Licencie na Exchange Server 2019


Získajte informácie o možnostiach licencovania Exchange Servera 2019.

Serverové licencie


Pri tomto type licencie musí byť licencia priradená ku každej spustenej inštancii softvéru servera. Existujú dve serverové vydania:

  • Standard: Určené pre potreby poštových schránok malých až stredných organizácií. Pri rozsiahlejšom nasadení služby Exchange vhodné aj pre roly iné ako roly poštových schránok. Toto vydanie podporuje 1 až 5 databáz poštových schránok.
  • Enterprise:: Určené pre väčšie organizácie, ktoré môžu vyžadovať väčší počet databáz poštových schránok. Toto vydanie podporuje 1 až 100 databáz poštových schránok.

Licencie na klientsky prístup (CAL)


Pri tomto type licencií sa vyžaduje licencia CAL pre každého používateľa alebo každé zariadenie, ktoré získava prístup k softvéru servera. Existujú dva typy licencií CAL pre Exchange, pričom oba fungujú s každým vydaním servera:

  • Standard: Určené na pomoc pri dosahovaní vyššej produktivity používateľov prakticky z ľubovoľnej platformy, ľubovoľného prehliadača alebo mobilného zariadenia, pričom obsahujú funkcie Exchange Servera 2019, ktoré pomáhajú používateľom zvyšovať produktivitu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a zároveň chrániť údaje organizácie. Ak chce používateľ povoliť funkcie licencie Standard CAL, musí mať licenciu typu Standard CAL.
  • Enterprise: Určené na znižovanie nákladov organizácií a jednoduchšie dosiahnutie súladu s požiadavkami novej integrovanej funkcie archivácie, ako aj možnosťami ochrany informácií. Licencia Enterprise CAL sa predáva ako doplnok k licencii Standard CAL. Ak chce používateľ povoliť funkcie licencie Enterprise CAL, musí mať jednu licenciu Standard CAL plus jednu licenciu Enterprise CAL.
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza podrobný rozpis funkcií každej licencie CAL.

Standard CAL

Standard plus Enterprise CAL1

E-mail, kalendár, kontakty a úlohy

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Outlook na webe (podpora pre Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari a Edge)

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Aplikácie pre Outlook a Outlook na webe

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Poštové schránky lokality2

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Možnosti riadenia prístupu na základe rolí (RBAC)

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Zapisovanie denníkov
Na databázu
Na používateľa/distribučný zoznam
Dešifrovanie denníka

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Politiky uchovávania údajov

Predvolené a vlastné

Predvolené a vlastné
Archívna poštová schránka2

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Miestne blokovanie vymazania2

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

Information Protection and Control (IPC): pravidlá ochrany prenosu, outlookové pravidlá ochrany, vyhľadávanie v rámci správy prístupových práv k informáciám (IRM)

Ikona znaku začiarknutia označuje, že funkcia je súčasťou

1Licencia Exchange Enterprise CAL je k dispozícii v dvoch variantoch: so službami a bez služieb. Licencia Enterprise CAL so službami obsahuje aj Exchange Online Protection (služby na ochranu pred škodlivým softvérom a nevyžiadanou poštou), ako aj cloudovú ochranu DLP v službe Microsoft 365. Ak si zakúpite licenciu Standard CAL alebo Enterprise CAL bez služieb, môžete si tiež zakúpiť Exchange Online Protection ako samostatný plán. Služby DLP v službe Microsoft 365 nie sú k dispozícii ako samostatný plán.
 
2Tieto funkcie majú osobitné požiadavky na verziu Outlooku. Ďalšie informácie
 
 
 

Sledujte Exchange 

Sledujte Exchange na Twitteri

Sledujte Exchange na blogu