Jak firma Microsoft kategoryzuje dane usług online

Dane używane do dostarczania usług online i usług Professional Services

Definicje innych danych firmy Microsoft

Dane administratora

Dane administratora to informacje o administratorach podawane podczas rejestracji, zakupu lub administrowania usługami firmy Microsoft, takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail. Obejmują one także zagregowane informacje dotyczące użycia i dane skojarzone z kontem, takie jak wybierane kontrolki. Danych administratora używamy w celu świadczenia usług, przeprowadzania transakcji, obsługi konta oraz wykrywania oszustw i zapobiega im.

Dane płatności

Dane płatności to informacje podane przez Ciebie podczas dokonywania zakupów online u firmy Microsoft. Mogą one zawierać numer karty kredytowej i kod zabezpieczający, imię i nazwisko oraz adres do rozliczeń, a także inne dane finansowe. Danych płatności używany do przeprowadzania transakcji oraz do wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Dane związane z możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną to dane osoby, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, np. jej imię i nazwisko, numer PESEL, współrzędne lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jeden element danych specyficzny dla tożsamości fizycznej, psychologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

 

Firma Microsoft używa tej samej definicji RODO w odniesieniu do danych osobowych. Dane osobowe obejmują dane pseudonimizowane. Oprócz tego, że są podzestawem danych administratora lub danych płatności, dane osobowe są podzestawem wszystkich przedstawionych powyżej kategorii danych.