Trace Id is missing

Vytvářejte v Power BI budoucnost energie pomocí dat v reálném čase

Vylepšete a transformujte způsob řízení udržitelné energie a vytvářejte hodnotu napříč výrobou, dodávkou, distribucí a spotřebou energie pomocí statistik založených na datech poskytovaných službou Microsoft Power BI.

Zvyšte svůj měřitelný dopad

Provoz nezatěžující budoucnost

   Předpovídejte a plánujte budoucí poptávku zákazníků.
  • Pomozte snížit provozní proměnné a dopad na životní prostředí zvýšením viditelnosti operací v reálném čase v celém energetickém hodnotovém řetězci.
  • Získejte více ze své investice do vzdáleného sledování pomocí IoT tím, že ho využijete k analýze pomocí umělé inteligence a vytváření přehledů s možností reakce pro udržitelné rozhodování.
  • Transformujte reaktivní rozhodování na prediktivní a preventivní strategie s vylepšeným řízením kritických zařízení a zdrojů v kanálech výroby a distribuce energie.
Zpět na karty

Jak zákazníci zjednodušují udržitelnost pomocí Power BI

„Dostali jsme se na křižovatku, a pokud jsme se opravdu chtěli posunout dál, bylo nutné udělat několik změn.“

Roy Young
Globální ředitel pro Office 365, Centrica

Zpět na karty

Co jsou ukázkové přehledy a řešení řídících panelů pro energetiku

Počítejte a analyzujte spotřebu a používání elektřiny

Odhadujte a analyzujte spotřebovanou elektrickou energii a náklady spojené s domácími spotřebiči a průměrnou denní spotřebu v minutách.

Analýza výroby energie a poptávky po ní

Získejte bohaté informace o dopadu přechodu výroby energie ze znečišťujících neobnovitelných zdrojů energie na obnovitelné zdroje energie.

Přehledy o spotřebě a distribuci vody, plynu a elektřiny

Získejte informace o existujících datech o distribuci a spotřebě energie a usnadněte akce na ochranu prostředí a spotřebitelského povědomí.


Kontaktovat oddělení prodeje

Požádejte, abychom vás kontaktovali

Požádejte, ať vás kontaktuje prodejní expert na Power BI.

Sledujte Power BI