Trace Id is missing

Power BI a Excel

Excel je výkonný a flexibilní nástroj pro všechny analytické aktivity. V kombinaci s Power BI získáte široké možnosti analýzy a vizualizace dat, které vám umožní snadno shromažďovat, tvarovat, analyzovat a zkoumat klíčová obchodní data novými způsoby a v kratším čase.
PŘEHLED

Šest způsobů, jak uživatelé Excelu šetří čas s Power BI

 • Rychle začněte vytvářet působivé interaktivní řídicí panely snadným převodem všech aktuálních dotazů, datových modelů a sestav Excelu do Power BI, a to bez nutnosti učit se nové aplikace nebo jazyky.
 • Získejte správná data okamžitě s otevřením řídicího panelu bez nutnosti provádět další akce. Nastavte aktualizaci dat PowerPivotu na ruční nebo automatickou s libovolnou zvolenou frekvencí.
  Snímek obrazovky s plánovanou aktualizací
 • Když k Power BI připojíte své excelové sešity, můžete na řídicím panelu Power BI zobrazit rozsahy dat, grafy a tabulky společně s daty z různých zdrojů.
  Obrázek grafů Power BI připojujících se k excelových sešitům
 • Rozšířením vašich datových modelů Excelu do vašich sestav Power BI získáte bohaté interaktivní vizualizace a možnost klást dotazy v přirozeném jazyce. Umožněte kolegům s různou úrovní schopností a zkušeností – dokonce i nováčkům v Excelu – pochopit vaše poznatky a objevovat svoje vlastní.
  Snímek obrazovky řídicího panelu BI
 • Spouštěním skriptů jazyka R a používáním vlastních vizuálů jazyka R získejte v Power BI pokročilé možnosti vlastních vizualizací, modelování a predikcí, které umožňují vytvářet pokročilé analytické pracovní postupy.
  Snímek obrazovky řídicího panelu BI
 • Snadno pracujte s daty Power BI v Excelu při ad-hoc analýzách. Jediným kliknutím se můžete přímo z Excelu připojit ke svým datovým modelům a vytvářet výkonné kontingenční tabulky a grafy.
  Snímek obrazovky s dialogem v Excelu pro nastavení připojení k Power BI
Žena sedící u stolu a používající přenosný počítač
Další kroky

Začít s analýzou

Stáhněte si Power BI Desktop, získejte zkušební verzi Power BI a analyzujte data pomocí nástrojů Excelu. Začněte zpracovávat data na vyšší úrovni ještě dnes.

Sledujte Power Platform