A person sitting at a desk using a computer with multiple monitors.

התגונן מפני חשיפת זהויות לסכנה

עזור לכוח העבודה שלך להיות מוגן ופרודוקטיבי. השתמש באימות חזק ובמדיניות גישה מסתגלת ומבוססת סיכון בזמן אמת, כדי להעניק גישה למשאבים ולנתונים.

ספק אבטחת זהויות יעילה ורבת-עוצמה

עזור להגן ולהפעיל את כוח העבודה שלך

ספק הגנה מפני חשיפה לסכנה של זהויות ועזור להבטיח שרק משתמשים שאומתו ומכשירים מהימנים יכולים לגשת למשאבים.

שפר את האבטחה באפליקציות ובנתונים

שפר את הניראות והשליטה על הגישה והפעילויות בכל האפליקציות והנתונים.

ספק חוויית משתמש חלקה

הענק למשתמשים בכל מכשיר או בכל רשת גישה מאובטחת יותר למשאבים.

Maersk.
"Maersk מחזקת את הפעולות הגלובליות עם פתרון אבטחה משולב הכולל הגנה על זהויות, אימות רב-גורמי ותכונות גישה מותנית ב- Azure Active Directory‏ (Azure AD)."

מדוע חשוב לאבטח גישה?

הגן על הגישה למשאבים

ספק הגנה מפני הפרות שמתקיימות באמצעות אישורים שאבדו או נגנבו על-ידי הגנה באמצעות סיסמה ואימות חזק.

אכוף בקרת גישה פרטנית

שפר את הניראות ואת בקרת הגישה באמצעות מדיניות מסתגלת המבוססת על גורמים הקשריים, כגון מידע על משתמשים, מכשירים, מיקום וסיכון בזמן אמת.

הפוך לאוטומטי את זיהוי ותיקון הסיכון

זהה והגב באופן חכם לחשבונות שנחשפו לסכנה באמצעות בינה מלאכותית (AI) מבוססת ענן ויכולות אוטומציה כדי למנוע במהירות חשיפה של חשבונות לסכנה.

גישה מאובטחת לעולם מחובר

הגן על זהויות ואבטח את הגישה למשאבים

Azure Active Directory‏ (Azure AD) מספק פתרון מלא לניהול זהויות וגישה עם אבטחה משולבת כדי לעזור לך לנהל את כוח העבודה והנתונים שלך ולהגן עליהם.

אבטח את הגישה למשאבים עם אימות חזק

אכוף בקרה פרטנית עם מדיניות מסתגלת

הפוך לאוטומטי את זיהוי ותיקון הסיכון

זהה סיכוני אבטחה ופקח עליהם

קבל מידע מעמיק על Azure AD

משאבים נוספים

שיטות עבודה מומלצות לניהול כוח עבודה מרוחק

גלה כיצד ניתן להפעיל במהירות ובקלות את Azure Active Directory כך שיפעל ויתפקד ולהיות הגיבור של הארגון שלך.

גישה מותנית לעבודה מאובטחת מרחוק

שאלות נפוצות אלה מספקות מידע על שיטות עבודה מומלצות ועצות, המותאמות לעקרונות 'אפס אמון'.

בינה מלאכותית (AI) משופרת למניעת חשיפה של חשבונות לסכנה

קבל מידע על המדע המניע את ההגנה על זהויות וגלה כיצד הוא מקדם את בינת האבטחה לרמה הבאה.