Zdobywaj cenne informacje i podejmuj trafniejsze decyzje dzięki narzędziu Machine Learning Server

Przekształć swoją firmę za pomocą opartych na językach R i Python skalowanych narzędzi analitycznych klasy korporacyjnej, korzystając z własnych danych i wdrożonych inwestycji.

Rozszerz możliwości analityczne języków R i Python w modelu open source

Integracja z platformą Microsoft Azure umożliwiająca skalowalne przetwarzanie oparte na chmurze

Analizuj dane przy użyciu języka R z jeszcze większą szybkością i elastycznością. Zaimplementuj Machine Learning Server w ramach subskrypcji platformy Azure.


Rozbudowuj aplikacje biznesowe za pomocą zintegrowanych funkcji zaawansowanej analityki

Dostarczaj funkcje analizy danych Big Data, modelowania predykcyjnego i uczenia maszynowego, aby integrować rozwiązania z kluczowymi aplikacjami, korzystając z danych znajdujących się w dowolnej lokalizacji — chmurze, środowiskach hybrydowych lub lokalnych.Dowiedz się więcej o programie Machine Learning Server

Machine Learning Server to wydajna, zaawansowana platforma analityczna, którą można bezproblemowo zintegrować z posiadaną infrastrukturą do obsługi danych. Dzięki temu można używać dostępnego w modelu open source języka R i innowacyjnych rozwiązań firmy Microsoft do tworzenia programów analitycznych i dystrybuowania ich w lokalnych lub chmurowych magazynach danych oraz dostarczać wyniki ich działania do pulpitów zarządczych, aplikacji korporacyjnych oraz aplikacji mobilnych i internetowych.

Rozpocznij korzystanie z platformy Machine Learning Server