A person using a laptop.

Zabezpečení pro všechny

Získejte zjednodušenou, komplexní ochranu, kterou potřebujete, abyste mohli inovovat a růst.

Zabezpečení hybridních pracovníků

Zjistěte, jak a proč se vaše strategie musí vyvíjet, když lidé pracují všude.

Ochrana lidí, dat a infrastruktury

Chraňte všechno

Chraňte celou organizaci pomocí integrovaných řešení pro zabezpečení, dodržování předpisů a správu identit, která fungují napříč platformami a cloudovými prostředími.

Zjednodušte složité procesy

Pomocí nástrojů pro jednotnou správu, které maximalizují odborné znalosti a dovednosti lidí ve společnosti, můžete správně vyhodnocovat prioritu rizik.

Zachyťte i to, co ostatním uniká

Špičkové funkce umělé inteligence, automatizace a odborné znalosti vám pomohou rychle detekovat hrozby, efektivně na ně reagovat a posílit zabezpečení.

Růst pro budoucnost

Když máte zajištěné komplexní řešení zabezpečení, můžete se v klidu věnovat inovacím a vaše organizace může růst.

Zaveďte principy nulové důvěry (Zero Trust) ve své organizaci

Snižujte rizika implementací modelu zabezpečení na bázi nulové důvěry, který při každé žádosti o přístup ověřuje identity a zařízení z hlediska dodržování předpisů.

Zaveďte model nulové důvěry (Zero Trust) pomocí řešení zabezpečení od Microsoftu

Ochrana identit a správa přístupu

Zabezpečte přístup k prostředkům pomocí kompletního řešení pro identity, které bezpečně propojí všechny uživatele, aplikace a zařízení.

Zastavte hrozby pomocí integrované, automatizované ochrany

Zabezpečte svou firmu pomocí funkcí pro správu akcí a informací o zabezpečení (SIEM) a rozšířených funkcí pro detekci a reakce (XDR).

Zabezpečení aplikací a prostředků v cloudech

Zabezpečte celé svoje cloudové prostředí pomocí komplexní ochrany pro všechny úlohy, která vám zajistí přehled o celém prostředí.

Ochrana a řízení citlivých dat

Chraňte data napříč cloudy, aplikacemi a koncovými body tak, že nakonfigurujete popisky označující stupeň ochrany a nutnou dobu uchovávání.

Identifikace a omezení rizik

Zajistěte prevenci, prověřování a nápravu škodlivých i neúmyslných aktivit v rámci organizace.

Zjednodušení správy dodržování předpisů

Můžete vyhodnocovat, zlepšovat a monitorovat dodržování právních předpisů a regulačních požadavků.

Podívejte se, jak tito zákazníci chrání svoje organizace pomocí zabezpečení od Microsoftu

JetBlue.
Telefonica.
Premera.
LinkedIn.
NCR.
Accenture.

„Microsoft nám vždy poskytuje více funkcí a možností...se systémem zabezpečení.“

– Doug Howell, ředitel IT, The Little Potato Company

Doug Howell, Director of IT of The Little Potato Company.

Zabezpečení od Microsoftu představuje špičkové řešení v pěti studiích Magic Quadrant

Zjistěte, proč společnost Gartner považuje Microsoft za lídra v pěti studiích Magic Quadrant společnosti Gartner – v oblasti správy přístupu, nástrojů pro sjednocenou správu koncových bodů, zprostředkovatelů zabezpečení přístupu ke cloudu, archivace podnikových informací a platforem pro ochranu koncových bodů.1

Přečtěte si studii Total Economic Impact™ o řešení zabezpečení od Microsoftu

V těchto studiích společnosti Forrester Consulting vypracovaných na objednávku společnosti Microsoft se můžete seznámit s úsporami nákladů a výhodami pro firmy, které přinášejí řešení Azure Security Center, Azure Sentinel, Defender for Endpoint, Azure Active Directory, Cloud App Security a Analýza hrozeb Office 365.

A person holding and reading from a tablet.

Posilte své zabezpečení a udržte si přehled

1. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumných publikacích ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o skutečnostech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.