Aplikacja Microsoft To Do

Skup się, na pracy i na rozrywce, dzięki najlepszej aplikacji listy zadań do wykonania

A smart phone and tablet computer displaying the same To Do list
An animation demonstrating suggested tasks being added to a new To Do list.

Inteligentne planowanie dnia

Ukierunkuj się na sukces dzięki funkcji Mój dzień, czyli inteligentnym i spersonalizowanym sugestiom aktualizacji dziennych lub tygodniowych list zadań do wykonania. Dzięki aplikacjom Microsoft To-Do w wersji dla komputerów i urządzeń przenośnych łatwo jest pilnować realizacji zadań przez cały dzień.

Zarządzaj listą zadań do wykonania online

Aplikacja menedżera zadań naprawdę działająca na różnych platformach. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu i używasz aplikacji dla komputerów, czy w drodze i używasz aplikacji mobilnej, cały czas masz dostęp do listy zadań i możesz je realizować.

 
The Microsoft To Do app displayed on several devices alongside one another
Details of a To Do list showing two reminders

Łatwe udostępnianie

Udostępnianie listy zadań do wykonania online ułatwia komunikację ze znajomymi, rodziną i współpracownikami.

Łatwiejsze zarządzanie zadaniami

Dziel zadania na proste kroki, dodawaj terminy i ustawiaj przypomnienia dla codziennej listy kontrolnej, aby nad nimi zapanować.

A To Do list titled My Day on a tablet computer

Chcesz zacząć pracować wydajniej na platformie Microsoft 365?


Więcej funkcji aplikacji Microsoft To Do

Integracja z zadaniami programu Outlook

Aplikacja To Do jest zintegrowana z zadaniami programu Outlook, dzięki czemu możesz zarządzać wszystkimi zadaniami w jednym miejscu.

Dostęp w dowolnym miejscu

Aplikacja Microsoft To Do jest dostępna bezpłatnie i synchronizuje informacje między telefonem iPhone, systemem Android, systemem Windows oraz Internetem.1

|

Podstawowym przeznaczeniem listy zadań do wykonania jest udostępnianie listy priorytetów, dzięki której nie zapomni się o niczym i można efektywnie zaplanować zadania tak, aby wszystkie zostały ukończone we właściwym czasie. Dobrze prowadzona lista zadań do wykonania to większy spokój, ponieważ zawsze masz jasny wgląd w to, co trzeba zrobić.

Lista zadań do wykonania jest ważna, ponieważ uporządkowuje Twoje zadania i zobowiązania. Dzięki zorganizowanej liście można łatwiej wszystkim zarządzać i skupić się na wykonywanych zadaniach.

Najlepszą porą na sporządzenie dziennej listy zadań do wykonania jest wieczór dnia poprzedniego albo wczesny ranek, gdy sporządzenie listy jest pierwszą robioną rzeczą. Największą korzyścią z dobrze zorganizowanej listy zadań do wykonania jest spokój ducha, jaki daje posiadanie planu. Chodzenie spać po przygotowaniu planu na następny dzień może skutkować spokojniejszym snem. Natomiast przygotowywanie listy z samego rana pozwoli zaplanować pomyślny dzień.

Ważne jest, aby listą zadań do wykonania dało się zarządzać. Niemożliwa do zrealizowania lista zadań może pogłębić stres. Często zaleca się, aby lista zadań do wykonania miała maksymalnie 3 pozycje. Jeśli potrzebujesz więcej niż 3 pozycji, spróbuj dodać nie więcej niż 1 „duże” zadanie, a resztę listy zapełnij zadaniami „średnimi” i „małymi”, które są łatwe do ukończenia.

Najlepszą metodą sporządzania listy zadań do wykonania na telefonie są aplikacje do obsługi list zadań do wykonania, takie jak Microsoft To Do. Aplikacja Microsoft To Do pozwala łatwo tworzyć i synchronizować listy zadań na różnych urządzeniach, dzięki czemu są one dostępne, gdy korzysta się z komputera, telefonu i tabletu.

1. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.