Trace Id is missing
Pređi na glavni sadržaj
Teams

Microsoft Teams za saradnike u maloprodaji

Digitalizujte operacije u maloprodaji i objedinite komunikaciju i procese u maloprodajnim okruženjima na jednoj, bezbednoj platformi.

Sveobuhvatna aplikacija za moderan timski rad u maloprodajnoj direktnoj komunikaciji sa klijentima

Povežite saradnike u prodavnici, unapredite operacije i zaštitite poslovanje uz ugrađenu bezbednost i usaglašenost.

Omogućite radnicima fleksibilnost kako bi mogli da napreduju

Olakšajte saradnicima da se fokusiraju na interakciju sa klijentima, a ne na ručno obavljanje zadataka i raspoređivanje obaveza.

Povežite saradnike u prodavnici

Podstičite saradnju između menadžera prodavnice i timova za direktnu komunikaciju sa klijentima na jednoj platformi za timski rad.

Unapredite procese u prodavnici uz pomoć veštačke inteligencije

Poboljšajte produktivnost tako što ćete pojednostaviti radne naloge i raspoređivanje resursa digitalnim alatkama.

Pogledajte zašto Teams ima poverenje vodećih maloprodajnih brendova

Pružite timovima za direktnu komunikaciju sa klijentima u prodavnici alatke za saradnju koje su im potrebne uz Microsoft Teams.

L’Oréal

 • Uvidi iz prodavnice

  Poboljšana veza koju Teams omogućava savetnicima za lepotu u preduzeću L’Oréal odvija se na dva načina. Zaposleni u kancelarijama sada dobijaju vredne uvide direktno iz prodavnice, gde savetnici za lepotu ostvaruju interakciju sa klijentima u realnom vremenu.

 • Integrisano poslovanje

  Proširenje upotrebe usluge Teams na zaposlene koji su zaduženi za direktnu komunikaciju sa klijentima veliki je korak ka stvaranju celovitijeg i bolje integrisanog poslovanja.

 • Centralizovano rešenje

  Svetski poznato kozmetičko preduzeće usvojilo je Teams radi uspostavljanja efikasnijeg procesa koji je prilagođen korisnicima uz jedno, centralizovano čvorište za komunikaciju.

River Island

 • Trenutna komunikacija

  Radnici zaduženi za prvu interakciju sa klijentima koriste aplikaciju voki-toki u usluzi Teams da bi se sa bilo kog mesta u prodavnici trenutno povezali sa kolegama.

 • Jedinstvena platforma za timski rad

  Radnicima zaduženim za direktnu komunikaciju sa klijentima Teams služi kao jedinstveno okno za komunikaciju i saradnju.

 • Razmena znanja preko svih granica

  I rukovodioci prodavnica koriste Teams za interakciju sa kolegama na drugim lokacijama, razmenjuju najbolje prakse, podstiču povezivanje i uključuju se u rad drugih delova preduzeća.

Omogućite saradnicima i timovima u prodavnici fleksibilnost kako bi mogli da daju prioritet onome što je važno

Povećajte efikasnost kroz digitalne tokove posla i automatizujte rutinske procese, čime ćete osloboditi saradnike tako da mogu da se fokusiraju na klijente i zadatke od veće važnosti.

 • Na tri ekrana se prikazuju Microsoft Teams matična stranica i Viva Engage iskustvo.

  Podstičite saradnju između menadžera i timova

  Pružite saradnicima u maloprodajnim prodavnicama moderne alatke za komunikaciju koje su im potrebne za povezivanje sa odgovarajućim ljudima, alatkama i znanjem.

  Na dva ekrana mobilnih uređaja prikazuje se aplikacija voki-toki u usluzi Teams.

  Unapredite komunikaciju u okviru radne snage

  Opremite radnike u maloprodaji tako da korišćenjem tehnologije sa opcijom jednog pritiska za razgovor ostvaruju trenutnu komunikaciju uz najavu i bez upotrebe ruku.

  Na dva ekrana mobilnih uređaja prikazuju se različita prilagođena početna iskustva za timove u prodavnicama.

  Kreirajte prilagođeno početno iskustvo svojim timovima

  Ponudite objedinjenu platformu koja odražava vaš maloprodajni brend i istovremeno radnicima zaduženim za prvu interakciju sa klijentima omogućava lak pristup novostima i resursima.

  Na tri ekrana mobilnih uređaja prikazuje se nova objava u usluzi Viva Connections

  Planirajte centralno, upravljajte regionalno, a delujte lokalno

  Neka timovi u prodavnicama uvek budu usklađeni sa strateškim prioritetima korporativne komunikacije.

  Nazad na kartice
 • Na dva ekrana mobilnih uređaja prikazuje se paleta aplikacija za navigaciju u usluzi Microsoft Teams.

  Omogućite timovima u prodavnicama objedinjen prikaz za rad

  Kreirajte platformu koja se lako koristi i omogućava zaposlenima da se fokusiraju na ono što je važno.

  Na ekranu računara i ekranu mobilnog uređaja prikazuje se upravljanje zadacima iz perspektive menadžera i radnika zaduženog za prvu interakciju sa klijentima.

  Transformišite ručne procese u maloprodaji

  Obezbedite zaposlenima za direktnu komunikaciju sa klijentom pojednostavljeno, digitalno upravljanje zadacima.

  Na četiri ekrana mobilnih uređaja prikazuje se aplikacija Smene u usluzi Microsoft Teams.

  Omogućite fleksibilno planiranje

  Omogućite saradnicima u prodavnicama da sami upravljaju smenama integrisanjem sistema za upravljanje radnom snagom.

  Na ekranu računara prikazuje se kontrolna tabla u usluzi Microsoft Teams namenjena menadžeru prodavnice za pregled aktivnosti zaposlenih.

  Pretvorite podatke dobijene u direktnoj komunikaciji sa klijentima u akcione uvide

  Obezbedite menadžerima prodavnica centralizovan prikaz aktivnosti zaposlenih na osnovu kontrolne table.

  Nazad na kartice
 • Na ekranu računara prikazuje se Microsoft Entra centar administracije.

  Zaštitite preduzeće ugrađenom bezbednošću

  Unapredite primenu i upravljanje identitetima, dok istovremeno štitite preduzeće ugrađenom bezbednošću i usaglašenošću.

  Na četiri ekrana mobilnih uređaja prikazuje se funkcija prijavljivanja.

  Omogućite svim timovima za direktnu komunikaciju sa klijentima centralizovan pristup

  Pojednostavite funkciju za unošenje lozinke kako biste radnicima zaduženim za prvu interakciju sa klijentima omogućili da uvek budu produktivni zahvaljujući lakom i brzom prijavljivanju.

  Na ekranu računara prikazuje se Microsoft Teams centar administracije, a na ekranu mobilnog uređaja prikazuje se Microsoft Teams kontrolna tabla sa tačke gledišta zaposlenih.

  Pregledajte i zaštitite sve krajnje tačke i upravljajte njima na jednom mestu

  Podstaknite IT sektor da upravlja svim krajnjim tačkama, uključujući uređaje u vlasništvu preduzeća i pojedinaca.

  Na ekranu računara prikazuje se Microsoft Purview za pregled i označavanje osetljivih podataka.

  Dinamički sprečite gubitak podataka

  Pronađite osetljive podatke tako što ćete na inteligentan način klasifikovati podatke i otkrivati bezbednosne rizike.

  Nazad na kartice

Nabavite Microsoft Teams već danas

Zaposleni za direktnu komunikaciju sa klijentom od ključnog su značaja za vaše poslovanje. Ulažite u njih zahvaljujući jednostavnim, intuitivnim rešenjima iz usluga Teams i Microsoft 365.

Omogućite radnicima u maloprodaji da uz pametnu tehnologiju napreduju i fokusiraju se na klijente

Ukupan ekonomski uticaj usluge Microsoft 365 za radnike zadužene za prvu interakciju sa klijentima

Saznajte kako da ostvarite poslovnu vrednost uz Teams za radnike zadužene za prvu interakciju sa klijentima u naručenom istraživanju koje je sprovelo preduzeće Forrester Consulting.1

Saradnik u maloprodaji koristi tehnologiju u prodavnici.

Osposobite radnika u maloprodaji zaduženog za prvu interakciju sa klijentima

Uštedite vreme i resurse ponovnim ulaganjem u radnike zadužene za prvu interakciju sa klijentima.

Saradnik u maloprodaji koristi tehnologiju u prodavnici.

Istražite Microsoft Teams telefoniju za radnike zadužene za prvu interakciju sa klijentima

Pojednostavite komunikaciju i saradnju sveobuhvatnom aplikacijom uz Microsoft Teams telefoniju.

Saradnik u maloprodaji koristi tehnologiju u prodavnici.

Najčešća pitanja

 • Radnici i menadžeri zaduženi za prvu interakciju sa klijentima jesu radnici koji rade u smenama i koji prvenstveno koriste mobilne uređaje. Imaju različite nazive, na primer radnici zaduženi za prvu interakciju sa klijentima ili osnovni radnici, ali u suštini to su ljudi koji prvi stupaju u kontakt sa vašim klijentima, prvi koji rade sa proizvodom i prvi koji predstavljaju vaš brend. Na primer, vaši zaposleni za direktnu komunikaciju sa klijentom mogu biti saradnici u maloprodaji, predstavnici u korisničkoj službi, medicinske sestre, lekari i fabrički operateri.

 • Funkcije za zaposlene zadužene za prvu interakciju sa klijentima dostupne su u svim Microsoft 365 komercijalnim ponudama. Neke od tih funkcija nisu dostupne u besplatnoj verziji usluge Teams ili Microsoft ponudama za državne institucije.

 • Saznajte više o osposobljavanju zaposlenih za direktnu komunikaciju sa klijentom uz Teams na Microsoft Teams blogu.

Već danas počnite da koristite Microsoft Teams

[1] Ukupan ekonomski uticaj (The Total Economic Impact™) usluge Microsoft Teams za radnike zadužene za prvu interakciju sa klijentima, naručeno istraživanje koje je sprovelo preduzeće Forrester Consulting, jul 2022.
Pratite Microsoft Teams