Muted photograph of four people meeting in an office. Three are seated at a table. One is standing.

Opcje cenowe pakietu Enterprise Mobility + Security

Wybierz wersję najlepiej odpowiadającą Twojej organizacji.

Funkcja produktu

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

 

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

Ikony częściowo zaznaczonych znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona Ikony częściowo zaznaczonych znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona

Zarządzanie dostępem i tożsamościami

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Uproszczone zarządzanie dostępem i zabezpieczenia dostępu

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Dostęp warunkowy

Dostęp warunkowy uzależniony od oceny ryzyka

Niedostępne

Zaawansowane raportowanie dotyczące zabezpieczeń

Zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi

Niedostępne

Licencja dostępowa (CAL) systemu Windows Server*

Zarządzana produktywność w podróży i w ruchu

Zarządzanie urządzeniami przenośnymi

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

Zaawansowana ochrona danych w usłudze Microsoft Office 365

Zintegrowane zarządzanie komputerami

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem lokalnym

Ochrona informacji

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Trwała ochrona danych

Inteligentne klasyfikowanie i etykietowanie danych

Niedostępne

Śledzenie i odwoływanie dokumentów

Zarządzanie kluczami szyfrowania zgodnie z wymogami przepisów

Zabezpieczenia oparte na tożsamości

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Microsoft Advanced Threat Analytics

Microsoft Cloud App Security

Niedostępne

Azure Advanced Threat Protection

Niedostępne
 

Enterprise Mobility + Security E3

Enterprise Mobility + Security E5

 

* Klienci nabywający umowy licencji dostępowych (CAL) systemu Windows Server, a także licencje dostępowe (CAL) produktów System Center Configuration Manager i System Center Endpoint Protection oraz usług Microsoft Active Directory Rights Management za pośrednictwem umów Microsoft Enterprise Volume Licensing mogą kupić dodatek Enterprise Mobility + Security.

|

Plan Enterprise Mobility + Security E5 obejmuje nowe i zaawansowane funkcje zabezpieczeń tworzące nasze całościowe i innowacyjne rozwiązanie zabezpieczeń dla przedsiębiorstwa mobilnego. Niektóre funkcje planu E5 były wcześniej dostępne tylko jako produkty autonomiczne, jak na przykład usługa Microsoft Cloud App Security, lub jako produkty w wersji zapoznawczej, jak na przykład usługi Microsoft Azure Active Directory Identity Protection, Azure Active Directory Privileged Identity Management i Azure Information Protection.

Najlepszym sposobem na ustalenie, czy pakiet Enterprise Mobility + Security jest odpowiedni dla Twojej organizacji, jest skorzystanie z bezpłatnej wersji próbnej planu E5. Możesz też skonsultować się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak plan E3 lub E5 może spełnić potrzeby Twojej organizacji.

Nie, firma Microsoft nie oferuje klientom z planem E3 zniżki na plan E5.

Obie technologie pomagają w ochronie przed utratą danych i uzupełniają się. Usługa Azure Information Protection pomaga zadbać o to, aby opracowywane dane były sklasyfikowane, oznakowane i chronione na podstawie zasad dotyczących danych biznesowych. Usługa Office 365 oferuje podobne funkcje, ale w ramach usług z zestawu Office 365: Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint. Używając tych technologii w połączeniu, można osiągnąć skumulowany, znaczący poziom ochrony danych.

Usługa Microsoft Intune, dołączona do pakietu Enterprise Mobility + Security, umożliwia zarządzanie aplikacjami mobilnymi usługi Office 3651, co pozwala obsługiwać rozbudowane i wydajne środowisko użytkownika pakietu Office, podczas gdy usługa Intune dba o bezpieczeństwo danych firmowych. Ponadto usługa Azure Active Directory, używana w usłudze Office 365, rozszerza pakiet Enterprise Mobility + Security o takie funkcje, jak samoobsługowe resetowanie haseł, członkostwo w grupach oraz raportowanie użycia i stanu zabezpieczeń oparte na zaawansowanym uczeniu maszynowym.

Usługa Intune zapewnia zarządzanie urządzeniami przenośnymi i aplikacjami mobilnymi na popularnych platformach: Windows, Mac OS X, Windows Phone, iOS i Android1. Gdy usługa Intune jest połączona z programem System Center Configuration Manager w konfiguracji hybrydowej, można również zarządzać serwerami z systemami Mac, Unix i Linux oraz komputerami z systemem Windows Server w jednej konsoli zarządzania.

Wbudowane funkcje zarządzania urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365 stanowią podzestaw funkcji oferowanych w usłudze Intune. Funkcje zarządzania urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365 umożliwiają administratorom informatycznym sterowanie tym, które urządzenia mają dostęp do danych usługi Office 365, udostępnianie opcji usunięcia danych firmowych usługi Office 365 bez wymazywania całego urządzenia oraz zarządzanie ustawieniami urządzenia, takimi jak wymaganie blokady PIN-em, wykrywanie zdjęcia zabezpieczeń (jailbreak) i szyfrowanie. Jeśli potrzebujesz ochrony wykraczającej poza funkcje usługi Office 365, subskrybuj usługę Intune, aby uzyskać dodatkowe możliwości zarządzania urządzeniami i aplikacjami. Usługa Intune zapewnia firmom kompleksowe zarządzanie urządzeniami przenośnymi i komputerami, a także szczegółowe zarządzanie firmowymi aplikacjami, takimi jak aplikacje usługi Office 365 i inne.

Niektóre składniki planu Enterprise Mobility + Security E5 można kupić osobno, w tym usługi Azure Active Directory, Microsoft Advanced Threat Analytics oraz Intune. Jednak składniki te zaprojektowano pod kątem współdziałania, tak aby tworzyły kompleksowe rozwiązanie pomagające w określeniu strategii dotyczącej mobilności i zabezpieczeń — na dziś i na przyszłość. Ponadto zakup pakietu jest też korzystniejszy niż kupowanie poszczególnych składników osobno.

Aby przeczytać więcej o bieżącym stanie urządzeń, tożsamości i zabezpieczeń oraz o tym, jakie korzyści zapewniają rozwiązania oparte na chmurze, pobierz oficjalny dokument informacyjny dotyczący pakietu Enterprise Mobility + Security.

1Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu. Sprawdź, które aplikacje są dostępne w Twoim kraju/regionie.