A person sitting at a desk working across two monitors. A person using Outlook on a laptop. A person sitting outside working on a tablet.

Výhody cloud computingu

Cloud computing představuje velký posun oproti tradičnímu způsobu uvažování firem o IT prostředcích. Tady je několik důvodů, proč organizace začínají používat cloud computing připravený na budoucnost.

Proč organizace volí cloud

Zjistěte, jak vám cloud computing může pomoct snížit náklady, vytvořit jednodušší a flexibilnější pracovní prostředí a zajistit škálovatelnost tak, jak vaše firma roste.

Rychlejší inovace

Vytvářejte, spolupracujte a inovujte se zajištěnou ochranou před kybernetickými hrozbami.

Úspora nákladů

Přestaňte platit za nákladná místní datacentra a ušetřete za průběžnou údržbu.

Jednoduchost a flexibilita

Zjednodušte plánování kapacity pomocí samoobslužných výpočetních prostředků a výpočetních prostředků na vyžádání.

Získejte klid

Cloudové nástroje s integrovanými funkcemi zabezpečení jsou spolehlivější než tradiční metody.

Další výhody cloud computingu

Cloud computing umožňuje firmám plynule škálovat a využívat vyšší efektivitu, flexibilitu a zabezpečení.

A person sitting at a table with a laptop and having a conversation.

Snížení administrativní režie

Náklady na serverové racky a nepřetržitý provoz se rychle sčítají. Cloud computing tyto náklady eliminuje a umožňuje skutečně jednoduchou správu prostředků.

A person typing on a laptop that is displaying Microsoft 365.

Ochrana vaší organizace před kybernetickými hrozbami

Většina poskytovatelů cloudových služeb nabízí integrované zásady, technologie a kontrolní mechanismy, které chrání vaše data, aplikace a infrastrukturu před kybernetickými útoky.

A person lounging on a couch looking at an image being displayed on a tablet.

Ušetřete čas díky automatickým aktualizacím

Cloudové aplikace se automaticky aktualizují, takže vaše IT oddělení nemusí ručně provádět aktualizace v celé organizaci.

A person leaning over a kitchen table to type on a laptop that is running Outlook.

Ochrana před únikem informací

I přes nejlepší snahu může docházet k poruchám počítačů. Ukládání dat v cloudu zajišťuje, že jsou vždy k dispozici, dokonce i v případě nouze.

A person typing on a laptop displaying Teams chats.

Získejte potřebný výkon, když ho potřebujete

Cloud computing poskytuje bezkonkurenční svobodu a flexibilitu. Pokud potřebujete větší šířku pásma, cloudová služba může tuto potřebu okamžitě splnit.

A person sitting at a table with a laptop and having a conversation.

Snížení administrativní režie

Náklady na serverové racky a nepřetržitý provoz se rychle sčítají. Cloud computing tyto náklady eliminuje a umožňuje skutečně jednoduchou správu prostředků.

A person typing on a laptop that is displaying Microsoft 365.

Ochrana vaší organizace před kybernetickými hrozbami

Většina poskytovatelů cloudových služeb nabízí integrované zásady, technologie a kontrolní mechanismy, které chrání vaše data, aplikace a infrastrukturu před kybernetickými útoky.

A person lounging on a couch looking at an image being displayed on a tablet.

Ušetřete čas díky automatickým aktualizacím

Cloudové aplikace se automaticky aktualizují, takže vaše IT oddělení nemusí ručně provádět aktualizace v celé organizaci.

A person leaning over a kitchen table to type on a laptop that is running Outlook.

Ochrana před únikem informací

I přes nejlepší snahu může docházet k poruchám počítačů. Ukládání dat v cloudu zajišťuje, že jsou vždy k dispozici, dokonce i v případě nouze.

A person typing on a laptop displaying Teams chats.

Získejte potřebný výkon, když ho potřebujete

Cloud computing poskytuje bezkonkurenční svobodu a flexibilitu. Pokud potřebujete větší šířku pásma, cloudová služba může tuto potřebu okamžitě splnit.

Typy cloud computingu

Ne všechny cloudy jsou stejné a žádný typ cloud computingu není vhodný pro každého. Získejte další informace o modelech, typech a službách, které máte k dispozici.

Jste připravení vyzkoušet cloud computing?

Bezpečně streamujte vše, co potřebujete, z cloudu do libovolného zařízení pomocí služby Windows 365 Cloud PC.

Přečtěte si příručku cloud computingu pro začátečníky

Prozkoumejte novou éru hybridního osobního computingu

Seznámení s běžnými termíny cloud computingu

|

Cloud computing (neboli „cloud“) je poskytování výpočetních služeb – včetně serverů, úložišť, databází, sítí, softwaru, analytických funkcí a analýz – prostřednictvím internetu umožňující získat rychlejší inovace, flexibilní prostředky a úspory z rozsahu.

Cloud computing umožňuje zákazníkům i firmám ukládat všechny aplikace a data online, a ne místně na počítačích nebo na mobilních zařízeních.

 

Firmy můžou používat cloud computing pro spolupráci a komunikaci, řízení produktivity a projektů, zálohování souborů, analýzu dat, nástroje pro vývoj softwaru a další účely. Je to nákladově efektivní, protože organizace platí jenom za to, co využívá.

 

Organizace také začínají využívat hybridní řešení osobního computingu, jako je Windows 365, aby podpořili virtuální procesy a spolupráci na dálku. S tím, jak si firmy po celém světě osvojují hybridní způsob práce, je stále jasnější, že cloud computing je nejbezpečnější, nejflexibilnější a cenově nejdostupnější cesta vpřed.

Cloudové úložiště je jedním ze způsobů, jak firmy i běžní uživatelé využívají cloud computing. Cloudové úložiště zpřístupňuje data a prostředky z libovolného místa prostřednictvím internetu a umožňuje uživatelům používání, sdílení a spolupráci u dokumentů bez rizika úniku informací.

 

Cloudové technologie, jako je Windows 365, zpřístupňují cloud computing všem běžným uživatelům tím, že jim umožňují streamovat všechny jejich přizpůsobené aplikace, nástroje, data a nastavení z cloudu na kterémkoli zařízení.

Před výběrem poskytovatele cloudových služeb je důležité posoudit, jestli se daný dodavatel dokáže postarat o aplikace a data vaší organizace. Měli byste zvážit finanční zdraví daného poskytovatele, jeho pověst, technické know-how a prokazatelné výsledky v oblastech, jako jsou zásady správného řízení, organizace, plánování a řízení rizik.