A person standing in their home office looking at a desktop monitor.

אפשר לעובדים לעבוד מרחוק ולהיות מאובטחים יותר

עזור לעובדים שלך שעובדים כעת מהבית להישאר פרודוקטיביים ומאובטחים באמצעות פתרונות Microsoft.

קבל יכולות כניסה יחידה ואימות רב-גורמי באמצעות מהדורת Azure AD Free

אפשר עבודה מאובטחת מרחוק על-ידי חיבור כל יישומי הענן שלך. השתמש ללא הגבלה בכניסה יחידה (SSO) ובאימות רב-גורמי (MFA) ללא עלות נוספת באמצעות Azure AD.

הגן על הגישה מכל מקום

אימות רב-גורמי (MFA) הוא הדבר היחידי הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כדי לשפר את האבטחה עבור עבודה מרוחקת. אם אינך מסוגל לחלק מכשירים לאבטחת חומרה, השתמש באפליקציות ביומטריה או באפליקציות אימות של מכשירים ניידים, כגון Microsoft Authenticator כגורם השני.

Person standing in a home furnishings retail store looking at a mobile device

הרחב את ההגנה למכשירים

ארגונים רבים מגבירים את השימוש במכשירים אישיים כדי לאפשר עבודה מרחוק. ביחד, מדיניות הגישה המותנית של Azure AD ומדיניות ההגנה על יישומים של Microsoft Intune עוזרות לנהל ולאבטח נתונים ארגוניים ביישומים שאושרו במכשירים אישיים.

סיפור לקוח

Atos logo

אבטחה מהירה של סביבות עבודה מרוחקות

Atos, חברה המספקת פתרונות דיגיטליים כלל-עולמיים לסביבות עבודה, אימצה את Microsoft 365 והעניקה לעובדים של את הגמישות לעבוד מכל מקום, בכל מכשיר, תוך שיפור האבטחה באמצעות Microsoft Endpoint Manager.

משאבי אבטחה נוספים

קרא בלוגים בנושא אבטחת עבודה מרחוק

שיטות עבודה מומלצות והדרכה למומחי אבטחה שמסבירים כיצד לאפשר לעובדים שלך לעבוד מרחוק.

התחל בהגדרה עם Microsoft FastTrack

Microsoft FastTrack זמין כעת לסייע לארגונים שמגדירים עבודה מרחוק.

הצג משימות לתמיכה בעבודה מרחוק

12 המשימות המובילות שבעזרתן צוותי אבטחה תומכים באנשים שעובדים מרחוק או מהבית.

עבוד מרחוק מכל מקום

הדרכה שתעזור לך לוודא שהעובדים שלך עובדים בצורה מאובטחת כשהם עובדים מרחוק.