Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Centrum zaufania

Jak firma Microsoft kategoryzuje dane usług online

Dane używane do dostarczania usług online i usług Professional Services

Osoba używająca pióra na tablecie.

Dane klienta

Dane klienta to wszystkie dane, w tym oprogramowanie i pliki tekstowe, dźwiękowe, wideo i obrazów, które dostarczasz firmie Microsoft lub które są dostarczane w Twoim imieniu przez używanie usług online firmy Microsoft dla przedsiębiorstw, z wyłączeniem usług Microsoft Professional Services. Obejmują one zawartość klienta, czyli dane przekazywane przez Ciebie w celu przechowywania lub przetwarzania, a także aplikacje przekazywane do dystrybucji za pośrednictwem usługi w chmurze firmy Microsoft dla przedsiębiorstw.

Dane klienta obejmują na przykład wiadomości e-mail i załączniki usługi Exchange Online, raporty usługi Power BI, zawartość witryn usługi SharePoint Online i konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Osoba pracująca na wielu laptopach.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Dane związane z możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną to dane osoby, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, np. jej imię i nazwisko, numer PESEL, współrzędne lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jeden element danych specyficzny dla tożsamości fizycznej, psychologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

Firma Microsoft używa tej samej definicji RODO w odniesieniu do danych osobowych. Dane osobowe obejmują dane pseudonimizowane. Oprócz tego, że są podzestawem danych administratora lub danych płatności, dane osobowe są podzestawem wszystkich przedstawionych powyżej kategorii danych.

Osoba z założonym zestawem słuchawkowym siedzi przed dużymi monitorami komputerowymi, uśmiecha się i patrzy w jedną stronę.

Dane usług Professional Services

Dane usług Professional Services to wszystkie dane, w tym wszystkie pliki tekstowe, dźwiękowe, wideo i obrazów oraz oprogramowanie, które są dostarczane firmie Microsoft przez klienta lub w jego imieniu (lub do uzyskania których z produktu klient upoważnił firmę Microsoft) albo są uzyskiwane lub przetwarzane przez firmę Microsoft albo w jej imieniu za pośrednictwem kontaktu z firmą Microsoft w celu uzyskania usług Professional Services.

Definicje innych danych firmy Microsoft

Dane administratora

Dane administratora to informacje o administratorach podawane podczas rejestracji, zakupu lub administrowania usługami firmy Microsoft, takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail. Obejmują one także zagregowane informacje dotyczące użycia i dane skojarzone z kontem, takie jak wybierane kontrolki. Danych administratora używamy w celu świadczenia usług, przeprowadzania transakcji, obsługi konta oraz wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Dane płatności

Dane płatności to informacje podane przez Ciebie podczas dokonywania zakupów online u firmy Microsoft. Mogą one zawierać numer karty kredytowej i kod zabezpieczający, imię i nazwisko oraz adres do rozliczeń, a także inne dane finansowe. Danych płatności używany do przeprowadzania transakcji oraz do wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Obserwuj firmę Microsoft