Najważniejsze pytania

|

Platforma Microsoft 365 to chmura wydajności zaprojektowana, aby pomóc w sprawnym realizowaniu pomysłów i prowadzeniu firmy. Platforma Microsoft 365 to nie tylko aplikacje, takie jak Word, Excel i PowerPoint — to połączenie najlepszych w swojej klasie aplikacji zwiększających produktywność z zaawansowanymi usługami w chmurze, zarządzaniem urządzeniami i zaawansowanymi zabezpieczeniami w jednym, połączonym środowisku.

Korzystaj z profesjonalnej poczty e-mail i kalendarza, aby docierać do klientów i współpracowników niezależnie od tego, dokąd się udasz.

Przechowuj pliki, korzystaj z nich i udostępniaj je z dowolnego miejsca dzięki 1 TB magazynu online dla każdego użytkownika.

Zapewnij całemu zespołowi dostęp do tych samych informacji za pomocą czatu grupowego, spotkań online i połączeń telefonicznych w usłudze Microsoft Teams —centrum pracy zespołowej.

Chroń pracowników, dane i informacje o klientach dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i zarządzaniu urządzeniami.

Odwiedź naszą witrynę, aby dowiedzieć się więcej o tym, co zawiera platforma Microsoft 365 i jak pomoże Twojej firmie.

Niektóre plany usługi Office 365 to teraz plany platformy Microsoft 365. Nowa nazwa, ta sama wysoka wartość, ta sama cena.
 

  • Teraz subskrypcja Office 365 Business Essentials to subskrypcja Microsoft 365 Business Basic
  • Teraz subskrypcja Office 365 Business Premium to subskrypcja Microsoft 365 Business Standard
  • Teraz subskrypcja Microsoft 365 Business to subskrypcja Microsoft 365 Business Premium
  • Teraz subskrypcja Office 365 Business to subskrypcja Aplikacje Microsoft 365 dla firm
  • Teraz subskrypcja Office 365 ProPlus to subskrypcja Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Zmieniliśmy nazwę, aby lepiej odzwierciedlała zakres funkcji i korzyści w subskrypcji. Platforma Microsoft 365 zawiera wszystkie znane składniki usługi Office 365, w tym najlepsze w swojej klasie aplikacje pakietu Office, inteligentne usługi w chmurze i zaawansowane zabezpieczenia.

Nie, nie ma żadnych zmian cen ani cech produktów w planach dla małych i średnich firm. Dostępne są te same plany, tylko ze zaktualizowanymi nazwami.

Nie musisz wykonywać żadnych czynności. Twoja subskrypcja usługi Office 365 automatycznie zmieni nazwę na Microsoft 365. Nazwa subskrypcji zmieni się na nową w portalu administracyjnym i na miesięcznych wyciągach rozliczeniowych.

Wszystkie usługi platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 są dostępne przez 99,9% czasu z gwarancją finansową.

Subskrybenci mogą zainstalować aplikacje pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach i 5 urządzeniach przenośnych. Hybrydowe urządzenia z systemem Windows, takie jak Microsoft Surface Pro, można traktować jako komputer PC albo jako tablet.

Poniższe linki umożliwiają porównanie opcji:

Wprowadzenie

|

Tak. Możesz dołączyć profesjonalną niestandardową domenę poczty e-mail jako część subskrypcji platformy Microsoft 365 lub korzystać z już istniejącej domeny zarejestrowanej za pośrednictwem innego dostawcy. Zobacz często zadawane pytania dotyczące domen na platformie Microsoft 365.

Tak. Jeśli kupisz licencje platformy Microsoft 365 dla kont utworzonych podczas korzystania z bezpłatnej wersji próbnej, informacje i ustawienia konfiguracji z tych kont użytkowników pozostaną niezmienione. Po wygaśnięciu bezpłatnej wersji próbnej będziesz mieć dodatkowych 30 dni na zakup platformy Microsoft 365, zanim informacje dotyczące konta zostaną wymazane. Po wymazaniu informacji dotyczących konta wersji próbnej nie będzie można ich odzyskać.

Konfigurowanie platformy Microsoft 365 to wskazówki krok po kroku. Wystarczy kilka szybkich czynności, aby utworzyć konto na platformie Microsoft 365, skonfigurować nazwę domeny organizacji i dodać konta użytkowników, zainstalować aplikacje pakietu Office oraz przenieść dotychczasową pocztę e-mail do platformy Microsoft 365.

Pomoc techniczna i ceny

|

Subskrypcje platformy Microsoft 365 zapewniają pomoc techniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez telefon i Internet. Istnieją dodatkowe opcje pomocy technicznej w zależności od etapu decyzji o uaktualnieniu do platformy Microsoft 365. Zobacz wszystkie opcje pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej dotyczącej platformy Microsoft 365.

Aplikacje pakietu Office instalowane na komputerze PC lub Mac, takie jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook, są dostępne także poza trybem online.
 

Dzięki usłudze OneDrive na platformie Microsoft 365 uzyskujesz magazyn plików, do którego masz dostęp także offline. W razie wprowadzenia zmian w trybie offline zostaną one zsynchronizowane z usługą OneDrive i pozostałymi urządzeniami po ponownym nawiązaniu połączenia.
 

Program Outlook pozwala czytać wiadomości e-mail już dostarczone do skrzynki odbiorczej oraz tworzyć nowe wiadomości e-mail i wezwania na spotkania. Skrzynka odbiorcza i skrzynka nadawcza zostaną zsynchronizowane na pozostałych urządzeniach po ponownym nawiązaniu połączenia.

Stosujemy zaawansowane mechanizmy ochrony danych klientów przed nieupoważnionym dostępem i używaniem przez nieautoryzowane osoby, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz mechanizmy uniemożliwiające klientom uzyskiwanie dostępu do danych innych klientów. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Kto ma dostęp do danych klientów i na jakich warunkach.

Płacić można wszystkimi popularnymi kartami kredytowymi, a kwota za subskrypcję będzie widoczna na wyciągu z karty kredytowej. W przypadku planów platformy Microsoft 365 dla firm istnieje możliwość otrzymania faktury, a rozliczenie może być miesięczne lub roczne, zależnie od wybranych usług. Gdy tylko faktura będzie gotowa do wglądu, otrzymasz stosowną wiadomość e-mail. Jeśli podczas kupowania subskrypcji został podany numer zamówienia, będzie on zamieszczony na fakturze.

Aby klienci mieli jak największą swobodę, dostępne są różne opcje płatności.

W przypadku planów Microsoft 365 Business Basic, Aplikacje dla firm, Business Standard i Business Premium możliwe są tylko opłaty miesięczne lub roczne.
  • Opłaty z odnawianiem comiesięcznym: płacisz co miesiąc i możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie.
  • Opłaty ze zobowiązaniem rocznym: wykupujesz roczną subskrypcję, ale możesz wybrać opłaty miesięczne albo zapłacić za cały rok przy tworzeniu konta. Ta opcja płatności umożliwia uzyskanie rabatu.
W przypadku planów Microsoft 365 Enterprise i Office 365 Enterprise (włącznie z planami autonomicznymi, takimi jak Exchange Online) i Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw możliwe są opłaty z odnawianiem corocznym.
  • Opłaty z odnawianiem corocznym: wykupujesz roczną subskrypcję, ale możesz wybrać opłaty miesięczne albo zapłacić za cały rok przy tworzeniu konta.

Tak. Jeśli potrzeby Twojej firmy się zmienią, możesz przenieść swoje konto do innego planu.

Tak, można mieszać i dopasowywać plany platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że istnieją pewne ograniczenia licencyjne na poziomie planu. Plany Microsoft 365 Business Basic, Aplikacje dla firm, Business Standard i Business Premium mają ograniczenie do 300 użytkowników, a plany Enterprise są dla nieograniczonej liczby użytkowników. Na przykład w ramach jednej dzierżawy możesz kupić 300 stanowisk planu Business Premium, 300 stanowisk planu Business Standard i 500 stanowisk planu Enterprise E3.

Wielu klientów kupuje wersję produktu dla firm, a następnie, w zależności od potrzeb, mogą oni wybrać dowolną liczbę usług w postaci dodatków do platformy Microsoft 365 i usługi Office 365, aby dopełnić swoje implementacje platformy Microsoft 365 i usługi Office 365.

Klienci z subskrypcjami platformy Microsoft 365 E3 są uprawnieni do zakupu funkcji zgodności na platformie Microsoft 365 E5 i zabezpieczeń zawartych w planie Microsoft 365 E5 jako dodatków do posiadanych subskrypcji planu Microsoft 365 E3. W zależności od poziomu subskrypcji klienci mogą także łączyć subskrypcje platformy Microsoft 365 Enterprise z planami i dodatkami z platformy Azure, usługi Dynamics 365, pakietu Enterprise Mobility + Security i usługi Office 365.

Ponadto klienci mogą zdecydować się na zakup funkcji od jednego z tysięcy zewnętrznych dostawców dostępnych w Sklepie Office.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Jednak zależnie od produktu i typu wykupionej subskrypcji może występować kara za anulowanie umowy przed jej zakończeniem. Subskrypcje odnawiane i opłacane co miesiąc można anulować w dowolnym momencie bez kary. W subskrypcjach odnawianych corocznie, które są opłacane co miesiąc, mogą występować pewne kary w przypadku wcześniejszego anulowania. W subskrypcjach odnawianych corocznie, które są opłacane z góry, opłata nie jest zwracana w przypadku anulowania subskrypcji przed zakończeniem pełnego okresu umowy. Przeczytaj całą umowę subskrypcyjną dotyczącą usług online firmy Microsoft.

Twoje dane należą do Ciebie. Jeśli anulujesz subskrypcję platformy Microsoft 365, możesz pobrać swoje dane (np. wiadomości e-mail i dokumenty z witryn zespołów) i zapisać je w innej lokalizacji. Przed anulowaniem zapisz dane. Po anulowaniu subskrypcji dane skojarzone z kontem platformy Microsoft 365 będą dostępne dla administratorów na koncie o ograniczonej funkcjonalności przez 90 dni.

Firma Microsoft ma doskonały ekosystem partnerów, którzy są ekspertami w zakresie instalowania, dołączania i wdrażania platformy Microsoft 365. Mogą oni również współpracować z klientem w celu opracowania niestandardowych rozwiązań dla jego firmy. Możesz znaleźć partnera firmy Microsoft w swojej okolicy.

Tak. Usługa FastTrack pomaga przyspieszyć wdrażanie i adaptację platformy Microsoft 365 oraz migrację danych, co pozwala szybciej zapewnić wartość biznesową. Klienci posiadający uprawniające subskrypcje platformy Microsoft 365 mogą korzystać z usługi FastTrack bez ponoszenia dodatkowych kosztów w całym czasie trwania subskrypcji. Zaloguj się w usłudze Microsoft FastTrack, aby poprosić o pomoc i rozpocząć pracę.

Dostępne są rabaty dla klientów z umowami dla przedsiębiorstw (zazwyczaj w przypadku co najmniej 250 licencji), którzy chcą dokonać zakupu w ramach licencjonowania zbiorowego. Ekspert firmy Microsoft może pomóc Ci przeanalizować opcje zakupu dla dużych przedsiębiorstw i wybrać najlepszą z nich.

iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.