To militære i uniform som ser på en bærbar enhet.

Microsoft for forsvar og etterretning

Microsoft hjelper forsvars- og etterretningsorganisasjoner med å sørge for at oppdragene fremmer stabilitet og sikkerhet for innbyggere, nasjoner og multinasjonale allianser.

Bli med Microsoft virtuelt på Pacific Future Forum.

Microsofts teknologiløsninger for forsvar og etterretning

Styrk militæret. Forbedre driften. Beskytt nasjonal sikkerhet.

Moderniser miljøer

Skap mer fleksible, sikre og intelligente arbeidsplasser og lokaler.

Sikker infrastruktur

Ivareta samsvar ved bruk av en sikker hybrid skyinfrastruktur.

Beskytt informasjon

Beskytt samarbeidsområder, data og apper, og øk kompetansen om cybersikkerhet.

Optimaliser driften

Bruk data og kunstig intelligens til å støtte beredskap og drift og oppfylle nasjonale sikkerhetsmål.

Moderniser miljøer

Sikker ekstern tilgang

Gi personell riktig informasjon til rett tid i alle driftsmiljøer.

Forbedre personaladministrasjon

Koble sammen atskilte data og moderniser eldre systemer for å forbedre personaladministrasjon og ressursstyring.

Moderniser anlegg og lokaler

Bruk digitale funksjoner til å modernisere forvaltningen av bygninger, områder og anlegg.

Produkter som får ting til å skje

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Partnere som bringer ting sammen

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Sikker infrastruktur

5G og romtilkobling

Forenkle driften av alt fra hovedkontor til kanten med ny 5G-dekning og rominnovasjoner.

Sky i hyperskala

Moderniser eldre systemer med sky i hyperskala for kostnadseffektiv infrastruktur i riktig størrelse.

Taktisk kant

Gi personell på den taktiske kanten tilgang til data, analyse og samarbeidsteknologi.

Produkter som får ting til å skje

Partnere som bringer ting sammen

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Moderniser sikkerhetsoperasjoner

Beskytt militærdata som deles av forsvars- og etterretningsnettverk fra cybertrusler.

Nulltillit

Forsvar integriteten til oppdragslogistikk mot avanserte trusler med cybersikkerhet.

Lær opp team

Tilby avansert opplæring og løsninger (også i fjernvarianter) til team som arbeider med cybersikkerhet.

Produkter som får ting til å skje

Partnere som bringer ting sammen

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Optimaliser driften

Samarbeid mellom institusjoner og organer

Del viktig informasjon mellom militæret og multinasjonale koalisjoner.

Forbedre kommando og styring

Still sammen informasjon i et felles driftsgrunnlag for datadrevne beslutninger.

Forbedre oppdragsberedskap

Registrer og analyser data med maskinlæring for å skjerpe prosesser for prediktiv analyse.

Modellering og opplæring

Ta i bruk syntetiske miljøer for modellering, opplæring og simulering.

Informasjon og analyse

Bruk intelligent teknologi og kognitive tjenester for å slå sammen og undersøke data.

Produkter som får ting til å skje

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Partnere som bringer ting sammen

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available
Whitepaperet «Kunstig intelligens og skydatabehandling for forsvar og etterretning».

Styrk oppdrag og troppenes sikkerhet med skyen

Innovasjon og transformasjon

Finn ut hvordan institusjoner og organer bidrar til en tryggere og sikrere verden

Innovasjon i høyt tempo

Azure Cognitive Services hjalp Airbus med å oppfylle strenge sikkerhetskrav og støtte militærfly.

Oppdragsforbedring

Overføring til skyen forbedret forsvarsdepartementets tilgang til viktig teknologi.

Ny innsikt

DefenseReady gjorde troppene sine mer robuste ved hjelp av en fullstendig visning for å forbedre beredskap og moral.

Optimaliserte apper

F5 hjelper United States Air Force med å bygge et skybasert varslingssystem i Azure.

Produkter som bidrar til forsvarsinnovasjon

Microsoft Azure

Bygg, administrer og ta i bruk forsvarsapper eksternt for å løse både små og store utfordringer.

Microsoft 365

Knytt sammen eksterne team med bransjeledende apper, intelligente skytjenester og sikkerhet i verdensklasse.

Microsoft Dynamics 365

Kombiner virksomhetskritiske data og informasjon med kontinuerlig innsikt for raskere beslutningstaking.

Microsoft Surface

Få tilgang til maskinvare som er laget for fjernarbeid og hjemmekontor og beskyttet av sikkerhet og moderne administrasjon fra Microsoft.

HoloLens 2

Få fart på oppdragsberedskapen med blandet virkelighet som modellerer opplæringsmiljøer.

Microsoft Power Platform

Bygg forsvars- og etterretningsløsninger for å analysere data, automatisere prosesser og sikre oppdrag.

Nyheter og arrangementer

Militærhelikoptre.

Digitalt forum for forsvars- og etterretningssektoren

Få med deg hva vår forsvarsteknologisjef, våre kunder og partneren Raytheon har å si.

Den amerikanske hæren tar i bruk HoloLens-teknologi

Avansert teknologi forbedrer situasjonsforståelse og evner.

Det amerikanske luftforsvaret velger Microsoft

Microsoft støtter Advanced Battle Management System.

Værmodellering i bruk

Hvordan skyen forutsier og beskytter den amerikanske marinen.

En person som sitter i et mørkt rom foran to skjermer.

Forsvarsinnovasjoner

Finn ut hvordan virksomhetskritisk informasjon deles og brukes.