A person using a laptop.

Zabezpečení pro všechny

Získejte zjednodušenou, komplexní ochranu, kterou potřebujete, abyste mohli inovovat a růst.

Vaše bezheslová budoucnost začíná právě teď

Zabezpečte svou organizaci prostřednictvím pohodlného vícefaktorového ověřování. Na této digitální akci zjistíte, jak změnit návyky v oblasti zabezpečení a přijmout bezheslovou strategii.

Ochrana lidí, dat a infrastruktury

Chraňte všechno

Chraňte celou organizaci pomocí integrovaných řešení pro zabezpečení, dodržování předpisů a správu identit, která fungují napříč platformami a cloudovými prostředími.

Zjednodušte složité procesy

Pomocí nástrojů pro jednotnou správu, které maximalizují odborné znalosti a dovednosti lidí ve společnosti, můžete správně vyhodnocovat prioritu rizik.

Zachyťte i to, co ostatním uniká

Špičkové funkce umělé inteligence, automatizace a odborné znalosti vám pomohou rychle detekovat hrozby, efektivně na ně reagovat a posílit zabezpečení.

Růst pro budoucnost

Když máte zajištěné komplexní řešení zabezpečení, můžete se v klidu věnovat inovacím a vaše organizace může růst.

Zaveďte principy nulové důvěry (Zero Trust) ve své organizaci

Snižujte rizika implementací modelu zabezpečení na bázi nulové důvěry, který při každé žádosti o přístup ověřuje identity a zařízení z hlediska dodržování předpisů.

Zaveďte model nulové důvěry (Zero Trust) pomocí řešení zabezpečení od Microsoftu

Ochrana identit a správa přístupu

Zabezpečte přístup k prostředkům pomocí kompletního řešení pro identity, které bezpečně propojí všechny uživatele, aplikace a zařízení.

Zastavte hrozby pomocí integrované, automatizované ochrany

Zabezpečte svou firmu pomocí funkcí pro správu akcí a informací o zabezpečení (SIEM) a rozšířených funkcí pro detekci a reakce (XDR).

Zabezpečení aplikací a prostředků v cloudech

Zabezpečte celé svoje cloudové prostředí pomocí komplexní ochrany pro všechny úlohy, která vám zajistí přehled o celém prostředí.

Ochrana a řízení citlivých dat

Chraňte data napříč cloudy, aplikacemi a koncovými body tak, že nakonfigurujete popisky označující stupeň ochrany a nutnou dobu uchovávání.

Identifikace a omezení rizik

Zajistěte prevenci, prověřování a nápravu škodlivých i neúmyslných aktivit v rámci organizace.

Zjednodušení správy dodržování předpisů

Můžete vyhodnocovat, zlepšovat a monitorovat dodržování právních předpisů a regulačních požadavků.

Podívejte se, jak tito zákazníci chrání svoje organizace pomocí zabezpečení od Microsoftu

JetBlue.
Telefonica.
Premera.
LinkedIn.
NCR.
Accenture.

Poslechněte si, jak Bret Arsenault, který působí jako CISO v Microsoftu, a další špičky v oboru zabezpečují hybridní práci.

– Security Unlocked: Podcastový seriál s Bretem Arsenaultem (CISO)

Microsoft CISO, Bret Arsenault
Microsoft CISO, Bret Arsenault

Zabezpečení od Microsoftu je lídrem v pěti studiích Magic Quadrant

Zjistěte, proč společnost Gartner považuje Microsoft za lídra v pěti studiích Magic Quadrant – v oblasti správy přístupu (2020), nástrojů pro sjednocenou správu koncových bodů (2020), zprostředkovatelů zabezpečení přístupu ke cloudu (2020), archivace podnikových informací (2020) a platforem pro ochranu koncových bodů (2021).1

Zabezpečení od Microsoftu je lídrem v sedmi kategoriích studie Forrester Wave™

Zabezpečení od Microsoftu je lídrem v sedmi kategoriích studie Forrester Wave™: platformy pro analytiku zabezpečení, 4. čtvrtletí 2020; detekce a reakce v podnicích, 1. čtvrtletí 2020; zabezpečení podnikového e-mailu, 2. čtvrtletí 2021; zabezpečení koncových bodů – software jako služba, 2. čtvrtletí 2021; sjednocená správa koncových bodů, 4. čtvrtletí 2019; platformy pro zabezpečení nestrukturovaných dat, 2. čtvrtletí 2021 a brány cloudového zabezpečení, 2. čtvrtletí 2021.2

{noalt]

Přečtěte si studii Total Economic Impact™ o řešení zabezpečení od Microsoftu

V těchto studiích společnosti Forrester Consulting vypracovaných na objednávku společnosti Microsoft se můžete seznámit s úsporami nákladů a výhodami pro firmy, které přinášejí řešení Azure Security Center, Azure Sentinel, Defender for Endpoint, Azure Active Directory, Cloud App Security a Analýza hrozeb Office 365.

A person holding and reading from a tablet.

Posilte své zabezpečení a udržte si přehled

1. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumných publikacích ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o skutečnostech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.
Gartner Magic Quadrant for Access Management, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17. listopadu 2020.
Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Dan Wilson | Chris Silva | Manjunath Bhat | Rich Doheny | Rob Smith, 19. října 2020 (aktualizováno 5. ledna 2021).
Gartner Magic Quadrant for Cloud Access Security Brokers, Steve Riley | Craig Lawson, 28. října 2020
Gartner Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28. října 2020.
Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5. května 2021.

2. The Forrester Wave™: Security Analytics Platforms, 4. čtvrtletí 2020, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, prosinec 2020
The Forrester Wave™: Enterprise Detection and Response, 1. čtvrtletí 2020, Josh Zelonis s Josephem Blankenshipem, Matthew Flug, Peggy Dostie, březen 2020
The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, 2. čtvrtletí 2021, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, květen 2021
The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, 2. čtvrtletí 2021, Chris Sherman s Merrittem Maximem, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, květen 2021
The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, 4. čtvrtletí 2019, Andrew Hewitt, listopad 2019
The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, 2. čtvrtletí 2021, Heidi Shay, květen 2021
The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, 2. čtvrtletí 2021, Andras Cser, květen 2021