Prejsť na hlavný obsah
Microsoft 365
Prihlásiť sa na odber

Tvorba aplikácií na spoluprácu pomocou služby Microsoft Teams

Pandémia výrazne urýchlila úlohu technológií ako kľúčového faktora pre hybridnú prácu a vývojári stoja v samom centre tejto transformácie. Na poslednej konferencii Microsoft Build sme predstavili aplikácie na spoluprácu – nový typ aplikácií navrhnutý tak, aby spájal ľudí, procesy aj údaje a pomohol používateľom prosperovať na hybridnom pracovisku. Podobne ako mobilné zariadenia od základov zmenili spôsob, akým ľudia používajú softvér, aplikácie na spoluprácu menia spôsob spolupráce ľudí v organizáciách.

S viac ako 270 miliónmi aktívnych používateľov mesačne ponúka Microsoft Teams vývojárom jedinečnú príležitosť vytvárať aplikácie zacielené na spoluprácu. Od začiatku roka 2020 sa počet používateľov, ktorí v službe Teams každý mesiac aktívne používajú vlastné aplikácie alebo aplikácie tretích strán, zvýšil viac ako desaťnásobne. K dispozícii je viac ako 1 400 aplikácií pre Teams, pričom čoraz viac nezávislých dodávateľov softvéru (Independent Software Vendor, ISV) generuje miliónové ročné príjmy od zákazníkov, ktorí používajú ich aplikácie založené na službách Teams a Microsoft 365. Do budúcnosti očakávame, že vznikajúce technológie spájajúce digitálny a fyzický svet, ako napríklad Microsoft Mesh for Teams, otvoria nové možnosti spolupráce v službe Teams. 

Tento rok na konferencii Build 2022 predstavujeme viacero vylepšení a nových možností pre vývojárov, ktorí vytvárajú aplikácie na spoluprácu pre Teams a Microsoft 365. Pozrite si hlavný príspevok odo mňa a Charlesa Lamanna s názvom Inovácia pomocou aplikácií na spoluprácu tvorených malým množstvom kódu, kde získate stručný prehľad. Pozrite si kompletnú rekapituláciu našich oznámení z konferencie Build. Rozdelili sme ich do troch sekcií: nové spôsoby, ktoré vám umožnia poskytovať používateľom široké možnosti spolupráce; zvýšenie vašej produktivity, lepšie zapojenie používateľov a monetizácia aplikácií. Už sa nevieme dočkať, čo pomocou týchto inovácií vytvoríte!

Poskytnutie širokých možností spolupráce pre používateľov

Predstavujeme rozšírenie Live Share: Interaktívne možnosti aplikácií počas schôdzí cez Teams

Predstavujeme funkciu Live Share, vďaka ktorej nemusíte v schôdzach cez Teams len pasívne zdieľať obrazovku, ale môžete vo svojich aplikáciách umožniť účastníkom aj spoločné pozeranie, spoločnú úpravu, spoločnú tvorbu a ešte oveľa viac. Vývojári môžu použiť nové súpravy Teams SDK vo verzii Preview, ktorými jednoducho rozšíria existujúce aplikácie služby Teams a poskytnú v schôdzach možnosti funkcie Live Share. Live Share využíva výkon modelu Fluid Framework, ktorý podporuje sofistikovanú synchronizáciu stavu, médií a akcií ovládania len s vývojom na strane klienta. Táto synchronizácia sa spustí v inštancii služby Microsoft Azure Fluid Relay hosťovanej a spravovanej v službe Teams, pre vás je to teda zadarmo. Medzi našich prvých partnerov, ktorí pri tvorbe využívajú možnosti funkcie Live Share, patria spoločnosti Frame.io, Hexagon, Skillsoft, MakeCode, Accenture, Parabol a Breakthru. Pozrite si našu reláciu o funkcii Live Share na požiadanie a vyskúšajte nové rozšírenia súpravy Teams SDK.

Pohyblivá ukážka spolupráce v službe Microsoft Teams s využitím funkcie Live Share.

Obrázok 1. Prototyp od spoločnosti Hexagon využívajúci funkciu Live Share umožňuje technikom upraviť 3D modely a simulácie a pridať k nim poznámky počas toho, ako spoločne diskutujú v schôdzach cez Teams.

Všeobecná dostupnosť modelu Fluid Framework a služby Azure Fluid Relay

Fluid Framework je kolekcia opensourceových knižníc JavaScript na strane klienta, ktorá tvorí základ možností na spoluprácu v reálnom čase vo funkcii Live Share. Azure Fluid Relay je plne spravovaná cloudová služba, ktorá podporuje klientov Fluid Framework. Vývojári používajú Fluid Framework a Azure Fluid Relay, aby vo svojich aplikáciách umožnili interaktivitu v reálnom čase nad rámec schôdzí cez Microsoft Teams. Fluid Framework, služba Azure Fluid Relay a príslušná súprava SDK na strane klienta Azure Fluid budú pripravené pre produkčné scenáre a budú k dispozícii v polovici roka 2022. Prihláste sa na odber blogov Microsoft Developer, aby ste mali vždy aktuálne informácie. Pozrite si reláciu na požiadanie a získajte ďalšie informácie o tvorbe webových aplikácií na spoluprácu pomocou modelu Fluid Framework a služby Azure Fluid Relay.

Vytvorenie súčastí Loop aktualizáciou adaptívnych kariet

Súčasti Microsoft Loop sú dynamické jednotky produktivity s akciami, ktoré zostávajú synchronizované a voľne sa premiestňujú v rámci aplikácií Microsoft 365, počnúc chatom cez Teams a Microsoft Outlookom. Dnes predstavujeme vývojárom možnosť vytvárať súčasti Loop. Odteraz môžete jednoducho rozvinúť existujúcu adaptívnu kartu a vytvoriť z nej súčasť Loop alebo vytvoriť novú súčasť Loop založenú na adaptívnej karte. Súčasti Loop založené na adaptívnej karte okrem toho možno zobraziť v editore pomocou súpravy inteligentných funkcií Context IQ, ktorá funguje na pozadí aplikácií a služieb od spoločnosti Microsoft, aby ste mohli priamo napísať e-mail. Rozšírenie Zoho Projects využíva tieto súčasti Loop založené na adaptívnej karte a pomáha zákazníkom skrátiť čas odozvy na incidenty, znížiť výpadky a zlepšiť celkový výkon v rámci zmlúv o úrovni služieb (SLA) tým, že používateľom umožňuje dokončiť tieto úlohy cez Teams a Outlook. Rozšírenie Zoho Projects a riešenie ServiceDesk Plus Cloud sú jednými z prvých produktov integrovaných v aplikáciách Microsoft 365, ktoré implementujú Microsoft Loop. Súkromná verzia Preview tejto funkcie pre vývojárov bude dostupná v júni 2022. Prihláste sa na odber blogov Microsoft Developer alebo nás sledujte na Twitteri @Microsoft365Dev, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Pohyblivá ukážka rozšírenia Zoho Projects, ktoré používa súčasti Loop založené na adaptívnej karte na zákonné schvaľovanie.

Obrázok 2. Rozšírenie Zoho Projects rozširuje možnosti adaptívnych kariet ich premenou na dynamické súčasti Loop, ktoré fungujú v službe Teams aj v Outlooku.

Predstavujeme zostavovač vzorových aplikácií služieb Microsoft Azure Communication Services

Interoperabilita služieb Microsoft Azure Communication Services so službou Teams vám umožňuje vytvoriť prostredie, ktoré podporuje bezproblémovú komunikáciu medzi zákazníkmi v ľubovoľnej vlastnej aplikácii alebo na ľubovoľnej webovej lokalite a zamestnancami, ktorí pracujú v službe Teams. Spoločnosť Teladoc Health napríklad vytvorila prvé vlastné plne integrované riešenie pre klinickú a administratívnu virtuálnu zdravotnú starostlivosť, ktoré tímu ošetrovateľov umožňuje spoluprácu a prístup k relevantným zdravotným údajom priamo zo služby Teams. Môžu tak bez problémov poskytovať virtuálnu starostlivosť pacientom, ktorí sa pripoja z vlastnej aplikácie.

Zobrazenie dvoch obrazoviek vlastnej aplikácie spoločnosti Teladoc Health na poskytovanie virtuálnej zdravotnej starostlivosti vedľa seba. Naľavo je zobrazenie pre tím lekárov, ktoré zobrazuje pacienta, a napravo je zobrazenie pre pacienta, ktoré zobrazuje lekára.

Obrázok 3. Spoločnosť Teladoc Health umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pracovať a pripájať sa zo služby Teams, zatiaľ čo pacienti sa pripájajú z vlastnej aplikácie vytvorenej pomocou služieb Azure Communication Services.

Dnes predstavujeme zostavovač vzorových aplikácií služieb Azure Communication Services, ktorý vývojárom umožňuje do niekoľkých minút jednoducho vytvoriť a nasadiť vzorovú aplikáciu na virtuálne stretnutia bez potreby písania kódu. Prostredníctvom tejto vzorovej aplikácie si zákazníci môžu rezervovať stretnutia, pričom táto funkcia používa Microsoft Bookings. Môžu sa tiež pripojiť k schôdzi cez Teams prostredníctvom vlastnej webovej aplikácie so značkou spoločnosti, zatiaľ čo zamestnanci sa k naplánovaným stretnutiam pripoja cez Teams. Vzorová aplikácie je plne opensourceová a vývojári majú možnosť využiť kód na ďalšie prispôsobenie. Ďalšie informácie nájdete v službe GitHub.

Vylepšenia rozhrania Microsoft Graph API na vloženie chatov a správ z kanálov do vašich aplikácií

Rozhrania Microsoft Graph API na chatovanie umožňujú vývojárom vložiť chaty cez Teams do svojich aplikácií, vďaka čomu môžu používatelia hladko spolupracovať bez toho, aby museli prepínať medzi aplikáciami. Predstavujeme niekoľko nových rozhraní API vo verzii Preview s možnosťami, ako je napríklad povolenie chatov s federovanými používateľmi (napríklad používatelia mimo vášho nájomníka), identifikácia správ, ktoré aktuálny používateľ prečítal alebo neprečítal, a prihlásenie na odber používateľských chatov a zmien členstva. Tieto nové rozhrania API budú všeobecne dostupné v polovici roka 2022. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke na lokalite Docs o chatovej správe ako type zdroja alebo si pozrite reláciu na požiadanie.

SharePoint Framework a Microsoft Viva Pripojenia

SharePoint je najflexibilnejšia platforma na spoluprácu na obsahu, ktorá podporuje funkcie služby Microsoft 365. Rozhranie SharePoint Framework vám teraz umožňuje vytvárať súčasti a stránky na lokalitách SharePoint, v aplikáciách služby Teams a na ďalších miestach. Tvorí jadro našich možností rozšírenia pre novú platformu zamestnaneckej skúsenosti Microsoft Viva Pripojenia. Pozrite si reláciu s postupom, ako vytvoriť prispôsobenú zamestnaneckú skúsenosť pre Viva Pripojenia, ktorá sa priamo integruje s aplikáciami služby Teams.

Zobrazenie modulu Viva Pripojenia v mobilnej aplikácii a na domovskej lokalite v službe Teams vedľa seba.

Obrázok 4. Vzorová aplikácia Microsoft Viva Pripojenia spustená v službe Teams a v mobilnom zariadení.

Rozšíriteľnosť schválení

Schválenia v službe Microsoft Teams pomáhajú všetkým – od pracovníkov prvého kontaktu až po pracovníkov v kancelárii – jednoducho vytvárať, spravovať a zdieľať schválenia priamo počas práce. Predstavujeme rozhrania CRUD API (create, read, update and delete) pre kartu Schválenia. Vývojári môžu pomocou rozhraní API na karte Schválenia povoliť schválenia v rámci podnikových aplikácií a použiť webhooky na sledovanie zmien a podporu pracovných postupov so schváleniami v službe Teams. Rozhrania API na karte Schválenia budú k dispozícii vo verzii Preview v polovici roka 2022. Prihláste sa na odber blogov Microsoft Developer, aby ste mali vždy aktuálne informácie. Pozrite si reláciu na požiadanie a získajte ďalšie informácie.

Zvýšenie produktivity vývojárov

Vytvorte raz a nasadzujte kdekoľvek v službách Teams a Microsoft 365

Dnes oznamujeme všeobecnú dostupnosť novej súpravy Teams SDK, ktorá vám umožňuje vytvoriť aplikácie pre Teams, Outlook aj Office pomocou jedného aplikačného modelu a modelu nasadenia a vytvoriť aplikácie na spoluprácu, ktoré využívajú možnosti relevantné pre jednotlivé produkty. Vývojári teraz môžu inovovať na najnovšiu súpravu Teams JS SDK v2 a manifest aplikácie v1.13, aby mohli vytvoriť produkčné aplikácie služby Teams a spustiť pilotné nasadenie v plnom rozsahu s používateľmi v kanáloch ukážky Outlooku a balíka Office. To vývojárom umožní získať pripomienky a pripraviť sa na distribúciu svojich aplikácií v Outlooku a balíku Office neskôr v tomto kalendárnom roku.

Tieto aktualizácie sú spätne kompatibilné, takže všetky existujúce aplikácie služby Teams budú naďalej fungovať v službe Teams s podporou na úrovni produkčného prostredia. Naše prostredie pre vývojárov v službe Teams vrátane našej dokumentácie pre vývojárov v službe Microsoft Teams, nástrojov, podpory a odkladacieho priestoru kódu bolo aktualizované, aby podporovalo rozšírené aplikácie. Aplikácie s jedným nájomníkom aj aplikácie s viacerými nájomníkmi budete môcť distribuovať pomocou existujúcich možností služby Teams. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si našu reláciu na požiadanie o rozšírení aplikácií služby Teams do služby Microsoft 365.

Pohyblivá ukážka pracovného prostredia MURAL, ktoré rozširuje osobné karty a poskytuje rozšírenia správ na základe vyhľadávania.

Obrázok 5. Pracovné prostredie MURAL rozširuje osobné karty aplikácie Teams a poskytuje rozšírenia správ na základe vyhľadávania na ostatné hostiteľské aplikácie spoločnosti Microsoft.

MURAL patrí medzi prvých partnerov, ktorí svojimi aplikáciami vdychujú život prepojeným online funkciám v službe Teams, Outlooku aj balíku Office, ako je to v príklade uvedenom vyššie. Ten znázorňuje rozšírenie správy založené na vyhľadávaní, ktoré vkladá pracovný priestor MURAL priamo do outlookovej správy ako interaktívnu adaptívnu kartu. Nielen MURAL, ale aj ďalší partneri ako Adobe, eCare Vault, go1, monday.com, Polly, ServiceNow, SurveyMonkey a Zoho nám pomohli tieto nástroje pripraviť. Sme veľmi radi, že ich práve na konferencii Microsoft Build môžeme všeobecne sprístupniť pre všetkých.

Súprava nástrojov Teams pre Visual Studio Code a CLI je teraz všeobecne dostupná

Súpravu nástrojov Teams pre Visual Studio, Visual Studio Code a rozhranie príkazového riadka (CLI) tvoria nástroje na rýchle vytváranie aplikácií služby Teams a Microsoft 365. Či už ste novým členom platformy Teams, alebo skúseným vývojárom, súprava nástrojov Teams predstavuje ten najlepší spôsob na vytvorenie, zostavenie, ladenie, testovanie a nasadenie aplikácií. Dnes s radosťou oznamujeme, že súprava nástrojov Teams pre Visual Studio Code a CLI je teraz všeobecne dostupná. Vývojári môžu začať využitím kostier kódu založených na scenároch pre boty na oznámenia a boty na príkazy a odpovede, automatizovať inovácie na najnovšiu verziu súpravy Teams SDK a ladiť aplikácie priamo do Outlooku a balíka Office. Začnite vytvárať aplikácie pomocou súpravy nástrojov Teams.

Zobrazenie obrazovky v GitHube, ktorá vývojárom znázorňuje kostry kódu založené na scenároch.

Obrázok 6. Zostavovanie aplikácie na oznámenia pre Microsoft Teams pomocou súpravy nástrojov Teams pre Visual Studio Code.

Ovládacie prvky spolupráce v službe Power Apps

Predstavujeme ovládacie prvky spolupráce v službe Power Apps, ktoré vývojárom umožnia presúvať myšou funkcie na spoluprácu v službe Microsoft 365, ako napríklad chaty cez Teams, schôdze, súbory, úlohy v Planneri a ďalšie priamo do vlastných aplikácií vytváraných v službe Power Apps. Ovládacie prvky spolupráce budú k dispozícii vo verzii Preview v polovici roka 2022. Pozrite si reláciu na požiadanie a získajte ďalšie informácie. Prihláste sa na odber blogu o službe Power Apps, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Lepšie zapojenie používateľov a monetizácia aplikácií

Nástroj App Compliance Automation Tool (ACAT) pre Microsoft 365

Microsoft 365 App Compliance Program je navrhnutý tak, aby vyhodnotil a zobrazil dôveryhodnosť aplikácie na základe odvetvových noriem v oblasti zabezpečenia, ochrany osobných údajov a postupov spracovania údajov, ako napríklad SOC 2, PCI DSS a ISO 27001. Predstavujeme nástroj App Compliance Automation Tool pre Microsoft 365 vo verzii Preview. Je určený pre aplikácie vytvorené v službe Azure, aby im pomohol urýchliť cestu vedúcu k dodržiavaniu súladu aplikácií. Pomocou tohto nástroja môžu vývojári automatizovať veľký počet úloh, aby rýchlejšie a jednoduchšie získali certifikáciu. Nástroj vytvára aj zostavy, ktoré môžu vývojári jednoducho zdieľať, čím pomôžu IT oddeleniu získať prehľad o zabezpečení a dodržiavaní súladu v aplikácii. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke App Compliance Automation Tool pre Microsoft 365 na lokalite Docs.

Lepšie spravovanie a možnosti nájdenia aplikácií

Teams Store pomáha používateľom nájsť správne aplikácie prostredníctvom aktualizovaných kategórií aplikácií, vybraných kolekcií aplikácií, odporúčaných top aplikácií a inteligentných odporúčaní na základe toho, čo používajú vaši kolegovia. Na tejto konferencii Microsoft Build sprístupňujeme centrálnu lokalitu v obchode Teams Store, aby sme používateľom pomohli sledovať aplikácie, ktoré používajú v rôznych chatoch cez Teams a skupinových chatoch, a umožnili im zistiť, aké povolenia tieto aplikácie vyžadujú. Zlepšujeme tiež možnosť kontextového zisťovania aplikácií pomocou kariet, rozšírení správ a konektorov, aby sme používateľom pomohli nájsť tie správne aplikácie a zvýšiť používanie aplikácií od nezávislých dodávateľov softvéru v službe Teams. V kontexte písania správ budú napríklad návrhy rozšírení správ usporiadané podľa úloh a akcií, ktoré pomocou nich môžu používatelia vykonávať. Nakoniec, používatelia mobilných zariadení si odteraz môžu pridať aplikácie priamo z mobilného zariadenia, napríklad pomocou prepojenia alebo QR kódu.

Nákupy z aplikácií pre aplikácie služby Teams

Najčastejšou požiadavkou od partnerov a vývojárov je poskytnutie možnosti zahrnúť priamo do aplikácií služby Teams platený obsah. Vďaka tomu môžete bezplatnú aplikáciu zmeniť na verziu freemium, kde máte možnosť rozhodnúť, kedy sa má používateľom zobraziť výzva, aby si vašu aplikáciu predplatili. Nová funkcia nákupu z aplikácií je dostupná už dnes a dá sa vyvolať pomocou niekoľkých riadkov kódu. Ďalšie informácie nájdete na stránke na lokalite Docs o nákupoch z aplikácií.

Možnosti plánov predplatného služby Microsoft Teams na nákupy z aplikácií.

Obrázok 7. Vývojári môžu povoliť inovácie freemium priamo v službe Teams pomocou niekoľkých riadkov kódu.

Správa licencií na aplikácie služby Teams

Ďalšou oblasťou, v ktorej napredujeme, je umožnenie používateľom spravovať a priraďovať kúpené licencie. Predtým to bolo úlohou vývojárov, aby do svojho riešenia vložili súčasť na správu licencií, či už na stránku prvého kontaktu, alebo priamo do aplikácie. Chceme vám pomôcť zjednodušiť správu licencií, preto už čoskoro ponúkneme možnosť preniesť správu licencií na spoločnosť Microsoft, pričom používatelia budú môcť spravovať a priraďovať licencie priamo v službe Teams. Správa licencií v službe Teams bude k dispozícii vo verzii Preview v polovici roka 2022.

Nové aplikácie na spoluprácu v službe Teams

Teší nás, že nezávislí dodávatelia softvéru prinášajú inovatívne aplikácie na spoluprácu do služby Teams v rámci širokého spektra scenárov. Tu je len niekoľko príkladov nových aplikácií, ktoré už sú k dispozícii alebo budú dostupné čoskoro:

  • Aplikácia MURAL pre Teams poskytuje tímom možnosť vytvoriť priamo v službe Microsoft Teams zdieľaný priestor na spoluprácu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Používatelia môžu zlepšiť tímovú prácu asynchrónnou vizuálnou spoluprácou a premeniť nezainteresované konverzácie na produktívne pútavé schôdze a workshopy pomocou stoviek šablón a osvedčených riadených metód, ktoré umožňujú tímom dosiahnuť prelomové výsledky. MURAL je partnerom spoločnosti Microsoft a aplikácia MURAL odteraz funguje v službe Teams, Outlooku aj balíku Office a ponúka tak jedno prepojené prostredie.
  • Aplikácia Observable pre Teams umožňuje spoločnostiam spojiť na jednom mieste údaje, kontext a logické operácie, aby spoločne získali prehľady a urýchlili v celej organizácii rozhodovanie na základe údajov. Nové aktualizácie aplikácie Observable, ktoré budú dostupné od júna 2022, umožnia zobrazovanie oznámení v službe Microsoft Teams počas spolupráce v aplikácii Observable prostredníctvom komentárov.
  • Chatbot prevádzkového nákupcu SAP S/4HANA poskytuje možnosti spolupráce používateľov služby Microsoft Teams a používateľov SAP S/4HANA vo forme konverzačnej používateľskej skúsenosti. Používa overovanie Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a využíva rozhrania Microsoft Graph API, ktoré používateľom umožňujú volať iným stranám alebo plánovať schôdze cez Teams s obchodnými partnermi priamo z bota v kontexte overeného podnikového používateľa. To umožňuje úzku integráciu prostredia na spoluprácou v službe Teams v samostatnej aplikácii v systéme SAP, čo prináša možnosť pripojenia a spolupráce tam, kde ich používatelia potrebujú.
  • Aplikácia ServiceDesk Plus Cloud od ManageEngine, divízie správy podnikového IT spoločnosti Zoho, využíva službu Microsoft Teams na zefektívnenie poskytovania obchodných a IT služieb, spravovanie a zrýchlenie riešenia IT incidentov a zlepšenie skúseností so službami v celej veľkej organizácii. Aplikácia ServiceDesk Plus Cloud už čoskoro poskytne vylepšenie existujúcich statických adaptívnych kariet pomocou súčastí Loop, vďaka čomu všetci, ktorí pracujú na konkrétnej žiadosti, získajú najnovšie aktuálne informácie a môžu spustiť úlohy technickej podpory bez prepínania kariet.
  • Figma, platforma na spoluprácu pri tvorbe návrhov, predstavuje novú aplikáciu, ktorá umožní tímom zdieľať a prezentovať súbory Figma a FigJam a spolupracovať na nich v reálnom čase počas schôdze cez Teams. Aplikácia tiež využíva novú funkciu adaptívnej karty, takže keď používateľ zdieľa v chate cez Teams prepojenie na súbor Figma alebo FigJam, karta sa rozvinie a umožní používateľom otvoriť súbor zo služby Teams. Používatelia si tiež môžu zobraziť oznámenia o súboroch priamo zo služby Teams a rovno na ne odpovedať. Aplikácia Figma bude k dispozícii neskôr v roku 2022 v obchode s aplikáciami pre Teams.

Ďalšie informácie

Ponúkame rekapituláciu kľúčových zdrojov, ktoré vám pomôžu získať ďalšie informácie o vývoji aplikácií na spoluprácu v službách Microsoft Teams a Microsoft 365:

Prihlásiť sa na odber

Tvorba aplikácií na spoluprácu v službe Microsoft Teams

Pandémia výrazne urýchlila úlohu technológií ako kľúčového faktora pre hybridnú prácu a vývojári stoja v samom centre tejto transformácie. Na poslednej konferencii Microsoft Build sme predstavili aplikácie na spoluprácu – nový typ aplikácií navrhnutý tak, aby spájal ľudí, procesy aj údaje a pomohol používateľom prosperovať na hybridnom pracovisku. Podobne ako mobilné zariadenia od základov zmenili spôsob, akým ľudia používajú softvér, aplikácie na spoluprácu menia spôsob spolupráce ľudí v organizáciách.

S viac ako 270 miliónmi aktívnych používateľov mesačne ponúka Microsoft Teams vývojárom jedinečnú príležitosť vytvárať aplikácie zacielené na spoluprácu. Od začiatku roka 2020 sa počet používateľov, ktorí v službe Teams každý mesiac aktívne používajú vlastné aplikácie alebo aplikácie tretích strán, zvýšil viac ako desaťnásobne. K dispozícii je viac ako 1 400 aplikácií pre Teams, pričom čoraz viac nezávislých dodávateľov softvéru (Independent Software Vendor, ISV) generuje miliónové ročné príjmy od zákazníkov, ktorí používajú ich aplikácie založené na službách Teams a Microsoft 365. Do budúcnosti očakávame, že vznikajúce technológie spájajúce digitálny a fyzický svet, ako napríklad Microsoft Mesh for Teams, otvoria nové možnosti spolupráce v službe Teams. 

Tento rok na konferencii Build 2022 predstavujeme viacero vylepšení a nových možností pre vývojárov, ktorí vytvárajú aplikácie na spoluprácu pre Teams a Microsoft 365. Pozrite si hlavný príspevok odo mňa a Charlesa Lamanna s názvom Inovácia pomocou aplikácií na spoluprácu tvorených malým množstvom kódu, kde získate stručný prehľad. Pozrite si kompletnú rekapituláciu našich oznámení z konferencie Build. Rozdelili sme ich do troch sekcií: nové spôsoby, ktoré vám umožnia poskytovať používateľom široké možnosti spolupráce; zvýšenie vašej produktivity, lepšie zapojenie používateľov a monetizácia aplikácií. Už sa nevieme dočkať, čo pomocou týchto inovácií vytvoríte!

Poskytnutie širokých možností spolupráce pre používateľov

Predstavujeme rozšírenie Live Share: Interaktívne možnosti aplikácií počas schôdzí cez Teams

Predstavujeme funkciu Live Share, vďaka ktorej nemusíte v schôdzach cez Teams len pasívne zdieľať obrazovku, ale môžete vo svojich aplikáciách umožniť účastníkom aj spoločné pozeranie, spoločnú úpravu, spoločnú tvorbu a ešte oveľa viac. Vývojári môžu použiť nové súpravy Teams SDK vo verzii Preview, ktorými jednoducho rozšíria existujúce aplikácie služby Teams a poskytnú v schôdzach možnosti funkcie Live Share. Live Share využíva výkon modelu Fluid Framework, ktorý podporuje sofistikovanú synchronizáciu stavu, médií a akcií ovládania len s vývojom na strane klienta. Táto synchronizácia sa spustí v inštancii služby Microsoft Azure Fluid Relay hosťovanej a spravovanej v službe Teams, pre vás je to teda zadarmo. Medzi našich prvých partnerov, ktorí pri tvorbe využívajú možnosti funkcie Live Share, patria spoločnosti Frame.io, Hexagon, Skillsoft, MakeCode, Accenture, Parabol a Breakthru. Pozrite si našu reláciu o funkcii Live Share na požiadanie a vyskúšajte nové rozšírenia súpravy Teams SDK.

Pohyblivá ukážka spolupráce v službe Microsoft Teams s využitím funkcie Live Share.

Obrázok 1. Prototyp od spoločnosti Hexagon využívajúci funkciu Live Share umožňuje technikom upraviť 3D modely a simulácie a pridať k nim poznámky počas toho, ako spoločne diskutujú v schôdzach cez Teams.

Všeobecná dostupnosť modelu Fluid Framework a služby Azure Fluid Relay

Fluid Framework je kolekcia opensourceových knižníc JavaScript na strane klienta, ktorá tvorí základ možností na spoluprácu v reálnom čase vo funkcii Live Share. Azure Fluid Relay je plne spravovaná cloudová služba, ktorá podporuje klientov Fluid Framework. Vývojári používajú Fluid Framework a Azure Fluid Relay, aby vo svojich aplikáciách umožnili interaktivitu v reálnom čase nad rámec schôdzí cez Microsoft Teams. Fluid Framework, služba Azure Fluid Relay a príslušná súprava SDK na strane klienta Azure Fluid budú pripravené pre produkčné scenáre a budú k dispozícii v polovici roka 2022. Prihláste sa na odber blogov Microsoft Developer, aby ste mali vždy aktuálne informácie. Pozrite si reláciu na požiadanie a získajte ďalšie informácie o tvorbe webových aplikácií na spoluprácu pomocou modelu Fluid Framework a služby Azure Fluid Relay.

Vytvorenie súčastí Loop aktualizáciou adaptívnych kariet

Súčasti Microsoft Loop sú dynamické jednotky produktivity s akciami, ktoré zostávajú synchronizované a voľne sa premiestňujú v rámci aplikácií Microsoft 365, počnúc chatom cez Teams a Microsoft Outlookom. Dnes predstavujeme vývojárom možnosť vytvárať súčasti Loop. Odteraz môžete jednoducho rozvinúť existujúcu adaptívnu kartu a vytvoriť z nej súčasť Loop alebo vytvoriť novú súčasť Loop založenú na adaptívnej karte. Súčasti Loop založené na adaptívnej karte okrem toho možno zobraziť v editore pomocou súpravy inteligentných funkcií Context IQ, ktorá funguje na pozadí aplikácií a služieb od spoločnosti Microsoft, aby ste mohli priamo napísať e-mail. Rozšírenie Zoho Projects využíva tieto súčasti Loop založené na adaptívnej karte a pomáha zákazníkom skrátiť čas odozvy na incidenty, znížiť výpadky a zlepšiť celkový výkon v rámci zmlúv o úrovni služieb (SLA) tým, že používateľom umožňuje dokončiť tieto úlohy cez Teams a Outlook. Rozšírenie Zoho Projects a riešenie ServiceDesk Plus Cloud sú jednými z prvých produktov integrovaných v aplikáciách Microsoft 365, ktoré implementujú Microsoft Loop. Súkromná verzia Preview tejto funkcie pre vývojárov bude dostupná v júni 2022. Prihláste sa na odber blogov Microsoft Developer alebo nás sledujte na Twitteri @Microsoft365Dev, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Pohyblivá ukážka rozšírenia Zoho Projects, ktoré používa súčasti Loop založené na adaptívnej karte na zákonné schvaľovanie.

Obrázok 2. Rozšírenie Zoho Projects rozširuje možnosti adaptívnych kariet ich premenou na dynamické súčasti Loop, ktoré fungujú v službe Teams aj v Outlooku.

Predstavujeme zostavovač vzorových aplikácií služieb Microsoft Azure Communication Services

Interoperabilita služieb Microsoft Azure Communication Services so službou Teams vám umožňuje vytvoriť prostredie, ktoré podporuje bezproblémovú komunikáciu medzi zákazníkmi v ľubovoľnej vlastnej aplikácii alebo na ľubovoľnej webovej lokalite a zamestnancami, ktorí pracujú v službe Teams. Spoločnosť Teladoc Health napríklad vytvorila prvé vlastné plne integrované riešenie pre klinickú a administratívnu virtuálnu zdravotnú starostlivosť, ktoré tímu ošetrovateľov umožňuje spoluprácu a prístup k relevantným zdravotným údajom priamo zo služby Teams. Môžu tak bez problémov poskytovať virtuálnu starostlivosť pacientom, ktorí sa pripoja z vlastnej aplikácie.

Zobrazenie dvoch obrazoviek vlastnej aplikácie spoločnosti Teladoc Health na poskytovanie virtuálnej zdravotnej starostlivosti vedľa seba. Naľavo je zobrazenie pre tím lekárov, ktoré zobrazuje pacienta, a napravo je zobrazenie pre pacienta, ktoré zobrazuje lekára.

Obrázok 3. Spoločnosť Teladoc Health umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pracovať a pripájať sa zo služby Teams, zatiaľ čo pacienti sa pripájajú z vlastnej aplikácie vytvorenej pomocou služieb Azure Communication Services.

Dnes predstavujeme zostavovač vzorových aplikácií služieb Azure Communication Services, ktorý vývojárom umožňuje do niekoľkých minút jednoducho vytvoriť a nasadiť vzorovú aplikáciu na virtuálne stretnutia bez potreby písania kódu. Prostredníctvom tejto vzorovej aplikácie si zákazníci môžu rezervovať stretnutia, pričom táto funkcia používa Microsoft Bookings. Môžu sa tiež pripojiť k schôdzi cez Teams prostredníctvom vlastnej webovej aplikácie so značkou spoločnosti, zatiaľ čo zamestnanci sa k naplánovaným stretnutiam pripoja cez Teams. Vzorová aplikácie je plne opensourceová a vývojári majú možnosť využiť kód na ďalšie prispôsobenie. Ďalšie informácie nájdete v službe GitHub.

Vylepšenia rozhrania Microsoft Graph API na vloženie chatov a správ z kanálov do vašich aplikácií

Rozhrania Microsoft Graph API na chatovanie umožňujú vývojárom vložiť chaty cez Teams do svojich aplikácií, vďaka čomu môžu používatelia hladko spolupracovať bez toho, aby museli prepínať medzi aplikáciami. Predstavujeme niekoľko nových rozhraní API vo verzii Preview s možnosťami, ako je napríklad povolenie chatov s federovanými používateľmi (napríklad používatelia mimo vášho nájomníka), identifikácia správ, ktoré aktuálny používateľ prečítal alebo neprečítal, a prihlásenie na odber používateľských chatov a zmien členstva. Tieto nové rozhrania API budú všeobecne dostupné v polovici roka 2022. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke na lokalite Docs o chatovej správe ako type zdroja alebo si pozrite reláciu na požiadanie.

SharePoint Framework a Microsoft Viva Connections

SharePoint je najflexibilnejšia platforma na spoluprácu na obsahu, ktorá podporuje funkcie služby Microsoft 365. Rozhranie SharePoint Framework vám teraz umožňuje vytvárať súčasti a stránky na lokalitách SharePoint, v aplikáciách služby Teams a na ďalších miestach. Tvorí jadro našich možností rozšírenia pre novú platformu zamestnaneckej skúsenosti Microsoft Viva Connections. Pozrite si reláciu s postupom, ako vytvoriť prispôsobenú zamestnaneckú skúsenosť pre Viva Connections, ktorá sa priamo integruje s aplikáciami služby Teams.

Zobrazenie modulu Viva Connections v mobilnej aplikácii a na domovskej lokalite v službe Teams vedľa seba.

Obrázok 4. Vzorová aplikácia Microsoft Viva Connections spustená v službe Teams a v mobilnom zariadení.

Rozšíriteľnosť schválení

Schválenia v službe Microsoft Teams pomáhajú všetkým – od pracovníkov prvého kontaktu až po pracovníkov v kancelárii – jednoducho vytvárať, spravovať a zdieľať schválenia priamo počas práce. Predstavujeme rozhrania CRUD API (create, read, update and delete) pre kartu Schválenia. Vývojári môžu pomocou rozhraní API na karte Schválenia povoliť schválenia v rámci podnikových aplikácií a použiť webhooky na sledovanie zmien a podporu pracovných postupov so schváleniami v službe Teams. Rozhrania API na karte Schválenia budú k dispozícii vo verzii Preview v polovici roka 2022. Prihláste sa na odber blogov Microsoft Developer, aby ste mali vždy aktuálne informácie. Pozrite si reláciu na požiadanie a získajte ďalšie informácie.

Zvýšenie produktivity vývojárov

Vytvorte raz a nasadzujte kdekoľvek v službách Teams a Microsoft 365

Dnes oznamujeme všeobecnú dostupnosť novej súpravy Teams SDK, ktorá vám umožňuje vytvoriť aplikácie pre Teams, Outlook aj Office pomocou jedného aplikačného modelu a modelu nasadenia a vytvoriť aplikácie na spoluprácu, ktoré využívajú možnosti relevantné pre jednotlivé produkty. Vývojári teraz môžu inovovať na najnovšiu súpravu Teams JS SDK v2 a manifest aplikácie v1.13, aby mohli vytvoriť produkčné aplikácie služby Teams a spustiť pilotné nasadenie v plnom rozsahu s používateľmi v kanáloch ukážky Outlooku a balíka Office. To vývojárom umožní získať pripomienky a pripraviť sa na distribúciu svojich aplikácií v Outlooku a balíku Office neskôr v tomto kalendárnom roku.

Tieto aktualizácie sú spätne kompatibilné, takže všetky existujúce aplikácie služby Teams budú naďalej fungovať v službe Teams s podporou na úrovni produkčného prostredia. Naše prostredie pre vývojárov v službe Teams vrátane našej dokumentácie pre vývojárov v službe Microsoft Teams, nástrojov, podpory a odkladacieho priestoru kódu bolo aktualizované, aby podporovalo rozšírené aplikácie. Aplikácie s jedným nájomníkom aj aplikácie s viacerými nájomníkmi budete môcť distribuovať pomocou existujúcich možností služby Teams. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si našu reláciu na požiadanie o rozšírení aplikácií služby Teams do služby Microsoft 365.

Pohyblivá ukážka pracovného prostredia MURAL, ktoré rozširuje osobné karty a poskytuje rozšírenia správ na základe vyhľadávania.

Obrázok 5. Pracovné prostredie MURAL rozširuje osobné karty aplikácie Teams a poskytuje rozšírenia správ na základe vyhľadávania na ostatné hostiteľské aplikácie spoločnosti Microsoft.

MURAL patrí medzi prvých partnerov, ktorí svojimi aplikáciami vdychujú život prepojeným online funkciám v službe Teams, Outlooku aj balíku Office, ako je to v príklade uvedenom vyššie. Ten znázorňuje rozšírenie správy založené na vyhľadávaní, ktoré vkladá pracovný priestor MURAL priamo do outlookovej správy ako interaktívnu adaptívnu kartu. Nielen MURAL, ale aj ďalší partneri ako Adobe, eCare Vault, go1, monday.com, Polly, ServiceNow, SurveyMonkey a Zoho nám pomohli tieto nástroje pripraviť. Sme veľmi radi, že ich práve na konferencii Microsoft Build môžeme všeobecne sprístupniť pre všetkých.

Súprava nástrojov Teams pre Visual Studio Code a CLI je teraz všeobecne dostupná

Súpravu nástrojov Teams pre Visual Studio, Visual Studio Code a rozhranie príkazového riadka (CLI) tvoria nástroje na rýchle vytváranie aplikácií služby Teams a Microsoft 365. Či už ste novým členom platformy Teams, alebo skúseným vývojárom, súprava nástrojov Teams predstavuje ten najlepší spôsob na vytvorenie, zostavenie, ladenie, testovanie a nasadenie aplikácií. Dnes s radosťou oznamujeme, že súprava nástrojov Teams pre Visual Studio Code a CLI je teraz všeobecne dostupná. Vývojári môžu začať využitím kostier kódu založených na scenároch pre boty na oznámenia a boty na príkazy a odpovede, automatizovať inovácie na najnovšiu verziu súpravy Teams SDK a ladiť aplikácie priamo do Outlooku a balíka Office. Začnite vytvárať aplikácie pomocou súpravy nástrojov Teams.

Zobrazenie obrazovky v GitHube, ktorá vývojárom znázorňuje kostry kódu založené na scenároch.

Obrázok 6. Zostavovanie aplikácie na oznámenia pre Microsoft Teams pomocou súpravy nástrojov Teams pre Visual Studio Code.

Ovládacie prvky spolupráce v službe Power Apps

Predstavujeme ovládacie prvky spolupráce v službe Power Apps, ktoré vývojárom umožnia presúvať myšou funkcie na spoluprácu v službe Microsoft 365, ako napríklad chaty cez Teams, schôdze, súbory, úlohy v Planneri a ďalšie priamo do vlastných aplikácií vytváraných v službe Power Apps. Ovládacie prvky spolupráce budú k dispozícii vo verzii Preview v polovici roka 2022. Pozrite si reláciu na požiadanie a získajte ďalšie informácie. Prihláste sa na odber blogu o službe Power Apps, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Lepšie zapojenie používateľov a monetizácia aplikácií

Nástroj App Compliance Automation Tool (ACAT) pre Microsoft 365

Microsoft 365 App Compliance Program je navrhnutý tak, aby vyhodnotil a zobrazil dôveryhodnosť aplikácie na základe odvetvových noriem v oblasti zabezpečenia, ochrany osobných údajov a postupov spracovania údajov, ako napríklad SOC 2, PCI DSS a ISO 27001. Predstavujeme nástroj App Compliance Automation Tool pre Microsoft 365 vo verzii Preview. Je určený pre aplikácie vytvorené v službe Azure, aby im pomohol urýchliť cestu vedúcu k dodržiavaniu súladu aplikácií. Pomocou tohto nástroja môžu vývojári automatizovať veľký počet úloh, aby rýchlejšie a jednoduchšie získali certifikáciu. Nástroj vytvára aj zostavy, ktoré môžu vývojári jednoducho zdieľať, čím pomôžu IT oddeleniu získať prehľad o zabezpečení a dodržiavaní súladu v aplikácii. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke App Compliance Automation Tool pre Microsoft 365 na lokalite Docs.

Lepšie spravovanie a možnosti nájdenia aplikácií

Teams Store pomáha používateľom nájsť správne aplikácie prostredníctvom aktualizovaných kategórií aplikácií, vybraných kolekcií aplikácií, odporúčaných top aplikácií a inteligentných odporúčaní na základe toho, čo používajú vaši kolegovia. Na tejto konferencii Microsoft Build sprístupňujeme centrálnu lokalitu v obchode Teams Store, aby sme používateľom pomohli sledovať aplikácie, ktoré používajú v rôznych chatoch cez Teams a skupinových chatoch, a umožnili im zistiť, aké povolenia tieto aplikácie vyžadujú. Zlepšujeme tiež možnosť kontextového zisťovania aplikácií pomocou kariet, rozšírení správ a konektorov, aby sme používateľom pomohli nájsť tie správne aplikácie a zvýšiť používanie aplikácií od nezávislých dodávateľov softvéru v službe Teams. V kontexte písania správ budú napríklad návrhy rozšírení správ usporiadané podľa úloh a akcií, ktoré pomocou nich môžu používatelia vykonávať. Nakoniec, používatelia mobilných zariadení si odteraz môžu pridať aplikácie priamo z mobilného zariadenia, napríklad pomocou prepojenia alebo QR kódu.

Nákupy z aplikácií pre aplikácie služby Teams

Najčastejšou požiadavkou od partnerov a vývojárov je poskytnutie možnosti zahrnúť priamo do aplikácií služby Teams platený obsah. Vďaka tomu môžete bezplatnú aplikáciu zmeniť na verziu freemium, kde máte možnosť rozhodnúť, kedy sa má používateľom zobraziť výzva, aby si vašu aplikáciu predplatili. Nová funkcia nákupu z aplikácií je dostupná už dnes a dá sa vyvolať pomocou niekoľkých riadkov kódu. Ďalšie informácie nájdete na stránke na lokalite Docs o nákupoch z aplikácií.

Možnosti plánov predplatného služby Microsoft Teams na nákupy z aplikácií.

Obrázok 7. Vývojári môžu povoliť inovácie freemium priamo v službe Teams pomocou niekoľkých riadkov kódu.

Správa licencií na aplikácie služby Teams

Ďalšou oblasťou, v ktorej napredujeme, je umožnenie používateľom spravovať a priraďovať kúpené licencie. Predtým to bolo úlohou vývojárov, aby do svojho riešenia vložili súčasť na správu licencií, či už na stránku prvého kontaktu, alebo priamo do aplikácie. Chceme vám pomôcť zjednodušiť správu licencií, preto už čoskoro ponúkneme možnosť preniesť správu licencií na spoločnosť Microsoft, pričom používatelia budú môcť spravovať a priraďovať licencie priamo v službe Teams. Správa licencií v službe Teams bude k dispozícii vo verzii Preview v polovici roka 2022.

Nové aplikácie na spoluprácu v službe Teams

Teší nás, že nezávislí dodávatelia softvéru prinášajú inovatívne aplikácie na spoluprácu do služby Teams v rámci širokého spektra scenárov. Tu je len niekoľko príkladov nových aplikácií, ktoré už sú k dispozícii alebo budú dostupné čoskoro:

  • Aplikácia MURAL pre Teams poskytuje tímom možnosť vytvoriť priamo v službe Microsoft Teams zdieľaný priestor na spoluprácu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Používatelia môžu zlepšiť tímovú prácu asynchrónnou vizuálnou spoluprácou a premeniť nezainteresované konverzácie na produktívne pútavé schôdze a workshopy pomocou stoviek šablón a osvedčených riadených metód, ktoré umožňujú tímom dosiahnuť prelomové výsledky. MURAL je partnerom spoločnosti Microsoft a aplikácia MURAL odteraz funguje v službe Teams, Outlooku aj balíku Office a ponúka tak jedno prepojené prostredie.
  • Aplikácia Observable pre Teams umožňuje spoločnostiam spojiť na jednom mieste údaje, kontext a logické operácie, aby spoločne získali prehľady a urýchlili v celej organizácii rozhodovanie na základe údajov. Nové aktualizácie aplikácie Observable, ktoré budú dostupné od júna 2022, umožnia zobrazovanie oznámení v službe Microsoft Teams počas spolupráce v aplikácii Observable prostredníctvom komentárov.
  • Chatbot prevádzkového nákupcu SAP S/4HANA poskytuje možnosti spolupráce používateľov služby Microsoft Teams a používateľov SAP S/4HANA vo forme konverzačnej používateľskej skúsenosti. Používa overovanie Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a využíva rozhrania Microsoft Graph API, ktoré používateľom umožňujú volať iným stranám alebo plánovať schôdze cez Teams s obchodnými partnermi priamo z bota v kontexte overeného podnikového používateľa. To umožňuje úzku integráciu prostredia na spoluprácou v službe Teams v samostatnej aplikácii v systéme SAP, čo prináša možnosť pripojenia a spolupráce tam, kde ich používatelia potrebujú.
  • Aplikácia ServiceDesk Plus Cloud od ManageEngine, divízie správy podnikového IT spoločnosti Zoho, využíva službu Microsoft Teams na zefektívnenie poskytovania obchodných a IT služieb, spravovanie a zrýchlenie riešenia IT incidentov a zlepšenie skúseností so službami v celej veľkej organizácii. Aplikácia ServiceDesk Plus Cloud už čoskoro poskytne vylepšenie existujúcich statických adaptívnych kariet pomocou súčastí Loop, vďaka čomu všetci, ktorí pracujú na konkrétnej žiadosti, získajú najnovšie aktuálne informácie a môžu spustiť úlohy technickej podpory bez prepínania kariet.
  • Figma, platforma na spoluprácu pri tvorbe návrhov, predstavuje novú aplikáciu, ktorá umožní tímom zdieľať a prezentovať súbory Figma a FigJam a spolupracovať na nich v reálnom čase počas schôdze cez Teams. Aplikácia tiež využíva novú funkciu adaptívnej karty, takže keď používateľ zdieľa v chate cez Teams prepojenie na súbor Figma alebo FigJam, karta sa rozvinie a umožní používateľom otvoriť súbor zo služby Teams. Používatelia si tiež môžu zobraziť oznámenia o súboroch priamo zo služby Teams a rovno na ne odpovedať. Aplikácia Figma bude k dispozícii neskôr v roku 2022 v obchode s aplikáciami pre Teams.

Ďalšie informácie

Ponúkame rekapituláciu kľúčových zdrojov, ktoré vám pomôžu získať ďalšie informácie o vývoji aplikácií na spoluprácu v službách Microsoft Teams a Microsoft 365: