A professional on a Teams video call with another person.

Osposobite stručnjake za pružanje zdravstvene nege uz Microsoft Teams

Zdravstveni radnici se trude da pruže najbolju moguću negu. Microsoft Teams omogućava jednostavnu, bezbednu saradnju i komunikaciju putem ćaskanja, video i glasovnih poziva, kao i alatke za pružanje nege, u jednom čvorištu koje podržava usaglašenost sa standardima HIPAA, HITECH i sa drugim regulativama.


Ponudite nesmetana virtuelna zdravstvena iskustva

Proširite negu o pacijentima uz virtuelne posete u usluzi Microsoft Teams. Potpuno promenite tokove posla tele-zdravstva uz mogućnosti kao što su planiranje, podsetnici, inovativna mobilna iskustva i povezivanje sa Epic elektronskim zdravstvenim kartonom (EHR).

A mobile phone showing how to join an appointment on Teams.
A mobile phone showing how to join an appointment on Teams.
A mobile phone displaying secure messaging including media in Teams.

Obezbeđivanje sigurne razmene poruka za tim za negu

Šaljite poruke, hvatajte i delite slike i prenosite hitne poruke znajući da Microsoft Teams podržava napredne zahteve za bezbednost i usaglašenost za pružanje zdravstvene nege.

Optimizovanje saradnje tima za negu

Ojačajte komunikaciju i saradnju da biste obezbedili najbolju moguću negu. Poboljšajte predaju informacija o pacijentima, unapredite negu uz Microsoft liste i prilagodite Microsoft Teams pomoću predložaka za zdravstvenu negu.

A cursor navigating through Teams to see patient info.
A cursor navigating through Teams to see patient info.

Saradnja uz sastanke

Održavajte audio ili video sastanke na čitavom opsegu uređaja sa bilo kim unutar ili izvan organizacije. Konsultujte se sa udaljenim lekarima – na primer, sa nekim specijalistom – i angažujte se na sastancima između zdravstvenih radnika u svim sektorima, jedinicama i u celoj mreži.

A video call between three medical professionals on Teams.
A video call between three medical professionals on Teams.

Jednostavniji administrativni tokovi posla

Poboljšajte upravljanje rasporedima smena i integrišite ih pomoću vodećih sistema za upravljanje radnom snagom, kao što je AMiON.

A tablet displaying a calendar view of a shift schedule in Teams.
A tablet displaying a calendar view of a shift schedule in Teams.
An open book with a photo of medical professionals and text outlining H I P A A compliance with Microsoft 365 and Microsoft Teams.

Radite sa pouzdanjem

Zasnovan na Microsoft 365 oblaku, Microsoft Teams omogućava usaglašenost sa standardom HIPAA i takođe podržava standarde kao što su Health Information Trust Alliance (HITRUST), Service Organization Controls (SOC) 1 i 2 i Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR).

Saznajte kako Microsoft oblak za zdravstvo spaja mogućnosti za klijente i partnere, koje poboljšavaju angažovanje pacijenata, podstiču saradnju zdravstvenog tima i unapređuju kliničke i operativne uvide.

Pogledajte šta klijenti kažu o usluzi Teams

St. Luke’s University Health Network logo

„Microsoft Teams je brzo postao osnova naše prakse. Prešli smo sa na 0 na 800 virtuelnih poseta za sedam dana…“

– Ališa Volti, MD, Glavni medicinski službenik

 

Star Wellness

Northwell Health logo

„Korišćenje usluge Teams za usklađivanje tima će dovesti do povećanja zadovoljstva pacijenata i do boljih rezultata kod pacijenata“

– Dr. Viš Anantraman, AVP i glavni službenik za tehnološke inovacije

 

Northwell Health

Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust logo

„Virtuelne posete znače da mogu da vidim tri ili četiri pacijenta za vreme za koje bi mi inače…“

– Džudit Vinsent, Medicinska sestra specijalizovana za dečiju epilepsiju

 

Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust

„Koristili smo kombinaciju naše aplikacije za rezervacije koja koristi tehnologiju Microsoft 365 i usluge Teams da bismo napravili preko 30 novih virtuelnih klinika za samo nekoliko sedmica…“

– Endru Keli, Direktor sektora za IT strategije i inovacije

 

Lakeridge Health

Poboljšajte rešenje uz Microsoft oblak

Smanjite troškove i rizike i povećajte lojalnost klijenata povezivanjem usluga Dynamics 365, Microsoft Power Platform, Microsoft 365 i Azure pomoću usluge Microsoft Teams za zdravstvo.

Nabavite Microsoft Teams već danas

Nabavite Teams, kao i Office aplikacije, skladište za datoteke, deljenje, e-poštu i druge mogućnosti.