Trace Id is missing
Pređi na glavni sadržaj
Microsoft bezbednost

Obezbedite zajednički identitet za korisnike

Omogućite korisnicima nesmetan i veoma bezbedan pristup resursima sa bilo kog mesta i pojednostavite upravljanje za IT.

Azure AD je sada deo porodice proizvoda Microsoft Entra

Zakoračite u budućnost uz Microsoft Entra, novu porodicu proizvoda za identitet i pristup za više oblaka koji će vam pomoći da obezbedite pristup povezanom svetu.

Šta je to hibridni identitet u oblaku?

Kako se organizacije modernizuju u okviru lokalnih resursa i resursa u oblaku, moraju da održavaju praktičan pristup za svoje korisnike. Pristup u vidu hibridnog identiteta sinhronizuje direktorijume kako bi korisnici mogli da pristupaju aplikacijama hostovanim u oblaku ili aplikacijama koje se i dalje nalaze lokalno, uz potpunu kontrolu vidljivosti i bezbednosti za IT.

Ključne stvari za jaku osnovu identiteta

Lako povezivanje sa aplikacijama

Poboljšavanje produktivnosti i bezbednosti korisnika pomoću jedinstvenog prijavljivanja (SSO) i automatizacije pristupa.

Uspostavljanje jednog identiteta za svakog korisnika

Sinhronizujte direktorijume da biste kreirali zajednički identitet korisnika za potvrdu identiteta pri pristupu resursima.

Bezbedno osnaživanje korisnika

Dodelite korisnicima samouslužno upravljanje identitetom i umanjite administrativnu dodatnu podršku.

Primena uvida

Iskoristite uvide i izveštavanje da biste obezbedili da korisnici ostanu produktivni i da organizacija bude bezbednija.

Hibridni identitet u usluzi Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) sinhronizuje se sa lokalnom uslugom AD u cilju obezbeđivanja objedinjenog upravljanja identitetima radne snage.

Prihvatite modernu potvrdu identiteta u oblaku

Izbor odgovarajućeg metoda potvrde identiteta prvo je pitanje za organizacije koje žele da premeste aplikacije u oblak.

Azure AD Connect

Sinhronizujte Azure AD sa primarnom lokalnom šumom identiteta i odvojenim šumama dobijenim spajanjima i akvizicijama. Nadgledajte ispravnost veze da biste smanjili prekide korisničkog pristupa.

Sinhronizacija heša lozinke (PHS)

Otključajte naprednu bezbednost i modernu potvrdu identiteta uz PHS. Korisnici koriste prednosti istog identiteta za pristup lokalnim resursima i resursima u oblaku, a akreditivi se ne skladište u oblaku.

Obezbeđivanje hibridnog pristupa

Zaštitite pristup lokalnim zastarelim aplikacijama uz Azure AD Application Proxy ili iskoristite postojeće kontrole za isporuku aplikacija i mreže tako što će ih povezati sa uslugom Azure AD.

Detaljno istražite funkcije hibridnog identiteta usluge Azure AD

Resursi

Koncepti

Pogledajte kako funkcioniše Azure AD hibridni identitet.

Vodiči sa uputstvima

Pogledajte detaljna uputstva za instaliranje programa Azure AD Connect.

Uputstva

Saznajte kako da primenite Azure AD sinhronizaciju heša lozinke.

Zaštitite svoju organizaciju besprekornim rešenjem za identitete

Pratite Microsoft