An animation demonstrating suggested tasks being added to a new To Do list.

Inteligentne planowanie dnia

Realizuj swoje cele dzięki funkcji Mój dzień, inteligentnym i spersonalizowanym sugestiom aktualizacji codziennej listy zadań.

Zarządzaj listą zadań do wykonania online

Menedżer zadań dla różnych platform. Możesz uzyskiwać dostęp do listy zadań i organizować swoją pracę w domu i poza nim.

 
The Microsoft To Do app displayed on several devices alongside one another
Details of a To Do list showing two reminders

Łatwe udostępnianie

Udostępnione listy zadań do wykonania ułatwiają komunikację ze znajomymi, rodziną i współpracownikami.

Łatwiejsze zarządzanie zadaniami

Dziel zadania na proste kroki, dodawaj terminy i ustawiaj przypomnienia dla codziennej listy kontrolnej, aby nad nimi zapanować.

A To Do list titled My Day on a tablet computer

Chcesz zaimportować dane Wunderlist? Aplikacja To Do ma wbudowane narzędzie do importowania, które ułatwia rozpoczęcie pracy.

Chcesz zacząć pracować wydajniej na platformie Microsoft 365?


Więcej funkcji aplikacji Microsoft To Do

Integracja z zadaniami programu Outlook

Aplikacja To Do jest zintegrowana z zadaniami programu Outlook, dzięki czemu możesz zarządzać wszystkimi zadaniami w jednym miejscu.

Dostęp w dowolnym miejscu

Aplikacja Microsoft To Do jest dostępna bezpłatnie i synchronizuje informacje między telefonem iPhone, systemem Android, systemem Windows 10 oraz Internetem.1

1. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.