Usługi Microsoft Power Apps i Microsoft Power Automate

Pokonuj wyzwania biznesowe dzięki narzędziom o niskiej konieczności używania kodu dla Twoich zespołów

Two device screens showing different views within Power Apps

Twórz aplikacje, przepływy pracy i niestandardowe, zaawansowane formularze, aby usprawniać procesy.


A device screen showing a public group in SharePoint

Twórz lepsze rozwiązania, aby zwiększać produktywność

Umożliwiaj swoim użytkownikom tworzenie potrzebnych im rozwiązań — gdy tylko ich potrzebują. Twórz zaawansowane formularze interakcyjne w programie SharePoint.

Łatwo dodawaj w firmie automatyzację

Szybko automatyzuj przepływy pracy, upraszczaj zadania za pomocą logiki biznesowej i łącz procesy przy użyciu usługi Microsoft Power Automate.

A screenshot of Power Apps showing a visualization of a workflow
A device screen showing Microsoft Teams

Wyzwól pracę zespołową dzięki aplikacjom niestandardowym o niskim użyciu kodu

Błyskawicznie opracowuj aplikacje za pomocą usług Power Apps do użytku na różnych urządzeniach i w usłudze Microsoft Teams.

Łącz wizualizacje i aplikacje, aby napędzać działania

Uzupełnij aplikacje i procesy o sztuczną inteligencję i szczegółowe informacje pochodzące z usług Power BI i Microsoft Graph oraz z procesów poznawczych.

A device screen showing a report open in a private group in SharePoint

Uzyskaj usługi Power Apps i Power Automate wraz z platformą Microsoft 365


Poznaj dodatkowe zasoby

Wdrożenie FastTrack

Zaplanuj wdrożenie platformy Microsoft 365 z pomocą usługi Microsoft FastTrack.

Centrum zasobów aplikacji biznesowych programu SharePoint

Osiągnij sukces z programem SharePoint. Zapoznaj się z m.in. analizami przypadków, oficjalnymi dokumentami, pokazami i badaniami.

Biblioteka dotycząca produktywności

Uzyskaj wskazówki i zasoby dla swojej organizacji.

Społeczność usługi Power Apps

Uzyskaj wskazówki i porady od innych użytkowników i ekspertów firmy Microsoft.

Program SharePoint z usługą Power Apps

Korzystaj z usługi Power Apps, która zastąpiła program InfoPath, aby zwiększać produktywność w programie SharePoint bez pisania kodu.

Społeczność usługi Microsoft Power Automate

Uzyskaj wskazówki i porady od innych użytkowników i ekspertów usługi Microsoft Power Automate.


Dowiedz się więcej o naszych produktach

Dowiedz się więcej o naszych produktach

SharePoint

Umożliwia połączenie w jednym miejscu ludzi, zawartości i aplikacji w celu zapewnienia płynnej współpracy.

Power Apps

Łatwo przekształcaj wiedzę biznesową w rozwiązania. Zwiększ możliwości pracowników, aby uzyskiwać wyniki.

Usługa Microsoft Power Automate

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między aplikacjami i usługami, aby uzyskiwać powiadomienia i nie tylko.


Obserwuj usługi Microsoft Power Apps i Power Automate

Obserwuj usługę Power Apps w serwisie Twitter

Obserwuj usługę Power Automate w serwisie Twitter