Prejsť na hlavný obsah
Microsoft 365
Prihlásiť sa na odber

Nové funkcie orientované na používateľov v službe Microsoft 365, celosvetovom pracovnom cloude

Dnes sme na konferencii Microsoft Build 2019 predstavili najnovšie inovácie v službe Microsoft 365. Už sú to takmer dva roky, čo sme po prvýkrát vydali službu Microsoft 365, ktorá do jedného riešenia spájala služby Office 365, systém Windows 10 a balík Enterprise Mobility + Security. Odvtedy sme predstavili nové ponuky ako Microsoft Teams, Microsoft Search a Microsoft Stream, pomocou ktorých sme vytvorili skupinu úzko prepojených prostredí, ktoré sú používateľom všade k dispozícii vždy, keď potrebujú efektívne pracovať. V mnohých smeroch vlastne nasledujeme rovnaký trend, aký sme uplatňovali pri balíku Office niečo pred viac ako 30 rokmi, keď sme kombináciou programov Word, Excel a PowerPoint vytvorili najpoužívanejší balík pracovných aplikácií na svete. Prostredníctvom služby Microsoft 365 vytvárame celosvetový pracovný cloud – riešenie, ktoré ľuďom pomôže efektívnejšie spolupracovať z ľubovoľného zariadenia. Dnešné aktualizácie predstavujú ďalší krok pri vytváraní nového spôsobu práce tým, že odstraňujú prekážky medzi ľuďmi a v rámci aplikácií či zariadení.

Základ pre všetky tieto inovácie tvorí Microsoft Graph, ktorý bezpečným spôsobom a v súlade s nariadeniami zaznamenáva pracovnú aktivitu našich zákazníkov do Microsoft Cloudu. Na základe dokumentov, aplikácií a zariadení poskytuje kontext o práci organizácie a tým pomáha vývojárom vytvárať prostredie orientované na používateľov, ktoré možno používať bez ohľadu na platformu. Microsoft Graph stojí za najdôležitejšími súčasťami služby Microsoft 365, od výlučne cloudových funkcií ako Microsoft Teams, Microsoft Search a MyAnalytics, až po modernú spoluprácu v existujúcich aplikáciách ako Word, Excel a PowerPoint, na ktorú sa využíva cloud. Čítajte ďalej a získajte najnovšie aktuality o týchto funkciách a základných vývojárskych technológiách, vďaka ktorým vznikli.

Využitie otvoreného webu s prehliadačom Microsoft Edge bez ohľadu na to, či si web prehliadate alebo ho vyvíjate

V decembri sme oznámili náš zámer prevziať open-source projekt Chromium a začleniť ho do vývoja prehliadača Microsoft Edge pre počítače. Sme radi, že môžeme spolupracovať so širšou open-source komunitou Chromium a dosiahnuť tak lepšiu kompatibilitu webu pre našich zákazníkov aj nižšiu mieru fragmentácie webu pre všetkých webových vývojárov. Dnes na konferencii Build predstavujeme viacero nových funkcií pre nasledujúcu verziu prehliadača Microsoft Edge pre Windows 10, ktoré riešia niektoré zo základných problémov dnešných prehliadačov vrátane týchto:

  • Režim Internet Explorera – režim Internet Explorera integruje Internet Explorer priamo do nového prehliadača Microsoft Edge vo forme novej karty. Vďaka tomu môžu podniky v modernom prehliadači používať aj staršie aplikácie založené na Internet Exploreri.
  • Nástroje na ochranu osobných údajov – ďalšie kontrolné mechanizmy, ktoré zákazníkom umožňujú vybrať si v prehliadači Microsoft Edge medzi 3 úrovňami ochrany osobných údajov: Neobmedzené, Vyvážené a Prísne. V závislosti od toho, ktorú možnosť vyberiete, Microsoft Edge upraví možnosti vášho sledovania na webe tretími stranami. Zákazníci tak v rámci prispôsobeného prostredia získajú viac možností a vyššiu transparentnosť.
  • Kolekcie – V snahe riešiť preťaženie informáciami, ktoré v súčasnosti zákazníci na webe pociťujú, vám Kolekcie umožňujú efektívnejšie zhromažďovať, usporadúvať, zdieľať a exportovať obsah, pričom všetko je integrované v Office.

Vývojárov, ktorí vytvorili webové lokality alebo doplnky kompatibilné so službou Chromium, môžeme ubezpečiť, že bez akejkoľvek dodatočnej práce budú rovnako kompatibilné aj v prehliadači Microsoft Edge. Tieto a ďalšie funkcie začneme zavádzať postupne s blížiacim sa širším spustením nasledujúcej verzie prehliadača Microsoft Edge. Najnovšie zostavy Preview si môžete stiahnuť na lokalite Microsoft Edge Insider. Ďalšie podrobnosti o dnešných oznámeniach nájdete na našom blogu pre vývojárov.

Nová trieda zdieľaných interaktívnych webových prostredí, ktoré používajú platformu Fluid Framework

Medzi naše záväzky patrí aj snaha o zlepšenie možností práce s webom a spolupráce na ňom vo všetkých prehliadačoch. Dnes predstavujeme Fluid Framework, vývojársku technológiu na tvorbu novej triedy zdieľaných interaktívnych prostredí na webe. Ponúka tri kľúčové funkcie. Po prvé, funkcie používajúce platformu Fluid Framework budú podporovať spolutvorbu webového obsahu a obsahu dokumentov viacerými osobami v takom rozsahu a takou rýchlosťou, aká v tomto odvetví ešte nebola. Po druhé, platforma poskytuje model dokumentu zložený zo súčastí, ktorý autorom umožňuje rozložiť obsah na jednotlivé preddefinované bloky. Na týchto blokoch možno spolupracovať, dajú sa používať v rôznych aplikáciách a skombinovať do nového, flexibilnejšieho typu dokumentu. Po tretie, Fluid Framework vytvára priestor, aby sa popri ľuďoch uplatnili aj inteligentní agenti a pomáhali preložiť text, načítať obsah, navrhnúť úpravy, vykonať kontroly dodržiavania súladu a ďalšie činnosti. Chceme, aby bola táto technológia široko dostupná pre vývojárov a integrujeme ju do prostredia služby Microsoft 365, teda do produktov ako Word, Teams a Outlook, aby mohla zmeniť váš spôsob práce s týmito nástrojmi. V priebehu tohto roka predstavíme súpravu SDK aj prvé skúsenosti podporované platformou Fluid Framework.

Snímka obrazovky znázorňujúca Fluid Framework v akcii. Preklad prebieha naživo na deviatich rôznych obrazovkách.

Prechod od príkazov ku konverzáciám: nový prístup k inteligentným agentom

Na konferencii Build sme dnes predviedli nový prístup k virtuálnym agentom, ktorý presahuje obmedzenia nezávislých príkazov a prechádza ku skutočným konverzáciám. Tradičný prístup k virtuálnym agentom sa spolieha na manuálne spravovanú množinu odborných znalostí alebo snáh priradiť to, čo osoba povie, k príslušnej akcii v serverovom systéme. V dôsledku toho dnes virtuálni agenti nedokážu kombinovať znalosti ani prenášať kontext z jednej interakcie na druhú.

Minulý rok spoločnosť Microsoft získala spoločnosť Semantic Machines, jedného zo svetových lídrov v oblasti konverzačnej umelej inteligencie. V spolupráci s výskumníkmi spoločnosti Microsoft sme vytvorili prelomovú technológiu konverzačnej umelej inteligencie, ktorá bude základom nového prostredia s viacerými možnosťami, viacerými doménami a viacerými agentmi. Pamäť našej technológie sa vytvára krok po kroku, aby ste mohli pracovať efektívnejšie. Križuje hranice stanovené zručnosťami a navzájom spája serverové služby v rámci spoločnosti Microsoft aj externe. Navyše sa zameriava na budúcnosť, kde bude mať každá organizácia vlastných agentov s jedinečným kontextom (rovnako ako dnes majú vlastné webové lokality a aplikácie) a kde budú títo agenti bez problémov navzájom spolupracovať.

Tento nový konverzačný nástroj bude integrovaný do Cortany a bude k dispozícii vývojárom okrem iného prostredníctvom architektúry Bot Framework, rovnako ako aj v ďalších prostrediach Azure, pričom bude podporovať konverzácie v celej spoločnosti aj v ekosystéme našich zákazníkov.

Odvodenie podrobných prehľadov o efektívnych pracovných trendoch so službou Microsoft Graph data connect

Údaje môžu byť hnacím motorom kultúrnej zmeny a nových spôsobov práce. Dnes sme oznámili všeobecnú dostupnosť služby Microsoft Graph data connect, ktorá pomáha organizáciám bezpečne a primerane spájať pracovné údaje z Microsoft Graphu so svojimi vlastnými obchodnými údajmi pomocou služby Azure Data Factory. Microsoft Graph je úžasným zdrojom, ktorý jednotlivcom aj organizáciám pomáha porozumieť ich spôsobu práce. Bez údajov o kontexte a výstupov práce, ako je napríklad predaj alebo obchodný výkon, však prehľad nikdy nebude úplný. Služba Data connect umožňuje organizáciám udržať si kontrolu nad svojimi údajmi a zároveň ich spájať bezpečným spôsobom, ktorý dodržiava normy, vďaka čomu môžu organizácie odvodiť podrobné prehľady o efektívnych pracovných trendoch, ktoré môžu rozšíriť do celej organizácie. V tomto blogovom príspevku získate ďalšie informácie o všetkých oznámeniach z konferencie Build 2019 súvisiacich s Microsoft Graphom.

Prienik do kolektívnych vedomostí organizácie pomocou služby Microsoft Search

Dnes oznamujeme všeobecnú dostupnosť služby Microsoft Search, ktorú začíname zavádzať zákazníkom. Kolektívne vedomosti organizácie sú jedným z jej najsilnejších nástrojov a služba Microsoft Search poskytuje možnosť čerpať z nich bez toho, aby ste museli prerušiť svoju prácu. Pole Hľadať teraz nájdete na rovnakom dobre viditeľnom mieste vo všetkých prostrediach služby Microsoft 365, ktoré denne používate, vrátane balíka Office, systému Windows, aplikácie Outlook a služieb SharePoint, OneDrive a Bing. Vďaka úzkemu prepojeniu s Microsoft Graphom vám služba Microsoft Search umožní objaviť relevantných ľudí, obsah, príkazy a aktivity zo služby Microsoft 365 vždy, keď to potrebujete – či už zo stolného počítača v práci alebo z mobilného zariadenia, keď ste na cestách. V tomto blogovom príspevku získate ďalšie informácie o službe Microsoft Search.

Obrázok služby Microsoft Search. Používateľ zadal slovné spojenie „Daisy office“ a v zozname sa zobrazili kontakty, súbory a lokality.

Minimalizácia rozptyľovania a sústredenie na prácu so službou MyAnalytics

Na modernom pracovisku, kde sú schôdze nasledujúce tesne po sebe a neodkladné požiadavky prakticky na dennom poriadku, môžu mať ľudia problém nájsť si čas a priestor, aby sa mohli sústrediť na svoju prácu. Toto leto zavedieme nové funkcie služby Microsoft 365 vo verzii Preview, ktoré vám pomôžu zvýšiť prioritu času na sústredenú prácu tým, že v kalendári rezervujú časové bloky na nerušenú sústredenú prácu. S pomocou Microsoft Graphu budú jednotlivé súčasti služby Microsoft 365, ako napríklad Microsoft Teams, automaticky chrániť naplánovaný čas na sústredenú prácu odosielaním oznámení, aby ste mohli bez rozptyľovania pracovať. Služba MyAnalytics vám navyše ponúkne plán sústredenej práce, ktorý vám umožní automatickú rezerváciu denného času na sústredenú prácu na základe vašej dostupnosti a upraví návrhy používajúce umelú inteligenciu na rezerváciu času na sústredenú prácu pre nedokončené úlohy popri vašej práci v Outlooku. Pomôže vám tak vytvoriť si rutinu v súvislosti s časom na sústredenú prácu.

Zdieľateľné video.

Rýchle konanie vďaka funkcii Správy s akciami v Outlooku a vnorené úlohy vo Worde

Rýchle konanie je v dnešnom neustále sa zrýchľujúcom svete nevyhnutnosťou. Odteraz je k dispozícii funkcia Správy s akciami pre Outlook Mobile, vďaka ktorej môžu vývojári využiť výhody adaptabilných kariet v Outlooku. Správy s akciami umožňujú ľuďom vykonať akciu bez toho, aby museli prepínať aplikácie, takže môžu svoju prácu dokončiť rýchlejšie. Pomocou správy s akciou môžete schváliť vyúčtovanie výdavkov, udeliť prístup k dokumentu, rezervovať si čas na sústredenú prácu alebo odpovedať na rýchly prieskum priamo z doručenej pošty. Okrem toho teraz máte možnosť digitálne „poklepať ostatných po pleci“ pomocou vnorenej @zmienky vo wordovom dokumente a priradiť tak kolegovi úlohu, položiť otázku alebo vyzvať na stručnú revíziu dokumentu bez toho, aby ste museli z dokumentu odísť. Vnorené úlohy vo Worde Online môžete očakávať koncom leta.

Snímka obrazovky s časom na sústredenú prácu v službe MyAnalytics.

Návrhy vo Worde: editor v cloude používajúci umelú inteligenciu

Na rôznych miestach v službe Microsoft 365 používame umelú inteligenciu, aby ľudia získali širšie možnosti a podporu pri práci a mohli pracovať efektívnejšie. Dnes sme oznámili funkcie Návrhy vo Worde, ktorá každému používateľovi Wordu poskytne prístup k editoru v cloude využívajúcemu umelú inteligenciu. Funkcia Návrhy vás sleduje pri písaní a poskytuje inteligentné návrhy, aby bol vami písaný text stručnejší, čitateľnejší a inkluzívnejší. Dokáže dokonca použiť aj strojové učenie, aby vám poskytla návrh na prepísanie komplikovaného slovného spojenia. Funkcia Návrhy vám pomôže aj pri čítaní dokumentov tým, že uvádza odhadovaný čas potrebný na prečítanie, extrahuje kľúčové body a dekóduje skratky s využitím údajov z Microsoft Graphu. Funkcia Návrhy vo verzii Preview bude vo Worde Online k dispozícii od júna. Ďalšie informácie o umelej inteligencii v Office a ďalších produktoch a službách od spoločnosti Microsoft nájdete v blogu spoločnosti Microsoft o umelej inteligencii.

Snímka obrazovky s funkciou Návrhy vo Worde, editor používajúci umelú inteligenciu, ktorý pomáha gramatickými a štylistickými návrhmi.

Microsoft Teams: centrum pre všetky aplikácie vášho tímu

Služba Microsoft Teams bude aj ústrednou témou prezentácie služby Microsoft 365 na tohtoročnej konferencii Build – ako aplikácia aj ako vývojárska platforma. Zohráva kľúčovú úlohu ako centrum pre tímovú prácu v službe Microsoft 365 a aktuálne sa používa vo viac ako 500 000 organizáciách. Službu Teams aj naďalej inovujeme, nedávno sme pridali funkcie ako živé titulkovanie, prispôsobené pozadia, ochrana pred únikom údajov a magická kamera tabule. Dnes oznamujeme podporu nových politík, ktoré správcom IT umožňujú prispôsobiť prostredie služby Teams nasadením a pripnutím aplikácií tretích strán a podnikových aplikácií ku konkrétnym rolám alebo oddeleniam.

Nové vývojárske nástroje pre Microsoft 365

Na záver, žiadna z týchto aktualizácií by nebola možná bez vývojárov, ktorí už dnes vytvárajú prostredie na našu prácu v budúcnosti. Kevin Gallo, viceprezident spoločnosti pre vývojársku platformu Microsoft, podrobnejšie hovorí o nových vývojárskych nástrojoch v rámci služby Microsoft 365 v tomto blogovom príspevku. Vývojárom poskytujeme vzrušujúce nové nástroje, ako napríklad úplne nový Windows Terminál modernizovaný tak, aby podporoval súčasný spôsob práce vývojárov. Nová funkcia Natívna reakcia pre Windows ponúka vývojárom jednoduchý spôsob, ako natívne napísať webový kód pre ľubovoľnú platformu. Podsystém Windows pre Linux 2 vylepšuje kompatibilitu s Linuxom a umožňuje natívne spúšťať kontajnery Dockera, čím zjednodušuje vývoj.

Sme veľmi radi, že sa s vami môžeme podeliť o najnovšie aktuality týkajúce sa služby Microsoft 365 a vývojárskej platformy. Ak chcete vidieť tieto technológie v akcii, pozrite si prejavy Vision Keynote, Microsoft 365 Tech Keynote a množstvo relácií o službe Microsoft 365 na lokalite konferencie Build 2019. Už sa nevieme dočkať, čo vytvoríte.