Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Spełnij najbardziej rygorystyczne wymagania w przedsiębiorstwie

Usługa Power BI pozwala zachować bezpieczeństwo oraz zapewnić spójność i dokładność danych w czasie rzeczywistym w całej organizacji.

Unifikacja samoobsługi i analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Zmniejsz koszty i ogranicz złożone procedury korzystania z wielu rozwiązań analitycznych dzięki platformie do kompleksowej analizy biznesowej (BI), przeprowadzanej samodzielnie lub w przedsiębiorstwie.

Zobacz, co mówią niezależne firmy badawcze

Logo Gartner

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie z kwietnia 2023 r. Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms.1

Logo Forrester

Dowiedz się, dlaczego firma Microsoft otrzymała najwyższy wynik spośród wszystkich dostawców w kategorii strategii w raporcie The Forrester Wave™: Augmented Business Intelligence Platforms, z drugiego kwartału 2023 r.

Dynamiczna innowacja użytkownika

Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji, danych big data, wizualizacji, osadzonej analizy i certyfikowanych zestawów danych. Cotygodniowe i miesięczne aktualizacje oparte na pomysłach od globalnej społeczności użytkowników usługi Power BI zapewniają, że Twoje rozwiązanie oferuje najlepsze środowisko i najbardziej innowacyjną technologię.

Buduj swoją działalność w oparciu o bezpieczną analizę danych

Zastosuj etykiety poufności do danych usługi Power BI przy użyciu usługi Microsoft Purview Information Protection w znanym środowisku platformy Microsoft 365.

Rozszerzaj ochronę przed utratą danych i ład na użytkowników usługi Power BI, w tym udostępnianie raportów, dzięki usłudze Microsoft Defender for Cloud Apps.

W większym stopniu spełniaj wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności dzięki nadzorowi nad danymi wrażliwymi przy użyciu podejścia BYOK (bring your own key).

Pomóż chronić dane organizacji przy użyciu zabezpieczeń usługi Power BI z tagami usług, usługą Microsoft Azure Private Link i usługą Azure Virtual Network.

Obraz przedstawiający kobietę patrzącą na ekran laptopa

Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut

Platformę Microsoft 365 wyposażono w intuicyjne funkcje i dobrze znany interfejs użytkownika. Przekonaj się, jak łatwo i szybko można dzięki nim tworzyć przydatne wizualizacje danych, udostępniać szczegółowe informacje oraz administrować analizą biznesową w całej organizacji.

Dostęp do analiz w dowolnym miejscu

Połącz się z dowolnym źródłem danych, lokalnym lub w chmurze. Następnie przekształcaj te dane w szczegółowe informacje za pomocą interakcyjnych raportów i pulpitów nawigacyjnych oraz udostępniaj je na dowolnym urządzeniu.

Podejmuj decyzje oparte na danych w kontekście

Wzbogacaj pulpity nawigacyjne usługi Power BI o zawartość programów Microsoft Excel, Power Apps i Visio, a następnie osadzaj je w aplikacji Teams, SharePoint lub eksportuj do programu PowerPoint, abyście Ty i Twój zespół mieli możliwość podejmowania świadomych decyzji bez przełączania aplikacji.

Zrzut ekranu przedstawiający pobieranie zablokowanej zawartości

Zwiększ efektywność publikowania i dokładność zawartości analiz biznesowych

Szybko i bez obaw identyfikuj różnice oraz przenoś zawartość ze środowiska deweloperskiego i testowego do środowiska produkcyjnego, korzystając z prostych wskazówek wizualnych w potokach wdrożenia.

Dostosuj wdrożenie analizy biznesowej

Wydobądź wartość ze swoich danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki elastycznym opcjom wdrażania hybrydowego. Wdróż usługę Power BI za zaporą za pomocą serwera raportów usługi Power BI, zaufaj globalnej sieci bezpiecznych centrów danych w chmurze hostowanych przez firmę Microsoft lub wybierz kombinację obu tych rozwiązań.

Dowiedz się więcej o usłudze Power BI

Przeglądaj zasoby, aby szybko rozpocząć pracę.

Zaplanuj wdrożenie usługi Power BI dla przedsiębiorstw

Poznaj zabezpieczenia usługi Power BI

Przeglądaj dokumentację techniczną

[1] Gartner; Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms; Kurt Schlegel, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Fay Fei, Aura Popa, Radu Miclaus, Edgar Macari, Kevin Quinn, Christopher Long; 5 kwietnia 2023 r.

Firma Gartner to zastrzeżony znak towarowy i oznaczenie usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, które zostały użyte w niniejszym dokumencie po uzyskaniu zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone

Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Poproś o kontakt z naszej strony

Niech specjalista ds. sprzedaży usługi Power BI skontaktuje się z Tobą.