Jak firma Microsoft kategoryzuje dane usług online

Dane używane do dostarczania usług online i usług Professional Services

Definicje innych danych firmy Microsoft

Dane administratora

Dane administratora to informacje o administratorach podawane podczas rejestracji, zakupu lub administrowania usługami firmy Microsoft, takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail. Obejmują one także zagregowane informacje dotyczące użycia i dane skojarzone z kontem, takie jak wybierane kontrolki. Danych administratora używamy w celu świadczenia usług, przeprowadzania transakcji, obsługi konta oraz wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Dane płatności

Dane płatności to informacje podane przez Ciebie podczas dokonywania zakupów online u firmy Microsoft. Mogą one zawierać numer karty kredytowej i kod zabezpieczający, imię i nazwisko oraz adres do rozliczeń, a także inne dane finansowe. Danych płatności używany do przeprowadzania transakcji oraz do wykrywania oszustw i zapobiegania im.