Komunikujte své nápady vizuálně pomocí Visia

Plány předplatného Jednorázový nákup

Zahrnuje pouze webovou aplikaci.

Visio Plan 1

Visio Plan 1 €4.20
měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

(S ročním nebo měsíčním závazkem)

Pracujte prakticky odkudkoli a kdykoli pomocí webové verze Visia (desktopová verze není zahrnuta). Zahrnuje 2 GB cloudového úložiště OneDrive pro firmy.

Visio Plan 2

Visio Plan 2 €12.60
měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

(S ročním nebo měsíčním závazkem)

Využívejte všechny funkce předplatného Visio Plan 1 a další možnosti integrace s Microsoftem 365. Spolupracujte na diagramech ve webové verzi Visia podle vašeho výběru nebo ve vždy aktuální desktopové aplikaci Visio. Zahrnuje 2 GB cloudového úložiště OneDrive pro firmy.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Visio Plan 1 Visio Plan 2

Spolupráce a sdílení

Zahrnuto

Zahrnuto

Ukládání diagramů na OneDrivu pro firmy a prohlížení diagramů prakticky odkudkoli online

Zahrnuto

Zahrnuto

Spoluvytváření, upravování a přidávání komentářů k diagramům v reálném čase ve webové aplikaci Visio

Zahrnuto

Zahrnuto

Možnost zjistit pomocí jednoduchého indikátoru přítomnosti, ve které části plátna pracují spoluautoři

Zahrnuto

Zahrnuto

Vytváření, zobrazování a úpravy diagramů a spolupráce na nich v Microsoft Teams¹​

Zahrnuto

Zahrnuto

Zobrazení a sdílení diagramů připojených k datům v reálném čase

Zahrnuto

Zahrnuto

Vkládání diagramů Visia do řídicích panelů Power BI a připojení těchto diagramů k datům Power BI²

Zahrnuto

Zahrnuto

Inteligentní vytváření diagramů

Tato funkce je částečně zahrnuta.

Zahrnuto

Vytváření, úpravy a sdílení diagramů téměř ve všech prohlížečích

Zahrnuto

Zahrnuto

Jednoduché úvodní prostředí Začínáme a výkonné vyhledávání

Zahrnuto

Zahrnuto

Možnost výběru z celé řady diagramů pro začátečníky a rychlé seznámení se s aplikací pomocí kontextových tipů a rad

Zahrnuto

Zahrnuto

Přidávání obrazců s informačními panely, vkládání a odstraňování obrazců s opravou propojení a změny obrazců se zachováním rozložení diagramu a metadat obrazců

Zahrnuto

Zahrnuto

Používání známých funkcí rozložení, jako je automatické zarovnání a rozmístění a inteligentní vodítka

Zahrnuto

Zahrnuto

Podpora pravítka, vrstev a mřížek na plátně

Nezahrnuto

Zahrnuto

Popisování vizuálních relací mezi prvky v diagramu pomocí výkonné tabulky ShapeSheet

Nezahrnuto

Zahrnuto

Ověření strukturovaných diagramů podle předdefinovaných pravidel a oprava zjištěných problémů

Nezahrnuto

Zahrnuto

Vytvoření sestavy dat obrazců s výpisem textů nebo dat přidružených k obrazcům

Nezahrnuto

Zahrnuto

Vytvoření kolekce obrazců a jejich rychlé použití v dokumentu pomocí vzorníku dokumentu

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zobrazení a změna objektů a prvků ve výkresu pomocí Průzkumníku výkresu

Nezahrnuto

Zahrnuto

Uživatelské prostředí a funkce

Tato funkce je částečně zahrnuta.

Zahrnuto

Automatické ukládání práce – standardně povolené v diagramech ve Visiu pro web

Zahrnuto

Zahrnuto

Přirozenější práce pomocí dotykového ovládání na dotykových zařízeních

Zahrnuto

Zahrnuto

Zcela věrné zobrazení obrazců online s intuitivními funkcemi posouvání a přiblížení/oddálení

Zahrnuto

Zahrnuto

Místní ukládání diagramů ve formátu PNG nebo JPEG s možnostmi přizpůsobení rozlišení, barvy pozadí, průhlednosti a velikosti

Zahrnuto

Zahrnuto

Přidávání hypertextových odkazů k obrazcům umožňujících přesměrování na externí weby, e-mailové adresy, soubory uložené online nebo stránky v rámci stejného souboru

Zahrnuto

Zahrnuto

Úpravy obrazců pomocí ovládacích bodů a vytváření moderních diagramů pomocí snadno použitelných motivů

Zahrnuto
Zahrnuto

Export diagramů ve formátu SVG s možností zahrnout nebo vyloučit související data Visia

Nezahrnuto

Zahrnuto

Procházení příkazů promocí integrace funkce Řekněte mi

Nezahrnuto

Zahrnuto

Kreslení a komentování na dotykových zařízeních pomocí prstu nebo pera

Nezahrnuto

Zahrnuto

Použití možností efektů obrazců, jako jsou stíny, zkosené hrany, záře a další

Nezahrnuto

Zahrnuto

Šablony, vzorníky a obrazce

Tato funkce je částečně zahrnuta.

Zahrnuto

Použití šablon základních vývojových diagramů, vývojových diagramů křížového procesu(nebo diagramů plaveckých drah) a blokových diagramů ​k vytváření působivých příběhů

Zahrnuto

Zahrnuto

Výběr z desítek předdefinovaných, všestranných šablon a vzorníků včetně matice, cyklu, jehlanu a Vennova diagramu

Zahrnuto

Zahrnuto

Náčrt architektury služeb Azure nebo Amazon Web Services s přístupem ke stovkám obrazců Azure a AWS​

Zahrnuto

Zahrnuto

Rozkreslení propojenosti zařízení a sítí s využitím nejrůznějších základních a podrobných síťových šablon, obrazců a konektorových nástrojů

Zahrnuto
Zahrnuto

Vizualizace vašich systémů a softwaru pomocí bohatého úložiště obsahu IT včetně diagramů ERD (Entity Relationship Diagrams) a diagramů UML

Zahrnuto

Zahrnuto

Modelování chování systémů a funkcí procesu pomocí jazyka SDL (Specification and Description Language)

Zahrnuto
Zahrnuto

Přidávání popisků s informativními texty k obrazcům

Zahrnuto
Zahrnuto

Vizualizace organizační struktury pomocí šablon a ukázekorganizačních diagramů

Nezahrnuto
Zahrnuto

Brainstorming a vizuální uspořádání nápadů pomocí logických map

Nezahrnuto
Zahrnuto

Grafické znázornění obchodních procesů pomocí bohaté sady obsahu BPMN (Business Process Modeling Notation) a IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling)

Nezahrnuto
Zahrnuto

Rychlé vytváření vysoce věrných modelů a prototypů webů pomocí webových a mobilních drátových modelů

Nezahrnuto
Zahrnuto

Oživení návrhů architektury pomocí bohaté knihovny šablon a ukázek plánů prostorového uspořádání

Nezahrnuto
Zahrnuto

Přehledné zobrazení kancelářských prostor, obytné oblasti nebo trasy veřejné dopravy pomocí šablon uspořádání kanceláře a směrových map

Nezahrnuto
Zahrnuto

Přístup k šablonám a ukázkovým diagramům pro základní vzdělávání a mimoškolní aktivity včetně algebry, chemie, fyziky, hudby a sportů

Nezahrnuto
Zahrnuto

Komunikace projektových plánů, úkolů a pokroku pomocí diagramů s časovou osou, Ganttových diagramů a diagramů PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Nezahrnuto
Zahrnuto

Vytváření přesných a podrobných obchodních diagramů pomocí šablon diagramů ITIL (IT Infrastructure Library), kontingenčních diagramů, diagramů Six Sigma a map hodnotového toku

Nezahrnuto
Zahrnuto

Vytváření podrobných inženýrských diagramů pomocí šablon základních elektrických diagramů a diagramů potrubního vedení a přístrojového vybavení

Nezahrnuto
Zahrnuto

Vytváření jasných a profesionálních plánů návrhu pomocí šablon plánů topení, ventilace a klimatizace a situačního plánu průmyslového podniku

Nezahrnuto
Zahrnuto

Zjednodušení procesu návrhu systémů pomocí diagramů LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a diagramů regálů

Nezahrnuto
Zahrnuto

Návrh pracovního postupu SharePointu ve Visiu nebo import pracovního postupu z SharePoint Designeru pro Visio k vygenerování diagramu3

Nezahrnuto
Zahrnuto

Vizuální seskupování obrazců Visia pomocí kontejnerů a provádění operací s těmito skupinami

Nezahrnuto
Zahrnuto

Přístup k více než 250 000 obrazců v ekosystému online obsahu pro Visio

Nezahrnuto
Zahrnuto

Přístup k bohatému úložišti diagramů vytvořených partnery pro různá odvětví

Nezahrnuto
Zahrnuto
Přístupnost, zabezpečení a dodržování předpisů
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Zahrnuto
Podpora přístupnosti pomocí Předčítání, Kontroly přístupnosti a podpory vysokého kontrastu
Zahrnuto
Zahrnuto
Zabezpečení diagramů pomocí technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)4
Zahrnuto
Zahrnuto
Podpora dodržování předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Zahrnuto
Zahrnuto
Zobrazení souborů .vsd vytvořených ve Visiu 2000 a novějších verzích
Zahrnuto
Zahrnuto
Úpravy souborů .vsd vytvořených ve Visiu 2000 a novějších verzích
Nezahrnuto
Zahrnuto
Podpora standardů
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Zahrnuto
Podpora standardů procesů UML 2.5
Zahrnuto
Zahrnuto
Rozšířená podpora různých standardů procesů v desktopové verzi Visia včetně standardů BPMN 2.0 a IEEE
Nezahrnuto
Zahrnuto
Ověřování diagramů pomocí integrovaných a rozšiřitelných obchodních pravidel
Nezahrnuto
Zahrnuto
Import souborů DWG včetně rozšířené podpory formátů souborů
Nezahrnuto
Zahrnuto
Připojení diagramů k datům
Nezahrnuto
Zahrnuto
Vytváření diagramů z excelových dat5
Nezahrnuto
Zahrnuto
Vizualizace dat s použitím bohaté sady datových symbolů, ikon a barev
Nezahrnuto
Zahrnuto
Propojení obrazců v diagramu s daty z více zdrojů včetně Excelu, sharepointových seznamů a SQL Serveru6
Nezahrnuto
Zahrnuto
Vytváření organizačních diagramů ze zdrojů dat, jako je Excel, Exchange nebo Azure Active Directory6
Nezahrnuto
Zahrnuto
Integrace s Microsoft 365 Apps
Nezahrnuto
zahrnuto
Export částí diagramu do PowerPointu pro snadné sdílení a využívání5
Nezahrnuto
Zahrnuto
Automatický export procesních diagramů Visia do Wordu včetně obrazců a jejich metadat5
Nezahrnuto
Zahrnuto
Export pracovních postupů Visia do Power Automate pro rychlou automatizaci obchodních procesů7
Nezahrnuto
Zahrnuto
Desktopová verze aplikace Visio pro stolní počítače
Nezahrnuto
Zahrnuto
Plně nainstalovaná a vždy aktuální verze Visia pro osobní počítače s Windows
Nezahrnuto
Zahrnuto
Možnost instalace desktopové aplikace Visio až na 5 osobních počítačů pro každého uživatele
Nezahrnuto
Zahrnuto

1 K používání Microsoft Teams vyžaduje předplatné Microsoftu 365.

2 K úpravám vyžaduje předplatné Power BI.
3 Vyžaduje komerční nebo samostatné předplatné Office 365 pro SharePoint.
4 Nastavení oprávnění IRM (Správa přístupových práv k informacím) je dostupné pouze v desktopové aplikaci Visio. Tato oprávnění jsou však respektována u souborů Visia uložených online s přístupem prostřednictvím webové aplikace Visio.
5 Vyžaduje licenci pro desktopovou verzi aplikací Office.
6 Datové připojení k těmto zdrojům vyžaduje předplatné Office 365 pro Excel, Exchange nebo SharePoint. Exchange a SharePoint je možné koupit i jako samostatné předplatné. SQL Server a Azure Active Directory se také prodávají samostatně.
7 Vyžaduje předplatné Power Automate.
8 Některé funkce aplikace Visio Plan 2 jsou dostupné pouze v desktopové aplikaci Visio.
9 Vyžaduje komerční nebo samostatné předplatné Office 365 pro OneDrive pro firmy nebo SharePoint.
10 Všichni editoři musí používat desktopovou aplikaci Visio Professional a soubor musí být uložen na OneDrivu nebo na SharePointu.
 
* Uváděné ceny předplatných jsou za měsíc. Pokud jste globální správce nebo správce fakturace, je nutné při online nákupu přijmout roční závazek. Můžete se rozhodnout pro měsíční nebo roční platby. V Centru pro správu Microsoftu 365 se globální správce nebo správce fakturace může rozhodnout pro plán buď s ročním, nebo měsíčním závazkem. Všichni ostatní si mohou zakoupit měsíční předplatné online.