejší rozhodování na základě informací

  Osoby s rozhodovací pravomocí ve všech odvětvích – od státní správy a financí až po spotřební zboží a vzdělávání – se při určování dalšího postupu spoléhají na kvalitní data. Aby si osoby s rozhodovací pravomocí udržely náskok, potřebují co nejrychleji dostávat hmatatelné informace ve formátu, kterému co nejrychleji porozumí.

  Vizualizace dat pomáhá datovým analytikům, datovým vědcům a dalším odborníkům zobrazovat data pro osoby s rozhodovací pravomocí v použitelném formátu, který jim umožňuje rychle datům porozumět a dělat příslušné kroky.

 • Přizpůsobení se realitě

  Vizualizace dat je vizuální vyprávění příběhů a představuje zásadní krok v datové vědě. Nejenže pomáhá analytikům srozumitelněji data sdělovat, ale také umožňuje lidem přizpůsobit se realitě a dosahovat úspěchů s menším počtem chyb.

  Vizualizace dat může být přínosná pro lidi ve všech profesích. Profesor medicíny by ji mohl využívat k odhalování skrytých příčin srdečních onemocnění a filmový analytik ke znázornění výsledků filmů v testu Bechdelové. Možnosti přehledů jsou nekonečné.

Oživte informace

Vytvářejte diagramy, které zjednodušují složité věci. Vybírejte z desítek předem připravených šablon nebo vytvářejte vizuály úplně od začátku.

Dva lidé stojí společně v kanceláři a dívají se na přenosný počítač, zatímco v pozadí diskutuje malá skupinka zaměstnanců.

Příklady vizualizace dat

Osoba používající tablet

Diagram monitorování zásob v aplikaci Microsoft Visio

Firmy často používají vizualizace ke sledování toku zboží. Tento diagram, vytvořený v aplikaci Microsoft Visio a využívající živá data z Power BI, porovnává skladová a prodejní data maloobchodního prodejce a zobrazuje je přímo na obrázcích jednotlivých regálů s oblečením. Zaměstnanci v prodejně i v zázemí tak můžou snadno zajistit, aby zákazníci vždy našli to, co hledají.

Osoba sedící u stolu a používající přenosný počítač

Diagram monitorování objektů v aplikaci Microsoft Visio

Vizualizace dat jsou stejně různorodé jako data, která reprezentují. Tento diagram, vytvořený pomocí aplikací Power BI a Microsoft Visio – zobrazuje očekávanou teplotu ve druhém patře kancelářské budovy spolu s daty o teplotě, která byla skutečně zjištěna. V této vizualizaci můžou uživatelé pomocí funkce Posun a lupa v aplikaci Visio prozkoumat konkrétní kancelářské prostory nebo se na data podívat ještě podrobněji.

Osoba pracující u stolu

Diagram monitorování firemních procesů v aplikaci Microsoft Visio

Organizace, které sledují nejrůznější metriky, můžou těžit z vizuálního zobrazování těchto dat. Tento příklad procesu schvalování půjček, vytvořený v aplikaci Microsoft Visio pomocí standardních vizuálů Power BI, porovnává očekávané a skutečné výkony podle smluv o úrovni služeb v hodinách. Zobrazuje také lidi, finanční prostředky a vybavení přidělené jednotlivým krokům. 

Osoba sedící u stolu a dívající se na přenosný počítač

Diagram výkonnosti organizace v aplikaci Microsoft Visio

Někdy potřebujete jenom vizuální reprezentaci dat, abyste pochopili, co se děje. Tyto příklady ukazují organizační diagram aplikace Microsoft Visio spolu s řídicím panelem Power BI zobrazujícím měsíční příjmy podle produktů a procentuální odchylku příjmů ve vztahu k rozpočtu. Tento vizuál pomáhá rychle zachytit celkový kontext pro pracovníky s rozhodovací pravomocí a přizpůsobuje se změnám v obou datových sadách.

Zpět na karty

Typy vizualizace dat

Výběr správné vizualizace dat zcela závisí na propojené datové sadě a na přehledech informací, které potřebujete získat. Možností je však prakticky nekonečně mnoho. Tady je přehled některých běžných – a některých podrobnějších –typů vizualizace dat.

Základní vizualizace dat

Vizualizace dat sice přesahuje rámec jednoduchých sloupcových a výsečových grafů, ty jsou však základem mnoha grafických znázornění. Tady je několik oblíbených stylů vizualizací:

 • Vývojový diagram
 • Tabulka
 • Pruhový graf
 • Výsečový graf
 • Blokový diagram
 • Cyklický diagram
 • Jehlanový diagram
 • Vennův diagram
 • Řídicí panely
 • Mapy
 • Infografika

Pokročilá vizualizace dat

Příběh dat, který potřebujete sdělit, někdy vyžaduje pokročilejší vizualizaci. Tady je několik dalších možností, které stojí za prozkoumání:

 • Heat mapa
 • Organizační diagram
 • Diagram UML
 • Schéma relací mezi entitami
 • Znázornění pomocí oblaku bublin
 • Kartogram
 • Síťový diagram
 • Kruhové zobrazení
 • Ganttův diagram
 • Bodové znázornění
 • Paprskový strom
 • Znázornění pomocí oblaku slov
 • Mapa stromové struktury
 • Mapa rozložení bodů
 • Plošný graf
 • Časová osa
 • Výsečový skládaný graf

Série webinářů o aplikaci Microsoft Visio

Zaregistrujte se na tuto sérii webinářů a zjistěte, jak vám Microsoft Visio, Microsoft 365 a Power Platform můžou pomoct s transformací a urychlením růstu vaší firmy.

Vizualizace dat pomocí aplikace Microsoft Visio

Objevte nové přehledy informací a změňte způsob, jakým komunikujete data, pomocí výkonného softwaru pro vizualizaci dat.

Osoba sklánějící se nad přenosným počítačem

Vytvářejte dokumenty a prezentace s jistotou

Vytváření srozumitelných vizuálů začíná výběrem správného nástroje. Výběrem aplikace Visio získáte přístup k desítkám předem připravených šablon a úvodních diagramů a k více než 250 000 obrazců v desktopové a webové aplikaci. Visio podporuje širokou řadu zdrojů dat včetně sešitů aplikace Microsoft Excel, databází serveru Microsoft SQL Server, informací služby Azure Active Directory a dalších.

Osoba, která sedí u stolu, ukazuje na data na stolním monitoru a mluví se spolupracovníkem.

Snadná spolupráce

Spolupracujte při tvorbě profesionálně vyhlížejících diagramů pro efektivní vizualizaci dat, rozhodování a realizaci procesů, které vám pomůžou zvýšit produktivitu v celé firmě. Visio je vždy aktuální, takže nikdy nebudete muset instalovat novou verzi – navíc je veškerý obsah uložen v cloudu, takže diagramy můžete vytvářet, prohlížet nebo upravovat na cestách.

Osoba stojící v kancelářském atriu a používající tablet

Přizpůsobení v reálném čase

Vizualizace dat s podporou strojových dat se přizpůsobují novým informacím podle toho, jak přicházejí, a poskytují tak pracovníkům s rozhodovací pravomocí nejaktuálnější obrázek. Grafiku však lze přizpůsobovat také ručně. Vzhled vizualizací dat můžete v aplikaci Visio vylepšovat, můžete přidávat nové stránky podle toho, jak se příběh vyvíjí, a pomocí Prezentačního režimu (k dispozici pouze v desktopové aplikaci) můžete nejnovější verzi sdílet se svým týmem.

Další informace o aplikaci Visio a vizualizaci dat

Porovnání verzí aplikace Visio

Podívejte se na všechny možnosti plánů aplikace Visio a prozkoumejte možnosti vizualizace dat.

Rychlé zahájení práce s aplikací Visio

Zjistěte, jak používat existující šablony aplikace Visio a jak uspořádávat, propojovat a upravovat obrazce.

Získejte odpovědi na svoje otázky

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se aplikace Visio na webu.

Staňte se odborníkem na Visio

Seznamte se se základy nebo získejte podrobnější pokyny v těchto školicích kurzech.

Vytváření diagramů aplikace Visio v Excelu

Pomocí Vizualizéru dat – doplňku aplikace Visio – můžete vytvářet diagramy založené na datech přímo v aplikaci Excel.

Propojení s vašimi daty

Diagramy aplikace Visio můžete rychle připojit ke svým zdrojům dat a získat tak přehled o fungování firmy.

Přidávání vizuálů aplikace Visio do sestav Power BI

Využívejte provozní informace a business intelligence pomocí vizualizací z aplikací Visio a Power BI na jednom místě.

Spolupráce na sestavách v Teams

Přidejte sestavu s vizuály aplikace Visio jako kartu v Microsoft Teams – a pak na této sestavě spolupracujte s ostatními.

Spoluvytváření webových diagramů

Pracujte s kolegy a sledujte změny diagramů v reálném čase, jako byste pracovali společně osobně.

Vkládání diagramů do jiných souborů

Zjistěte, jak můžete diagram – nebo jeho části – exportovat jako soubor JPEG nebo PNG a přidat ho do souboru Office.

Zajištění přístupnosti diagramů

Zjistěte, jak můžete pomocí osvědčených postupů pro přístupnost zajistit, aby vaše diagramy aplikace Visio byly přístupné pro každého. 

Pošlete nám své nápady

Řekněte nám, jak vám Visio může pomoct řešit vaše potřeby vizualizace dat, prostřednictvím webu Visio Feedback Portal.

Časté otázky

 • Primárním cílem vizualizace dat je zajistit lepší srozumitelnost dat. Nejefektivnější vizualizace vyprávějí nějaký příběh a poskytují přehledy informací, které by jinak zůstaly skryté v datové sadě.

 • Odborníci mají k dispozici řadu možností softwaru pro vizualizaci dat. Microsoft Visio je oblíbenou možností pro vytváření a sdílení diagramů propojených s daty.

 • Vizualizaci dat používají odborníci v celé řadě oborů ke sdělování silných datových příběhů a k orientaci ve velkých objemech informací. Ve skutečnosti se tato metoda používá právě k tomuto účelu už po staletí.

  Vizualizace dat má důležitou roli při interpretaci složitých dat pro širší cílovou skupinu – od vizualizací v oblasti veřejného zdraví až po analýzy populární hudby. 

 • Vizualizace dat je nejlepší technikou, kterou lidé mají k dispozici pro orientaci ve velkých datových sadách. Lidský mozek se vyvinul tak, aby rozpoznával vzory, vizuálně rozlišoval a chápal svět prostřednictvím příběhů. Proto je vizualizace dat tak efektivní.

  Vizualizace dat má oproti poskytování nezpracovaných dat mnoho výhod:

  • Vizuály jsou srozumitelnější. Lidský mozek je naprogramován pro vizuální komunikaci. Vizualizace dat prezentuje nezpracovaná data jasným a uceleným způsobem, což usnadňuje vyvozování informovaných závěrů a pohled na věc z vyšší perspektivy.
  • Vizualizovaný obsah se zpracovává rychleji. Lidé zpracovávají vizuální obrázky, jako jsou grafy a grafy, mnohem rychleji než text. Vizualizace dat výrazně zlepšuje rychlost rozhodování.
  • Datové příběhy dat jsou poutavější. Vizualizace dat umožňuje datovým vědcům a dalším odborníkům vytvořit příběh z nezpracovaných vstupů. Zatímco někteří lidé rozlišují mezi kreativním vyprávěním příběhů a technickou analýzou, datová věda tyto dvě oblasti spojuje, aby dosáhla většího účinku.
 • Analýza dat je proces shromažďování, čištění a analýzy dat za účelem získání přehledů založených na datech. Analýza dat je důležitá, protože poskytuje pracovníkům s rozhodovací pravomocí hmatatelné informace, které můžou využít pro svou strategii.

  Dalším krokem je vizualizace dat, která tato data vizuálně zpřístupní širší cílové skupině. Vizualizace dat dokáže sdělovat příběhy založené na datech a zároveň umožňuje lidem vidět vzorce nebo souvislosti, kterých by si jinak nevšimli.

  Analýza dat i vizualizace dat jsou součástí širšího oboru datové vědy. Pokud se používají v souladu, můžou odborníkům pomáhat dělat informovaná rozhodnutí, zlepšit jejich porozumění u témat souvisejících s daty a dokonce pomáhat predikovat budoucí události. 

Sledujte Microsoft 365