Kontrolisani identiteti za Azure resurse

Pravite aplikacije i usluge u oblaku bez upravljanja akreditivima.

Šta su to kontrolisani identiteti?

Kontrolisani identiteti za Azure resurse pomažu vam da bezbedno pristupate uslugama u oblaku. Zahvaljujući kontrolisanim identitetima, akreditive u potpunosti kontroliše, rotira i štiti Azure.

Korišćenje kontrolisanih identiteta za pristup Azure uslugama

Kontrolisani identiteti se koriste za komunikaciju između usluga u oblaku koje podržavaju Azure Active Directory (Azure AD) potvrdu identiteta.

Kontrolisani identitet koji se dodeljuje sistemu

Omogućite kontrolisani identitet koji se dodeljuje sistemu za Azure resurs. Životni ciklus kontrolisanog identiteta koji se dodeljuje sistemu povezan je sa životnim ciklusom Azure resursa koji predstavlja.

Kontrolisani identitet koji se dodeljuje korisniku

Kreirajte kontrolisani identitet koji se dodeljuje korisniku i dodelite ga nekim Azure resursima. Životni ciklus kontrolisanog identiteta koji se dodeljuje korisniku nezavisan je od Azure resursa.

Azure resursi koji podržavaju kontrolisani identitet

Napravite aplikaciju pomoću Azure resursa koji se povezuju sa rešenjem Azure Key Vault, sistemom Azure SQL i drugim uslugama.

Azure usluge koje podržavaju kontrolisane identitete

Istražite kako da potvrđujete identitet u Azure uslugama bez potrebe za akreditivima.

Detaljno istražite kontrolisane identitete za Azure resurse

Dodatni resursi o kontrolisanim identitetima

Brzi start

Počnite da koristite kontrolisane identitete.

Uputstva

Saznajte kako da koristite kontrolisane identitete.

Najčešća pitanja

Pronađite odgovore na najčešća pitanja.

Zaštitite svoju organizaciju besprekornim rešenjem za identitete