Microsoft Crna Gora

Kralja Nikole 27a/IV
BC Čelebić
81000 Podgorica
Crna Gora

Telefon: +382 20 602 210
Faks: +382 20 602 210